PLM-ALM Integration

Engineering end-to-end quality across electrical, mechanical and software systems

Polarion enables product development organizations to have a single, cohesive product ecosystem, with multi-directional linking of ALM and PLM data and processes.

ALM-PLM Integration allows for visibility across all assets, accurately links firmware with hardware, enables traceability of assets for engineers in all lifecycle phases, and supports maintenance, repair and operations.

PLM-ALM Integration

Polarion enables product development organizations to have a single, cohesive product ecosystem, with multi-directional linking of ALM and PLM data and processes.

ALM-PLM Integration allows for visibility across all assets, accurately links firmware with hardware, enables traceability of assets for engineers in all lifecycle phases, and supports maintenance, repair and operations.

Polarion ALM

Release faster and more frequent while maintaining end-to-end traceability and visibility into your application lifecycle.

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

Zarządzanie cyklem życia aplikacji z zastosowaniem metodyki zwinnej dla kierowników projektów: Kanban, pulpity nawigacyjne, raportowanie i śledzenie

Współpraca w czasie rzeczywistym, scentralizowane repozytorium danych, widoczność między narzędziami i między projektami, lepsze funkcje monitorowania projektów i raportowania pozwalające szybciej opracowywać i wypuszczać oprogramowanie wyższej jakości.

Obejrzyj webinar