Simcenter TERALED

Combined thermal, radiometric and photometric testing of LEDs

Diody LED jako źródło światła zrewolucjonizowały branżę oświetleniową. Ich złożony, multifizyczny charakter działania wymaga jednak określenia dokładnej charakterystyki, by uzyskać dane, które można wykorzystać przy projektowaniu termicznym, elektrycznym i projektowaniu oświetlenia. Nasz sprzęt do wyznaczania charakterystyki cieplnej – Simcenter T3STER – oraz sterowana temperaturowo platforma testowa – Simcenter TERALED – stanowią połączone stanowisko do testów elektrycznych, termicznych i radiometrycznych/fotometrycznych diod LED i modułów LED i tworzą kompaktowe modele multifizyczne do zastosowania w oprogramowaniu obliczeniowym Simcenter.

Te rozwiązania do testowania oświetlenia LED są zgodne z normą JEDEC JESD51-52 oraz z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE) opublikowanymi w raportach technicznych 127:2007 i 225:2017. Rzeczywisty opór cieplny i moc światła są mierzone jako funkcja rzeczywistej temperatury złącza źródła światła LED w szerokim zakresie prądu przewodzenia. Rozwiązanie jest w pełni zautomatyzowane, a wyniki otrzymuje się w ciągu kilku godzin, podczas gdy procedura ręczna mogłaby potrwać ponad dzień.

Dzięki obsłudze spektroradiometrów zewnętrznych producentów można automatycznie przechwytywać widma emisji, zbierając tym samym dodatkowe dane do precyzyjnego modelowania właściwości mocy światła zestawu LED w projektowaniu oświetlenia.


Dowiedz się więcej:

Artykuł techniczny: Termiczne i fotometryczne testowanie i symulacja oświetlenia LED — przykład z branży motoryzacyjnej

Delphi4LED: Od pomiarów do ustandaryzowanych, kompaktowych, multifizycznych modeli diod LED

Najnowsze narzędzia do wyznaczania charakterystyki cieplnej diod LED

Artykuł techniczny: Testowanie diod LED wysokiej mocy przy pomocy T3STER i TERALED: Przykład świateł przeciwmgłowych

Od pomiarów do ustandaryzowanych, kompaktowych, multifizycznych modeli diod LED: Aktualizacja Delphi4LED

Simcenter TERALED

Diody LED jako źródło światła zrewolucjonizowały branżę oświetleniową. Ich złożony, multifizyczny charakter działania wymaga jednak określenia dokładnej charakterystyki, by uzyskać dane, które można wykorzystać przy projektowaniu termicznym, elektrycznym i projektowaniu oświetlenia. Nasz sprzęt do wyznaczania charakterystyki cieplnej – Simcenter T3STER – oraz sterowana temperaturowo platforma testowa – Simcenter TERALED – stanowią połączone stanowisko do testów elektrycznych, termicznych i radiometrycznych/fotometrycznych diod LED i modułów LED i tworzą kompaktowe modele multifizyczne do zastosowania w oprogramowaniu obliczeniowym Simcenter.

Te rozwiązania do testowania oświetlenia LED są zgodne z normą JEDEC JESD51-52 oraz z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE) opublikowanymi w raportach technicznych 127:2007 i 225:2017. Rzeczywisty opór cieplny i moc światła są mierzone jako funkcja rzeczywistej temperatury złącza źródła światła LED w szerokim zakresie prądu przewodzenia. Rozwiązanie jest w pełni zautomatyzowane, a wyniki otrzymuje się w ciągu kilku godzin, podczas gdy procedura ręczna mogłaby potrwać ponad dzień.

Dzięki obsłudze spektroradiometrów zewnętrznych producentów można automatycznie przechwytywać widma emisji, zbierając tym samym dodatkowe dane do precyzyjnego modelowania właściwości mocy światła zestawu LED w projektowaniu oświetlenia.


Dowiedz się więcej:

Artykuł techniczny: Termiczne i fotometryczne testowanie i symulacja oświetlenia LED — przykład z branży motoryzacyjnej

Delphi4LED: Od pomiarów do ustandaryzowanych, kompaktowych, multifizycznych modeli diod LED

Najnowsze narzędzia do wyznaczania charakterystyki cieplnej diod LED

Artykuł techniczny: Testowanie diod LED wysokiej mocy przy pomocy T3STER i TERALED: Przykład świateł przeciwmgłowych

Od pomiarów do ustandaryzowanych, kompaktowych, multifizycznych modeli diod LED: Aktualizacja Delphi4LED