FORAN - Advantages

Advantages of ship design software: Adaptable, flexible, scalable, powerful

Obraz statku przemysłowego

Dzięki solidnej i rozbudowanej platformie programistycznej system FORAN oferuje wszystkie najnowsze funkcje oprogramowania do projektowania statków. Poznaj innowacje technologiczne systemu FORAN w zakresie budowy statków oraz sprzętu i oprogramowania.

 • Elastyczność: System jest niezwykle elastyczny i oferuje stoczniom każdej wielkości i rodzaju rozwiązania dostosowane do ich potrzeb w zakresie projektowania i produkcji statków dowolnego typu. Jego modułowa struktura umożliwia elastyczne i stopniowe wdrażanie systemu.
 • Idealny do modelowania, rysowania i tworzenia raportów: Oferuje kompleksowe funkcje szkicowania 2D oraz wyjątkowe możliwości tworzenia modeli 3D, w tym rozbudowane funkcje modelowania części, przejrzystość 2D-3D, zarządzanie montażem, symulacje oraz zarządzanie informacjami o produkcie, a wszystko to w jednej bazie danych zawierającej kompletny model statku.
 • Łatwość obsługi: Dzięki prostocie interfejsu graficznego i ukierunkowaniu na specyfikę projektowania statków system FORAN można łatwo opanować, wdrożyć i stosować przy minimalnym wsparciu ze strony IT.
 • Niezawodność: System generuje dokładne i wiarygodne dane, gotowe do wykorzystania podczas produkcji i montażu poszczególnych konstrukcji lub elementów wyposażenia.
 • Wydajność: Dzięki integracji systemu FORAN z każdą dziedziną i fazą projektowania, a także dzięki automatycznemu generowaniu dostosowanych do potrzeb informacji z hali produkcyjnej, można znacznie obniżyć koszty materiałów i robocizny oraz poprawić jakość produkcji.
 • Inżynieria oparta na współpracy: Umożliwia współpracę inżynieryjną między stoczniami, firmami inżynieryjnymi i podwykonawcami, zarówno w środowisku współbieżnym, jak i rozproszonym. W ten sposób można wyeliminować ryzyko niekompatybilności i uprościć koordynację działań zespołu projektowego.
 • Otwarta architektura: System umożliwia łatwą wymianę danych z innymi systemami technicznymi i zarządzania dzięki otwartej strukturze bazy danych FORAN oraz architekturze systemu wykorzystującej standardowe lub niestandardowe interfejsy.

FORAN - Advantages

Dzięki solidnej i rozbudowanej platformie programistycznej system FORAN oferuje wszystkie najnowsze funkcje oprogramowania do projektowania statków. Poznaj innowacje technologiczne systemu FORAN w zakresie budowy statków oraz sprzętu i oprogramowania.

 • Elastyczność: System jest niezwykle elastyczny i oferuje stoczniom każdej wielkości i rodzaju rozwiązania dostosowane do ich potrzeb w zakresie projektowania i produkcji statków dowolnego typu. Jego modułowa struktura umożliwia elastyczne i stopniowe wdrażanie systemu.
 • Idealny do modelowania, rysowania i tworzenia raportów: Oferuje kompleksowe funkcje szkicowania 2D oraz wyjątkowe możliwości tworzenia modeli 3D, w tym rozbudowane funkcje modelowania części, przejrzystość 2D-3D, zarządzanie montażem, symulacje oraz zarządzanie informacjami o produkcie, a wszystko to w jednej bazie danych zawierającej kompletny model statku.
 • Łatwość obsługi: Dzięki prostocie interfejsu graficznego i ukierunkowaniu na specyfikę projektowania statków system FORAN można łatwo opanować, wdrożyć i stosować przy minimalnym wsparciu ze strony IT.
 • Niezawodność: System generuje dokładne i wiarygodne dane, gotowe do wykorzystania podczas produkcji i montażu poszczególnych konstrukcji lub elementów wyposażenia.
 • Wydajność: Dzięki integracji systemu FORAN z każdą dziedziną i fazą projektowania, a także dzięki automatycznemu generowaniu dostosowanych do potrzeb informacji z hali produkcyjnej, można znacznie obniżyć koszty materiałów i robocizny oraz poprawić jakość produkcji.
 • Inżynieria oparta na współpracy: Umożliwia współpracę inżynieryjną między stoczniami, firmami inżynieryjnymi i podwykonawcami, zarówno w środowisku współbieżnym, jak i rozproszonym. W ten sposób można wyeliminować ryzyko niekompatybilności i uprościć koordynację działań zespołu projektowego.
 • Otwarta architektura: System umożliwia łatwą wymianę danych z innymi systemami technicznymi i zarządzania dzięki otwartej strukturze bazy danych FORAN oraz architekturze systemu wykorzystującej standardowe lub niestandardowe interfejsy.