Test drive MindSphere with a free account

Industrial IoT services

Scale your industrial IoT solution to meet your specific needs

Every business follows a unique path on their digitalization journey, which means each company has specific needs to fulfill. A one-sized, prescribed solution can often mean slow growth, low returns or even failure.

Take advantage of Siemens industrial IoT services to implement a solution that meets your requirements:

 • Easily scale the size of your deployment as you grow
 • Match resource, security and budget requirements
 • Customize analytics to get the insights you need
 • Combine and contextualize disparate data sources for analysis
 • Share and store data across organizations
 • Deploy IoT as a service how and where you want

Industrial IoT services

Every business follows a unique path on their digitalization journey, which means each company has specific needs to fulfill. A one-sized, prescribed solution can often mean slow growth, low returns or even failure.

Take advantage of Siemens industrial IoT services to implement a solution that meets your requirements:

 • Easily scale the size of your deployment as you grow
 • Match resource, security and budget requirements
 • Customize analytics to get the insights you need
 • Combine and contextualize disparate data sources for analysis
 • Share and store data across organizations
 • Deploy IoT as a service how and where you want

Infographic

Should you buy or make an IoT solution?

Discover the step-by-step stages of what it takes to build an IoT system vs. what it takes to implement a pre-made, dedicated solution.Explore this interactive digital checklist to...

 • see a step-by-step guide for the two paths
 • get important tips based on real-world experience
 • access a “to-go” doc with key points to remember

Insights Hub

Mężczyzna trzymający tablet korzystający z rozwiązania Insights Hub do zoptymalizowania operacji produkcyjnych

Insights Hub, rozwiązanie do obsługi przemysłowego IoT w modelu SaaS firmy Siemens, umożliwia uzyskanie pełnej przejrzystości procesów dzięki połączeniu zasobów – produktów, zakładów, systemów, maszyn – z centralną lokalizacją, w której można gromadzić, analizować, wizualizować i wykorzystywać dane kontekstowe.

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 21 min.

Zwiększenie OEE i optymalizacja działalności operacyjnej dzięki monitorowaniu wydajności

Monitorowanie wydajności

Przemysłowy Internet Rzeczy: Monitorowanie wydajności

Obejrzyj webinar