White paper

Cyfrowe zarządzanie certyfikacją

Wszystkie statki powietrzne — najmniejsze szybowce, helikoptery, ogromne samoloty pasażerskie i wojskowe — muszą uzyskać i utrzymać potwierdzenie, że ich projekt oraz wszystkie kolejne egzemplarze spełniają warunki zdatności do lotu. Proces ten nazywa się certyfikacją zdatności do lotu i ma zastosowanie do wszystkich stron w jakikolwiek sposób związanych z samolotem — producentów, właścicieli, operatorów i właściwie wszystkich, którzy mieli styczność z samolotem w dowolnym momencie.

You have successfully registered to download our white paper “Digital Certification Management”

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Thank you!

Download now

You have successfully registered to download our white paper “Digital Certification Management”

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Wszystkie statki powietrzne — najmniejsze szybowce, helikoptery, ogromne samoloty pasażerskie i wojskowe — muszą uzyskać i utrzymać potwierdzenie, że ich projekt oraz wszystkie kolejne egzemplarze spełniają warunki zdatności do lotu. Proces ten nazywa się certyfikacją zdatności do lotu i ma zastosowanie do wszystkich stron w jakikolwiek sposób związanych z samolotem — producentów, właścicieli, operatorów i właściwie wszystkich, którzy mieli styczność z samolotem w dowolnym momencie.

You have successfully registered to download our white paper “Digital Certification Management”