FORAN - Industries & Applications

A marine design software system capable of designing any type of marine structure

Obraz dziobu statku w trakcie budowy z wykorzystaniem oprogramowania do projektowania statków

FORAN to system CAD/CAM do projektowania statków, który ze względu na swoje zaawansowane funkcje z możliwością adaptacji i dostosowania do potrzeb użytkownika może być używany do projektowania i budowy dowolnego statku lub konstrukcji morskiej. Szeroki zakres funkcji tego oprogramowania do projektowania statków odpowiada na potrzeby wszystkich gałęzi przemysłu w sektorze morskim.

Podstawowe branże, na których potrzebach koncentruje się system FORAN, to:

  • Statki handlowe, statki pasażerskie, statki typu ro-ro. System FORAN jest z powodzeniem stosowany do projektowania statków typu ro-ro, pasażerskich, masowców, chemikaliowców, kontenerowców, cementowców, zbiornikowców itp.
  • Okręty wojskowe. System FORAN spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania wojskowych konstrukcji morskich i jest stosowany przez kilka z największych stoczni wojskowych na świecie. System FORAN zapewnia kontrolę nad konfiguracją zarówno okrętów nawodnych, jak i podwodnych, może analizować różne warianty projektowe (prototypy), ma otwarty interfejs z narzędziami do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), oferuje zaawansowane funkcje definiowania form, zarządzania materiałami i standardami specjalnymi, a także umożliwia dostosowywanie kryteriów.
  • Statki specjalistyczne. System FORAN jest z powodzeniem używany do projektowania i produkcji holowników i łodzi roboczych, boteli, trawlerów, statków do transportu ryb, statków oceanograficznych itp. Dzięki jego uniwersalności można go dostosować do specyficznych potrzeb projektowych dowolnego typu statku, niezależnie od jego złożoności.
  • Konstrukcje morskie. System FORAN jest szeroko stosowany w branży konstrukcji morskich do projektowania platform pływających, zakotwiczonych i stałych, a także łodzi transportowych, statków układających, statków zaopatrzeniowych, łodzi ratowniczych, łodzi strażackich i statków do usuwania zanieczyszczeń. W systemie FORAN uwzględniono normy branżowe dotyczące konstrukcji i wyposażenia oraz specjalne przepisy, a także funkcje zarządzania złożonymi i innowacyjnymi formami i strukturami; system oferuje możliwość współpracy z innymi systemami CAD oraz umożliwia projektowanie wyposażenia i przestrzeni mieszkalnych.

Modułowość systemu FORAN do projektowania statków i konstrukcji morskich oraz możliwość współpracy inżynierów oznacza, że może on być efektywnie wykorzystywany przez inne biura projektowe oraz stocznie dowolnego typu, w tym stoczniowe zakłady remontowe. Używają go zarówno małe biura projektowe realizujące projekty na mniejszą skalę lub współpracujące przy bardziej rozległych projektach, jak i duże korporacje budujące złożone statki i zatrudniające licznych podwykonawców w wielu obszarach.

Ten system do projektowania statków jest wyposażony w funkcje wizualizacji modeli 3D, wirtualnej rzeczywistości, interfejs z systemami zarządzania modelami produktów i cyklem życia oraz interfejs z narzędziami FEM. System FORAN jest niezwykle użytecznym narzędziem dla innych podmiotów działających w przemyśle stoczniowym, takich jak właściciele statków, operatorzy, organy władz, dostawcy wyposażenia i instytucje klasyfikacyjne.

FORAN - Industries & Applications

FORAN to system CAD/CAM do projektowania statków, który ze względu na swoje zaawansowane funkcje z możliwością adaptacji i dostosowania do potrzeb użytkownika może być używany do projektowania i budowy dowolnego statku lub konstrukcji morskiej. Szeroki zakres funkcji tego oprogramowania do projektowania statków odpowiada na potrzeby wszystkich gałęzi przemysłu w sektorze morskim.

Podstawowe branże, na których potrzebach koncentruje się system FORAN, to:

  • Statki handlowe, statki pasażerskie, statki typu ro-ro. System FORAN jest z powodzeniem stosowany do projektowania statków typu ro-ro, pasażerskich, masowców, chemikaliowców, kontenerowców, cementowców, zbiornikowców itp.
  • Okręty wojskowe. System FORAN spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania wojskowych konstrukcji morskich i jest stosowany przez kilka z największych stoczni wojskowych na świecie. System FORAN zapewnia kontrolę nad konfiguracją zarówno okrętów nawodnych, jak i podwodnych, może analizować różne warianty projektowe (prototypy), ma otwarty interfejs z narzędziami do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), oferuje zaawansowane funkcje definiowania form, zarządzania materiałami i standardami specjalnymi, a także umożliwia dostosowywanie kryteriów.
  • Statki specjalistyczne. System FORAN jest z powodzeniem używany do projektowania i produkcji holowników i łodzi roboczych, boteli, trawlerów, statków do transportu ryb, statków oceanograficznych itp. Dzięki jego uniwersalności można go dostosować do specyficznych potrzeb projektowych dowolnego typu statku, niezależnie od jego złożoności.
  • Konstrukcje morskie. System FORAN jest szeroko stosowany w branży konstrukcji morskich do projektowania platform pływających, zakotwiczonych i stałych, a także łodzi transportowych, statków układających, statków zaopatrzeniowych, łodzi ratowniczych, łodzi strażackich i statków do usuwania zanieczyszczeń. W systemie FORAN uwzględniono normy branżowe dotyczące konstrukcji i wyposażenia oraz specjalne przepisy, a także funkcje zarządzania złożonymi i innowacyjnymi formami i strukturami; system oferuje możliwość współpracy z innymi systemami CAD oraz umożliwia projektowanie wyposażenia i przestrzeni mieszkalnych.

Modułowość systemu FORAN do projektowania statków i konstrukcji morskich oraz możliwość współpracy inżynierów oznacza, że może on być efektywnie wykorzystywany przez inne biura projektowe oraz stocznie dowolnego typu, w tym stoczniowe zakłady remontowe. Używają go zarówno małe biura projektowe realizujące projekty na mniejszą skalę lub współpracujące przy bardziej rozległych projektach, jak i duże korporacje budujące złożone statki i zatrudniające licznych podwykonawców w wielu obszarach.

Ten system do projektowania statków jest wyposażony w funkcje wizualizacji modeli 3D, wirtualnej rzeczywistości, interfejs z systemami zarządzania modelami produktów i cyklem życia oraz interfejs z narzędziami FEM. System FORAN jest niezwykle użytecznym narzędziem dla innych podmiotów działających w przemyśle stoczniowym, takich jak właściciele statków, operatorzy, organy władz, dostawcy wyposażenia i instytucje klasyfikacyjne.