Przejdź do treści

Plano, Teksas, 06 October 2014

Siemens NX 10 oferuje udoskonaloną elastyczność projektowania i do trzech razy większą produktywność

Dotykowy interfejs zapewnia dostęp do NX w każdej chwili i w każdym miejscu

Najnowsza wersja oferowanego przez Siemens oprogramowania NX™ (NX 10) zawiera nowe funkcje, które zapewniają większą elastyczność w zakresie rozwoju produktu i do trzech razy większą produktywność. Nowe narzędzia, do których należy rozwiązanie umożliwiające przygotowanie koncepcji wizualnej 2D, ułatwiają i usprawniają tworzenie projektów, natomiast udoskonalenia oprogramowania NX Realize Shape™, w pełni zintegrowanego środowiska modelowania podobszarów, dają projektantom większą elastyczność, jeżeli chodzi o tworzenie unikatowych kształtów. Nowy interfejs z opcją obsługi dotykowej zapewnia wygodniejszy dostęp do pełnego zakresu funkcji projektowania dostępnych w NX. Lepsza integracja z oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia produktu (oprogramowaniem PLM), w tym ze środowiskiem Active Workspace oferowanym przez Siemens, sprawia, że poszukiwanie informacji o produkcie zajmuje mniej czasu. NX 10 zawiera również szereg udoskonaleń całego zintegrowanego narzędzia CAD/CAM/CAE (do projektowania, produkcji i prac inżynierskich wspomaganych komputerowo).

„NX10 to kolejny krok w stronę poprawy stabilności funkcjonowania oraz przyjaznych użytkownikowi funkcji, których klient potrzebuje, aby radzić sobie z coraz większym stopniem złożoności projektów produktów” twierdzi Jim Rusk, starszy wiceprezes, Product Engineering Software, Siemes PLM Software. „Nowe i udoskonalone funkcje sprawiają, że wczesna faza koncepcyjna – będąca jedną z najważniejszych faz projektowania – jest łatwiejsza i przebiega szybciej. Nowy dotykowy interfejs i lepsza integracja ze środowiskiem Active Workspace czynią z NX10 oprogramowanie o niespotykanej dotąd wszechstronności, które pozwala na dostęp do danych dotyczących produktu w każdym momencie i w każdym miejscu. Większe możliwości pod względem dostępu pomagają klientom w podejmowaniu mądrych decyzji, które owocują lepszymi produktami”.

Coraz większy stopień złożoności produktów sprawia, że na całym świecie modelowanie 3D staje się preferowaną metodą projektowania produktów. Niemniej jednak w niektórych branżach, między innymi w przemyśle maszynowym oraz złożonej elektronice, łatwiejsze i szybsze jest stworzenie wstępnego dwuwymiarowego zarysu projektu. Nowe narzędzie do tworzenia koncepcji wizualnej 2D pozwala projektantom na rozwijanie pomysłów w dwóch wymiarach, dzięki czemu tworzenie nowych projektów jest do trzech razy szybsze. Zakończone projekty mogą zostać łatwo przeniesione do widoku 3D, co pozwala ukończyć model.

Udoskonalenia narzędzia NX Realize Shape dają projektantom większą kontrolę nad modelowaniem geometrii, co pozwala tworzyć produkty o dopracowanych kształtach lub złożonej fakturze powierzchni. NX Realize Shape działa w oparciu o modelowanie podobszarów, metodę matematyczną służącą tworzeniu geometrii w 3D z zachowaniem gładkich i spójnych kształtów, która to metoda wywodzi się z branży rozrywkowej. Narzędzie jest w pełni zintegrowane z NX, co pozwala na skrócenie czasu rozwoju produktu dzięki wyeliminowaniu wieloetapowych działań wiążących się z wykorzystywaniem odrębnych narzędzi do modelowania powierzchniowego i analiz inżynierskich.

Nowy interfejs z opcją obsługi dotykowej proponowany w NX10 daje możliwość korzystania z oprogramowania NX na tabletach z systemem operacyjnym Microsoft Widows®. Ułatwia to uruchamianie oprogramowania NX w każdym miejscu i w każdej sytuacji, gdy tylko jest to konieczne do usprawniania współpracy i produktywności. Powiązanie zwiększonej dostępności oprogramowania NX oraz lepszej integracji z narzędziami PLM poprzez środowisko Active Workspace, innowacyjny interfejs do obsługi oferowanego przez Siemens oprogramowania Teamcenter®, pozwala użytkownikom na szybkie odnajdywanie istotnych informacji, nawet z wielu zewnętrznych źródeł danych. Dostęp do środowiska Active Workspace jest możliwy przez Internet z dowolnego urządzenia, niezależnie od lokalizacji.

