FORAN - Technology

FORAN’s 3D boat design capabilities are based on specific shipbuilding technology

Prom Balearia w trakcie budowy — projekt możliwy dzięki funkcjom trójwymiarowego projektowania statków dostępnym w systemie FORAN

Możliwości systemu FORAN w zakresie trójwymiarowego projektowania statków opierają się na zaawansowanych technologiach informatycznych związanych z zarządzaniem danymi, interaktywną wizualizacją 3D, modelowaniem powierzchni i brył, a także na specyficznej technologii budowy statków.

Architektura systemu łączy własne jądro modelowania i wizualizacji, które jest precyzyjnie dostrojone do potrzeb branży stoczniowej, z wysokowydajnymi podstawowymi komponentami oprogramowania, które nadają różnym modułom wspólny wygląd i charakter, umożliwiają zintegrowany rozwój i ułatwiają internacjonalizację.

System zarządzania danymi jest skalowalny, niezawodny i efektywny pod względem administrowania. Solidne jądro oferujące funkcje szkicowania umożliwia integrację planów 2D z modelami 3D i jest w pełni zgodne z bieżącymi standardami branżowymi.

System FORAN obsługuje najszerszą gamę środowisk współpracy inżynieryjnej w postaci sieci rozległych (WAN) przy użyciu serwerów terminali i replikacji baz danych.

Stanowiący integralną część infrastruktury informatycznej firmy system FORAN umożliwia współdzielenie informacji inżynieryjnych z systemem PLM, ERP i MRP, narzędziami FEM oraz innymi specjalistycznymi aplikacjami CAE. System FORAN może wymieniać dane w wielu formatach, na przykład DWG, DXF, IGES, STEP, VDA, VRML i XML.

System FORAN oferuje wiele zaawansowanych funkcji CIM optymalizujących produkcję z możliwością dostosowania ich do każdego urządzenia produkcyjnego. Należą do nich: znakowanie i cięcie płyt, walcowanie blachy przez nagrzewanie na rolkach lub metodą cięcia sferycznego, znakowanie, cięcie i gięcie profili, roboty spawalnicze, linie produkcyjne paneli, przyrządy do mocowania sworzni lub płyt do paneli zakrzywionych, szlifowanie, malowanie, kontrola wymiarów oraz cięcie i gięcie rur.

FORAN - Technology

Możliwości systemu FORAN w zakresie trójwymiarowego projektowania statków opierają się na zaawansowanych technologiach informatycznych związanych z zarządzaniem danymi, interaktywną wizualizacją 3D, modelowaniem powierzchni i brył, a także na specyficznej technologii budowy statków.

Architektura systemu łączy własne jądro modelowania i wizualizacji, które jest precyzyjnie dostrojone do potrzeb branży stoczniowej, z wysokowydajnymi podstawowymi komponentami oprogramowania, które nadają różnym modułom wspólny wygląd i charakter, umożliwiają zintegrowany rozwój i ułatwiają internacjonalizację.

System zarządzania danymi jest skalowalny, niezawodny i efektywny pod względem administrowania. Solidne jądro oferujące funkcje szkicowania umożliwia integrację planów 2D z modelami 3D i jest w pełni zgodne z bieżącymi standardami branżowymi.

System FORAN obsługuje najszerszą gamę środowisk współpracy inżynieryjnej w postaci sieci rozległych (WAN) przy użyciu serwerów terminali i replikacji baz danych.

Stanowiący integralną część infrastruktury informatycznej firmy system FORAN umożliwia współdzielenie informacji inżynieryjnych z systemem PLM, ERP i MRP, narzędziami FEM oraz innymi specjalistycznymi aplikacjami CAE. System FORAN może wymieniać dane w wielu formatach, na przykład DWG, DXF, IGES, STEP, VDA, VRML i XML.

System FORAN oferuje wiele zaawansowanych funkcji CIM optymalizujących produkcję z możliwością dostosowania ich do każdego urządzenia produkcyjnego. Należą do nich: znakowanie i cięcie płyt, walcowanie blachy przez nagrzewanie na rolkach lub metodą cięcia sferycznego, znakowanie, cięcie i gięcie profili, roboty spawalnicze, linie produkcyjne paneli, przyrządy do mocowania sworzni lub płyt do paneli zakrzywionych, szlifowanie, malowanie, kontrola wymiarów oraz cięcie i gięcie rur.