White paper

Analiza konstrukcji statku powietrznego. Jak wdrożyć globalny proces symulacji konstrukcji lotniczej?

Usprawnij pracę nad konstrukcją lotniczą, wykorzystując kompleksowy proces rozwoju struktury statku powietrznego.

Przedsiębiorstwa lotnicze często mierzą się ze znacznymi opóźnieniami, które skutkują przekroczeniem budżetu o nawet 50%. Te opóźnienia oznaczają dodatkowe koszty idące w miliony dolarów i kolejne miliardy na pokrycie kar umownych. Jako że stworzenie konstrukcji samolotu odpowiada za 60% ponoszonych jednorazowo kosztów, wszelkie usprawnienia w procesie jej projektowania mogą mieć znaczący wpływ na ograniczenie nakładów finansowych.

Wdrażając kompleksowe procesy inżynierii oraz analizy konstrukcji statku powietrznego, które wykorzystują zalety symulacji w całym cyklu życia produktu, producenci znaleźli sposób na terminowe dostarczanie innowacyjnych projektów, których działanie można łatwo przewidzieć. Pozwoliło im to:

  • ograniczyć czas związany z przygotowaniem modeli,
  • skrócić iteracje projektowe oraz analizy,
  • ocenić konflikty zachodzące między różnymi obszarami,
  • usprawnić rozwój pod kątem terminowej dostawy i podwyższyć jakość projektów.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Thank you!

Read it now

This resource is now available.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Usprawnij pracę nad konstrukcją lotniczą, wykorzystując kompleksowy proces rozwoju struktury statku powietrznego.

Przedsiębiorstwa lotnicze często mierzą się ze znacznymi opóźnieniami, które skutkują przekroczeniem budżetu o nawet 50%. Te opóźnienia oznaczają dodatkowe koszty idące w miliony dolarów i kolejne miliardy na pokrycie kar umownych. Jako że stworzenie konstrukcji samolotu odpowiada za 60% ponoszonych jednorazowo kosztów, wszelkie usprawnienia w procesie jej projektowania mogą mieć znaczący wpływ na ograniczenie nakładów finansowych.

Wdrażając kompleksowe procesy inżynierii oraz analizy konstrukcji statku powietrznego, które wykorzystują zalety symulacji w całym cyklu życia produktu, producenci znaleźli sposób na terminowe dostarczanie innowacyjnych projektów, których działanie można łatwo przewidzieć. Pozwoliło im to:

  • ograniczyć czas związany z przygotowaniem modeli,
  • skrócić iteracje projektowe oraz analizy,
  • ocenić konflikty zachodzące między różnymi obszarami,
  • usprawnić rozwój pod kątem terminowej dostawy i podwyższyć jakość projektów.