Przejdź do treści

2D/3D electromagnetic field simulation software for accurate analysis

Simcenter MAGNET

Simcenter MagNet 2D/3D to wydajne oprogramowanie symulacyjne do przewidywania wydajności silników, generatorów, czujników, transformatorów, siłowników, elektromagnesów i innych komponentów wykorzystujących magnesy stałe lub cewki. Dzięki sprawnemu i dokładnemu oprogramowaniu można optymalizować, projektować i analizować urządzenia elektromagnetyczne i elektromechaniczne — od tych najprostszych po najbardziej złożone.

Wirtualne prototypowanie w Simcenter MagNet oszczędza czas i pieniądze. Badania parametryczne i optymalizacyjne umożliwiają analizę różnych konfiguracji w celu poprawy wydajności. Dokładne odtworzenie normalnych i ekstremalnych warunków pracy zapewnia wgląd w problematyczne obszary strat i kwestie dotyczące temperatury, demagnetyzację magnesów stałych, niewykorzystane materiały oraz analizę usterek w warunkach awaryjnych.

Dowiedz się więcej:

Skutki uwzględnienia histerezy w symulacji elektromagnetycznej

Działająca w chmurze wersja próbna Simcenter MagNet

Najlepsze praktyki w projektowaniu transformatorów pod kątem niezawodności

Simcenter MagNet

Simcenter MagNet 2D/3D to wydajne oprogramowanie symulacyjne do przewidywania wydajności silników, generatorów, czujników, transformatorów, siłowników, elektromagnesów i innych komponentów wykorzystujących magnesy stałe lub cewki. Dzięki sprawnemu i dokładnemu oprogramowaniu można optymalizować, projektować i analizować urządzenia elektromagnetyczne i elektromechaniczne — od tych najprostszych po najbardziej złożone.

Wirtualne prototypowanie w Simcenter MagNet oszczędza czas i pieniądze. Badania parametryczne i optymalizacyjne umożliwiają analizę różnych konfiguracji w celu poprawy wydajności. Dokładne odtworzenie normalnych i ekstremalnych warunków pracy zapewnia wgląd w problematyczne obszary strat i kwestie dotyczące temperatury, demagnetyzację magnesów stałych, niewykorzystane materiały oraz analizę usterek w warunkach awaryjnych.

Dowiedz się więcej:

Skutki uwzględnienia histerezy w symulacji elektromagnetycznej

Działająca w chmurze wersja próbna Simcenter MagNet

Najlepsze praktyki w projektowaniu transformatorów pod kątem niezawodności

Empowering graduates to deliver a better tomorrow

Simcenter for Educators

Simcenter for Educators

Simcenter offers dedicated bundles for academic institutions to fill the current skills gaps and meet job market demand.