Hull Structure

Wysokowydajne rozwiązanie do projektowania konstrukcji kadłuba i nie tylko!

Model 3D konstrukcji kadłuba przy użyciu systemu FORAN

Model jest zapisywany w sposób przejrzysty w bazie danych FORAN w trakcie jego tworzenia, a przejście między fazami projektowania następuje w płynny sposób, co pozwala na ponowne wykorzystanie danych. Środowisko modelowania obsługujące wielu użytkowników i projektowanie współbieżne zapewnia dostęp do odczytu danych, nawigacji, sprawdzania kolizji, zarządzania przejściami i odwołań do modelu konstrukcji.

Podczas modelowania konstrukcji są również dostępne modele 3D wyposażenia, maszyn i instalacji elektrycznych. Każdy element konstrukcyjny jest zapisywany wraz z odniesieniami do powierzchni i konstrukcji, które wspierają lub definiują jego granice. Funkcje topologii umożliwia płynne propagowanie zmian w dół od zmodyfikowanego elementu oraz stosowanie funkcji inteligentnego kopiowania.

Moduł FORAN Hull Structure oferuje kompletny zestaw narzędzi do generowania całej niezbędnej dokumentacji do produkcji i montażu. Zalety modułu FORAN Hull Structure to m.in:

 • Moduł FORAN Hull Structure jest silnie zorientowany na modelowanie 3D i w pełni zgodny z zasadą „od modelu do rysunku” stosowaną w systemie FORAN.
 • Bezproblemowe stosowanie na wszystkich etapach projektu, od projektu wstępnego po inżynierię produkcji, w pełni zintegrowane ze wszystkimi innymi domenami projektowania.
 • Szybkie, dokładne, kompletne środowisko modelowania konstrukcji
 • Szerokie wykorzystanie topologii umożliwiające szybkie definiowanie elementów, inteligentne funkcje kopiowania i propagowanie zmian
 • Kompletny zbiór danych wyjściowych do automatycznej produkcji i montażu, konfigurowalny na życzenie każdego oddziału lub biura technicznego
 • Ponowne generowanie rysunków po wprowadzeniu zmian w modelu
 • Niestandardowe dane NC dla maszyn stoczniowych
 • Moduł FORAN Hull Structure jest w pełni zintegrowany z pozostałymi domenami projektowania obsługiwanymi przez system FORAN, w tym modułem maszyn i wyposażenia oraz instalacji elektrycznych.
 • Tworzenie definicji strategicznej dzięki zaawansowanemu zarządzaniu spawaniem.

Hull Structure

Model jest zapisywany w sposób przejrzysty w bazie danych FORAN w trakcie jego tworzenia, a przejście między fazami projektowania następuje w płynny sposób, co pozwala na ponowne wykorzystanie danych. Środowisko modelowania obsługujące wielu użytkowników i projektowanie współbieżne zapewnia dostęp do odczytu danych, nawigacji, sprawdzania kolizji, zarządzania przejściami i odwołań do modelu konstrukcji.

Podczas modelowania konstrukcji są również dostępne modele 3D wyposażenia, maszyn i instalacji elektrycznych. Każdy element konstrukcyjny jest zapisywany wraz z odniesieniami do powierzchni i konstrukcji, które wspierają lub definiują jego granice. Funkcje topologii umożliwia płynne propagowanie zmian w dół od zmodyfikowanego elementu oraz stosowanie funkcji inteligentnego kopiowania.

Moduł FORAN Hull Structure oferuje kompletny zestaw narzędzi do generowania całej niezbędnej dokumentacji do produkcji i montażu. Zalety modułu FORAN Hull Structure to m.in:

 • Moduł FORAN Hull Structure jest silnie zorientowany na modelowanie 3D i w pełni zgodny z zasadą „od modelu do rysunku” stosowaną w systemie FORAN.
 • Bezproblemowe stosowanie na wszystkich etapach projektu, od projektu wstępnego po inżynierię produkcji, w pełni zintegrowane ze wszystkimi innymi domenami projektowania.
 • Szybkie, dokładne, kompletne środowisko modelowania konstrukcji
 • Szerokie wykorzystanie topologii umożliwiające szybkie definiowanie elementów, inteligentne funkcje kopiowania i propagowanie zmian
 • Kompletny zbiór danych wyjściowych do automatycznej produkcji i montażu, konfigurowalny na życzenie każdego oddziału lub biura technicznego
 • Ponowne generowanie rysunków po wprowadzeniu zmian w modelu
 • Niestandardowe dane NC dla maszyn stoczniowych
 • Moduł FORAN Hull Structure jest w pełni zintegrowany z pozostałymi domenami projektowania obsługiwanymi przez system FORAN, w tym modułem maszyn i wyposażenia oraz instalacji elektrycznych.
 • Tworzenie definicji strategicznej dzięki zaawansowanemu zarządzaniu spawaniem.

FORAN

Budowa statku w stoczni przebiega sprawniej dzięki oprogramowaniu FORAN do projektowania statków

System FORAN, wykorzystywany na każdym etapie projektowania i produkcji statków, jest jedynym oprogramowaniem do projektowania statków tego typu, uwzględniającym wszystkie aspekty budowy statku w całkowicie zintegrowany sposób. Obecnie jest używany na licencji w ponad 150 stoczniach i pracowniach projektowych w 40 krajach.

Czytaj dalej