Simcenter Motorsolve

Easy-to-use electric machine design software

Simcenter Motorsolve

Simcenter Motorsolve to kompletne oprogramowanie do projektowania i analizy maszyn z magnesami stałymi, indukcyjnych, synchronicznych oraz komutowanych elektronicznie i za pomocą szczotek. Wykorzystuje możliwość szybkiego tworzenia obwodów zastępczych i dokładność analizy metodą elementów skończonych, łącząc je z synergią automatyzacji nieproduktywnych zadań w celu szybkiej i dokładnej analizy maszyn elektrycznych.

Oparty na szablonach interfejs naszych produktów jest łatwy w użyciu i na tyle elastyczny, by obsłużyć praktycznie każdą topologię silnika, w tym również niestandardowych wirników i stojanów. Typowe operacje MES, takie jak dopracowywanie siatki i solwera, projektowanie uzwojeń, analiza ruchu i postprocessing, w tym eksport modeli 1D, nie są już konieczne, ponieważ oprogramowanie wyręcza użytkownika we wszystkich tych czynnościach. Parametry wydajności, kształty fal i wykresy pól są dostępne za jednym kliknięciem.

Start Free Trial

Simcenter Motorsolve

Simcenter Motorsolve to kompletne oprogramowanie do projektowania i analizy maszyn z magnesami stałymi, indukcyjnych, synchronicznych oraz komutowanych elektronicznie i za pomocą szczotek. Wykorzystuje możliwość szybkiego tworzenia obwodów zastępczych i dokładność analizy metodą elementów skończonych, łącząc je z synergią automatyzacji nieproduktywnych zadań w celu szybkiej i dokładnej analizy maszyn elektrycznych.

Oparty na szablonach interfejs naszych produktów jest łatwy w użyciu i na tyle elastyczny, by obsłużyć praktycznie każdą topologię silnika, w tym również niestandardowych wirników i stojanów. Typowe operacje MES, takie jak dopracowywanie siatki i solwera, projektowanie uzwojeń, analiza ruchu i postprocessing, w tym eksport modeli 1D, nie są już konieczne, ponieważ oprogramowanie wyręcza użytkownika we wszystkich tych czynnościach. Parametry wydajności, kształty fal i wykresy pól są dostępne za jednym kliknięciem.

Start Free Trial

Webinar na żądanie | 37 min.

Integrated simulation tools for electric ship propulsion

Ship on water with digitally layered propulsion design system

Electric-powered boats reduce noise and fuel emissions and bring significant benefits to the marine industry. In this webinar learn how you can design and optimize electrical power systems and components using our simulation solutions. Using virtual investigation, you can explore every aspect of electric ship propulsion and electric motor performance. Learn how to:

  • Predict performance and provide efficient, stable and sufficient energy for fully or hybrid electric-powered boats
  • Use simulation to predict hull resistance and powering requirements
  • Choose battery pack and electric motor dimensions with system simulation
  • Use high-fidelity modeling tools for electrical component design and optimization

Obejrzyj webinar