FORAN - Services

Ship design services provided by highly qualified and experienced engineers

Zespół ds. usług związanych z systemem do projektowania statków FORAN pozuje przed budynkiem biurowym

Aby zapewnić użytkownikom systemu FORAN wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej obsługi systemu, oferujemy liczne i różnorodne szkolenia na żądanie, a także harmonogram kursów dostępnych zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm. Nasze usługi związane z projektowaniem statków obejmują również wsparcie przy wdrażaniu i uruchamianiu, usługi konserwacyjne oraz pomoc techniczną dostępną u klienta.

  • Wdrażanie i uruchamianie: Po instalacji, przeprowadzanej zazwyczaj samodzielnie przez użytkowników, oferujemy opcjonalne wsparcie techniczne w okresie uruchomienia systemu, dostępne w siedzibie klienta lub zdalnie, w celu przygotowania wstępnej konfiguracji FORAN (biblioteka norm, specyfikacje materiałowe, szablony produkcyjne, opracowanie i przetestowanie łączy do produkcji) zgodnie z procedurami i metodami stosowanymi w każdej stoczni.
  • Usługi konserwacyjne: W ramach dążenia do utrzymywania bliskiego kontaktu z klientami i ciągłego doskonalenia systemu FORAN zapewniamy usługi serwisowe obejmujące coroczne wydanie nowej wersji systemu oraz stałą pomoc techniczną dostępną przez Internet (serwis pomocy technicznej online), telefon i pocztę elektroniczną.
  • Pomoc techniczna dostępna u klienta: Na życzenie zapewniamy również pomoc techniczną u klienta, aby umożliwić użytkownikom pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności operacyjnych oraz opanowanie udoskonaleń i nowych funkcji wprowadzonych w najnowszych wersjach systemu.

FORAN - Services

Aby zapewnić użytkownikom systemu FORAN wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej obsługi systemu, oferujemy liczne i różnorodne szkolenia na żądanie, a także harmonogram kursów dostępnych zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm. Nasze usługi związane z projektowaniem statków obejmują również wsparcie przy wdrażaniu i uruchamianiu, usługi konserwacyjne oraz pomoc techniczną dostępną u klienta.

  • Wdrażanie i uruchamianie: Po instalacji, przeprowadzanej zazwyczaj samodzielnie przez użytkowników, oferujemy opcjonalne wsparcie techniczne w okresie uruchomienia systemu, dostępne w siedzibie klienta lub zdalnie, w celu przygotowania wstępnej konfiguracji FORAN (biblioteka norm, specyfikacje materiałowe, szablony produkcyjne, opracowanie i przetestowanie łączy do produkcji) zgodnie z procedurami i metodami stosowanymi w każdej stoczni.
  • Usługi konserwacyjne: W ramach dążenia do utrzymywania bliskiego kontaktu z klientami i ciągłego doskonalenia systemu FORAN zapewniamy usługi serwisowe obejmujące coroczne wydanie nowej wersji systemu oraz stałą pomoc techniczną dostępną przez Internet (serwis pomocy technicznej online), telefon i pocztę elektroniczną.
  • Pomoc techniczna dostępna u klienta: Na życzenie zapewniamy również pomoc techniczną u klienta, aby umożliwić użytkownikom pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności operacyjnych oraz opanowanie udoskonaleń i nowych funkcji wprowadzonych w najnowszych wersjach systemu.