White paper

Szybciej odkrywaj najlepsze projekty: Multidyscyplinarna symulacja oraz badanie koncepcji projektowych w przemyśle chemicznym i przetwórczym

U podstaw wszystkich procesów prowadzonych w przemyśle chemicznym i przetwórczym leży następujące założenie: przekształcenie surowca o relatywnie niskiej wartości w materiał o wysokiej wartości poprzez szereg różnych reakcji, a następnie odseparowanie odpadów i produktów ubocznych. Otrzymane materiały są następnie wykorzystywane w innych branżach i oferują zupełnie nowe możliwości: dotyczy to na przykład szkła dotykowego w smartfonach, farmaceutyków, inhibitorów korozji wykorzystywanych w rurociągach, farb i pianek dla branży motoryzacyjnej oraz włókien węglowych stosowanych w samolotach. Aby utrzymać rentowność w branży, należy stale skupiać się na doskonałości operacyjnej i innowacjach, co pozwala na pokonanie wyzwań związanych z możliwością przewidzenia przebiegu procesu, jego optymalizacji pod kątem wydajności i zużycia energii, ograniczenia liczby produktów ubocznych i odpadów, a także usprawnienia nieoptymalnych działań.

Osiągnięcie takiej doskonałości umożliwia kluczowa technologia symulacji obejmującej różne dziedziny fizyki. Simcenter STAR-CCM+, rozwiązanie do wielodomenowej symulacji CFD oraz badania koncepcji projektowych, łączy ze sobą procesy o dużej skali (przeniesienie masy, ciepła i pędu) oraz procesy chemiczne o skali mikro, co pozwala inżynierom ocenić ich wpływ na jakość produktu oraz wydajność. W ten sposób symulacja staje się dostępna dla inżynierów procesów, którzy nie mają dużego doświadczenia w jej zakresie, ale mogą poszczycić się szeroką wiedzą na temat procesów. W połączeniu z Simcenter STAR-CCM+ Mixing Vessel Workflow – specjalnym narzędziem opracowanym pod kątem procesów mieszania – Simcenter STAR-CCM+ tworzy wirtualną platformę do projektowania i rozwoju procesów.

Wiodące przedsiębiorstwa rozumieją, że inwestycje w modelowanie i symulację mają ogromne znaczenie, dlatego wykorzystują techniki symulacji w wielu obszarach swojej działalności. Artykuły zawarte w raporcie omawiają kilka przykładów takiego działania obejmującego szereg zastosowań, które demonstrują wartość symulacji, między innymi:

  • możliwość przetestowania nowych koncepcji w celu sprostania wymogom procesu,
  • testowanie pomysłów i rozwiązań w rzeczywistych warunkach operacyjnych i rzeczywistej skali,
  • zwiększanie skali procesu na podstawie projektu wstępnego oraz informacji uzyskanych w procesie pilotażowym.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy, otrzymaliśmy przesłane informacje.

Pobierz artykuł techniczny

Materiał jest już dostępny.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

U podstaw wszystkich procesów prowadzonych w przemyśle chemicznym i przetwórczym leży następujące założenie: przekształcenie surowca o relatywnie niskiej wartości w materiał o wysokiej wartości poprzez szereg różnych reakcji, a następnie odseparowanie odpadów i produktów ubocznych. Otrzymane materiały są następnie wykorzystywane w innych branżach i oferują zupełnie nowe możliwości: dotyczy to na przykład szkła dotykowego w smartfonach, farmaceutyków, inhibitorów korozji wykorzystywanych w rurociągach, farb i pianek dla branży motoryzacyjnej oraz włókien węglowych stosowanych w samolotach. Aby utrzymać rentowność w branży, należy stale skupiać się na doskonałości operacyjnej i innowacjach, co pozwala na pokonanie wyzwań związanych z możliwością przewidzenia przebiegu procesu, jego optymalizacji pod kątem wydajności i zużycia energii, ograniczenia liczby produktów ubocznych i odpadów, a także usprawnienia nieoptymalnych działań.

Osiągnięcie takiej doskonałości umożliwia kluczowa technologia symulacji obejmującej różne dziedziny fizyki. Simcenter STAR-CCM+, rozwiązanie do wielodomenowej symulacji CFD oraz badania koncepcji projektowych, łączy ze sobą procesy o dużej skali (przeniesienie masy, ciepła i pędu) oraz procesy chemiczne o skali mikro, co pozwala inżynierom ocenić ich wpływ na jakość produktu oraz wydajność. W ten sposób symulacja staje się dostępna dla inżynierów procesów, którzy nie mają dużego doświadczenia w jej zakresie, ale mogą poszczycić się szeroką wiedzą na temat procesów. W połączeniu z Simcenter STAR-CCM+ Mixing Vessel Workflow – specjalnym narzędziem opracowanym pod kątem procesów mieszania – Simcenter STAR-CCM+ tworzy wirtualną platformę do projektowania i rozwoju procesów.

Wiodące przedsiębiorstwa rozumieją, że inwestycje w modelowanie i symulację mają ogromne znaczenie, dlatego wykorzystują techniki symulacji w wielu obszarach swojej działalności. Artykuły zawarte w raporcie omawiają kilka przykładów takiego działania obejmującego szereg zastosowań, które demonstrują wartość symulacji, między innymi:

  • możliwość przetestowania nowych koncepcji w celu sprostania wymogom procesu,
  • testowanie pomysłów i rozwiązań w rzeczywistych warunkach operacyjnych i rzeczywistej skali,
  • zwiększanie skali procesu na podstawie projektu wstępnego oraz informacji uzyskanych w procesie pilotażowym.