NX10 posiada szereg dodatkowych udoskonaleń narzędzi CAD/CAM/CAE, w tym nowe wielodomenowe środowisko NX CAE, które zdecydowanie poprawia integrację symulacji, łącząc dwa lub trzy solwery i upraszczając tym samym proces przeprowadzania złożonych symulacji. Wielodomenowe środowisko gwarantuje spójny obraz i poczucie przestrzeni na potrzeby symulacji wielodomenowych, dzięki czemu inżynierowie mogą z łatwością wprowadzać powiązane rozwiązania na jedną siatkę, stosując typowe rodzaje elementów, właściwości, warunki brzegowe oraz mechanizmy kontroli i opcje solwerów.

Nowe ukierunkowane na branżę funkcje NX CAM pozwalają inżynierom na szybsze programowanie i tworzenie części maszyn wyższej jakości. Nowe dynamicznie dostosowywane strategie wstępnej obróbki automatycznie dostosowują się do geometrii części, dzięki czemu możliwe jest tworzenie lepszych form i matryc. Nowe funkcje programowania zautomatyzowanej kontroli dostępne w NX CMM (współrzędnościowe maszyny pomiarowe) pozwalają na wykorzystanie informacji na temat produktów i wytwarzania produktów do tworzenia ścieżek kontroli. Pomaga to zdecydowanie przyspieszyć proces kontroli w porównaniu z obecnie dostępną metodą punktu kontaktu.

NX 10 oferuje również nowe funkcje związane z projektowaniem linii produkcyjnej na potrzeby produkowania części dla sektora motoryzacyjnego. Nowa aplikacja do projektowania linii pozwala inżynierom na projektowanie i wizualizację układu linii produkcyjnych w NX oraz zastosowanie oferowanego przez Siemens oprogramowania Teamcenter i Tecnomatix® do zarządzania projektami oraz do walidacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Oprogramowanie NX10 będzie dostępne w grudniu. Więcej informacji na temat wszystkich nowych funkcji NX10 zamieszczono w witrynie www.siemens.com/plm/nx10.

Siemens PLM Software, jednostka biznezowa dywizji Siemens Digital Factory, jest wiodącym na świecie dostawcą oprogramowania, systemów i usług zarządzania cyklem życia produktów (PLM) z 9 milionami licencji stanowiskowych oraz ponad 77000 klientów na całym świecie. Siemens PLM Software z siedzibą w Plano w stanie Teksas pomaga tysiącom firm w tworzeniu doskonałych produktów, optymalizując ich procesy zarządzania cyklem życia produktu, począwszy od planowania i rozwoju, poprzez produkcję, aż po wsparcie techniczne. Realizując wizję HD-PLM staramy się dostarczać wszystkim zaangażowanym w tworzenie produktu potrzebne informacje w odpowiednim czasie, aby mogli podejmować najwłaściwsze decyzje. Więcej informacji na temat produktów i usług Siemens PLM Software można znaleźć w witrynie www.siemens.com/plm.

Jesteśmy na Twitterze: www.twitter.com/siemens_press

Siemens AG (Berlin i Monachium) to globalny lider technologii, którego nazwa od ponad 165 lat stanowi synonim inżynieryjnej doskonałości, innowacji, jakości, rzetelności oraz międzynarodowego wymiaru. Spółka jest aktywna w ponad 200 państwach i koncentruje się na elekryfikacji, automatyzacji i cyfryzacji. Będąc jednym z największych na świecie producentów technologii wiążących się z efektywnością energetyczną i oszczędzaniem zasobów, Siemens jest numerem jeden w budowie morskich elektrowni wiatrowych, wiodącym dostawcą turbin do bloków kogeneracyjnych, czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie przesyłu energii oraz pionierem rozwiązań infrastrukturalnych, automatyzacji i oprogramowania na potrzeby branży. Spółka jest również wiodącym dostawcą sprzętu do obrazowania w celach medycznych – między innymi systemów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – a także liderem rozwiązań informatycznych na potrzeby diagnostyki laboratoryjnej oraz na potrzeby kliniczne. W roku podatkowym 2013, zakończonym 30 września 2013 r., przychody za działalność kontynuowaną wyniosły 75,9 mld EUR, a dochód za działalność kontynuowaną wyniósł 4,2 mld EUR. Pod koniec września 2013 roku Siemens zatrudniał około 362 000 pracowników na całym świecie, jeżeli brać pod uwagę działalność kontynuowaną. Szczegółowe informacje dostępne w Internecie na www.siemens.com.

Uwaga: Siemens i logotyp Siemens są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. NX, NX Realize Shape, Teamcenter oraz Tecnomatrix są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe lub znaki usługowe należą do ich stosownych właścicieli.

Główny kontakt

Salim Rahimi
+1 972 987 3206
salim.rahimi@siemens.com