Simcenter Flomaster

Simcenter system simulation software

Simcenter Flomaster

Tworzenie bezpiecznych i wydajnie działających złożonych systemów płynów o dowolnej skali dzięki wiodącemu narzędziu do symulacji termicznych i symulacji przepływu płynów na poziomie systemu. Oprogramowanie Simcenter Flomaster umożliwia inżynierom wirtualną symulację i optymalizację przepływu płynów w celu zapewnienia wydajnego działania systemów gazów, płynów i układów dwufazowych. Symulacje wykonywane na wczesnym etapie cyklu rozwoju mogą skrócić czas wprowadzania na rynek i zmniejszyć koszty, pozwalając rozwiązywać problemy w momencie, gdy wprowadzenie zmian może okazać się najbardziej skuteczne.

Nasz produkt zapewnia wbudowane dane empiryczne, obszerną bibliotekę komponentów i przykładowe systemy, które zwiększają wydajność inżynieryjną. Solwery stanów ustalonych i nieustalonych pozwalają szybko zmienić rozmiar komponentów, analizować ciśnienie, temperaturę i przepływ w całym układzie, a także monitorować wydajność systemu w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, np. w sytuacji gwałtownego wzrostu ciśnienia. W przypadku złożonego procesu inżynieryjnego oprogramowanie Simcenter Flomaster można połączyć z Simcenter FLOEFD, jeżeli wymagany jest większy poziom szczegółowości danego komponentu, a także z innymi narzędziami na poziomie systemu za pomocą funkcjonalnego interfejsu modelowania (FMI), który umożliwia kompleksową analizę systemu układów.


Dowiedz się więcej:

Flomaster zapewnia szybkość

Flomaster zapewnia elastyczność

Flomaster zapewnia dokładność

Simcenter Flomaster

Tworzenie bezpiecznych i wydajnie działających złożonych systemów płynów o dowolnej skali dzięki wiodącemu narzędziu do symulacji termicznych i symulacji przepływu płynów na poziomie systemu. Oprogramowanie Simcenter Flomaster umożliwia inżynierom wirtualną symulację i optymalizację przepływu płynów w celu zapewnienia wydajnego działania systemów gazów, płynów i układów dwufazowych. Symulacje wykonywane na wczesnym etapie cyklu rozwoju mogą skrócić czas wprowadzania na rynek i zmniejszyć koszty, pozwalając rozwiązywać problemy w momencie, gdy wprowadzenie zmian może okazać się najbardziej skuteczne.

Nasz produkt zapewnia wbudowane dane empiryczne, obszerną bibliotekę komponentów i przykładowe systemy, które zwiększają wydajność inżynieryjną. Solwery stanów ustalonych i nieustalonych pozwalają szybko zmienić rozmiar komponentów, analizować ciśnienie, temperaturę i przepływ w całym układzie, a także monitorować wydajność systemu w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, np. w sytuacji gwałtownego wzrostu ciśnienia. W przypadku złożonego procesu inżynieryjnego oprogramowanie Simcenter Flomaster można połączyć z Simcenter FLOEFD, jeżeli wymagany jest większy poziom szczegółowości danego komponentu, a także z innymi narzędziami na poziomie systemu za pomocą funkcjonalnego interfejsu modelowania (FMI), który umożliwia kompleksową analizę systemu układów.


Dowiedz się więcej:

Flomaster zapewnia szybkość

Flomaster zapewnia elastyczność

Flomaster zapewnia dokładność

Empowering graduates to deliver a better tomorrow

Simcenter for Educators

Simcenter for Educators

Simcenter offers dedicated bundles for academic institutions to fill the current skills gaps and meet job market demand.

Webinar na żądanie | 30 min.

Enhancing electronics thermo-mechanical analysis workflow

Thermo-mechanical analysis of electronics with CFD and FEA simulation --Simcenter Flotherm XT, Simcenter FLOEFD & Simcenter 3D

Efficiently using electronics cooling CFD simulation and FEA analysis

Obejrzyj webinar