White paper

Wprowadzanie zasad zwinnego tworzenia oprogramowania w złożonych, regulowanych obszarach

Abstrakt

Wprowadzanie innowacji wiąże się z wykorzystywaniem postępów poczynionych w zakresie oprogramowania systemów wbudowanych do zachowania przewagi w nowoczesnym środowisku. Otwiera to niezwykłe nowe możliwości, jednak konieczność stałych aktualizacji oprogramowania i jego integracji z elementami mechatronicznymi stawia przed programistami i zespołami operacyjnymi niespotykane wcześniej wyzwania. Niezbędne jest idealne dopasowanie elementów sprzętowych i oprogramowania, aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonalne i zgodność z przepisami. Zespoły pracujące niegdyś niezależnie muszą więc nagle skoordynować swoje wysiłki w dynamicznie działającym globalnym ekosystemie.

Poniższy artykuł omawia najlepsze praktyki w zakresie wprowadzania metodologii zwinnych i hybrydowych w złożonych środowiskach inżynieryjnych oraz korzyści płynące ze współpracy w zunifikowanym, opartym na przeglądarce środowisku online, którego silnik reguł jest w stanie zautomatyzować procesy na poziomie pojedynczego elementu roboczego, a możliwość wielokierunkowego śledzenia zmian minimalizuje ryzyko niepowodzenia projektu, zwiększa efektywność i automatyzuje proces zachowania zgodności z przepisami.

Download the whitepaper: Achieve Software Development Agility in Complex, Regulated Environments.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Thank you. Your form has been submitted!

Download the white paper

Download the whitepaper: Achieve Software Development Agility in Complex, Regulated Environments.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Abstrakt

Wprowadzanie innowacji wiąże się z wykorzystywaniem postępów poczynionych w zakresie oprogramowania systemów wbudowanych do zachowania przewagi w nowoczesnym środowisku. Otwiera to niezwykłe nowe możliwości, jednak konieczność stałych aktualizacji oprogramowania i jego integracji z elementami mechatronicznymi stawia przed programistami i zespołami operacyjnymi niespotykane wcześniej wyzwania. Niezbędne jest idealne dopasowanie elementów sprzętowych i oprogramowania, aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonalne i zgodność z przepisami. Zespoły pracujące niegdyś niezależnie muszą więc nagle skoordynować swoje wysiłki w dynamicznie działającym globalnym ekosystemie.

Poniższy artykuł omawia najlepsze praktyki w zakresie wprowadzania metodologii zwinnych i hybrydowych w złożonych środowiskach inżynieryjnych oraz korzyści płynące ze współpracy w zunifikowanym, opartym na przeglądarce środowisku online, którego silnik reguł jest w stanie zautomatyzować procesy na poziomie pojedynczego elementu roboczego, a możliwość wielokierunkowego śledzenia zmian minimalizuje ryzyko niepowodzenia projektu, zwiększa efektywność i automatyzuje proces zachowania zgodności z przepisami.

Download the whitepaper: Achieve Software Development Agility in Complex, Regulated Environments.