20 May 2010

Wraz z wersją NX 7 Siemens PLM Software redefiniuje produktywność CAD/CAM/CAE i wprowadza nowe środowisko dla podejmowania decyzji związanych z rozwojem produktu

Plano, Teksas i Szanghaj, Chiny 20 maja 2010 - Siemens PLM Software, jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division i wiodący dostawca systemów zarządzania cyklem życia produktu (PLM), ogłosił dziś najnowsze ulepszenia wprowadzone do oprogramowania  NX™, zintegrowanego rozwiązania do projektowania wspomaganego komputerowego, wytwarzania i analiz inżynieryjnych (CAD/CAM/CAE). 

Zaprezentowane na Wystawie Światowej Szanghaj Chiny 2010 (Expo 2010), najnowsze udoskonalenia NX 7 obejmują nowe ważne funkcje we wszystkich aspektach programu. Ponadto, NX, wraz z oprogramowaniem Teamcenter®, cyfrowym system do zarządzania cyklem życia produktu, są pierwszymi produktami wspierającymi nową technologię Siemens PLM Software - High Definition PLM (HD-PLM), która została przedstawiona w oddzielnym komunikacie.

"Nasza nowa technologia HD-PLM zapewnia wizualnie intuicyjne środowisko w oprogramowaniu NX, tak aby poprawić  proces podejmowania decyzji związanych z rozwojem produktu i stworzyć znaczącą wartość dla naszych klientów i naszej branży", powiedziała Joan Hirsch, wiceprezes działu Product Design Solutions, Siemens PLM Software. "Wartość tej wersji jest dodatkowo wzmocniona nie tylko znaczeniem wielu ulepszeń, ale również ze względu na zrównoważony poziom nowych funkcjonalności dodanych do różnych modułów oprogramowania (projektowanie, analizy, wytwarzanie części), co dla  użytkownika końcowego może przynieść aż 80-procentowe podniesienie wydajności."

HD-PLM w rozwoju produktu


Wraz z wprowadzeniem środowiska HD3D ogłoszonym w zeszłym roku i rozwijanym w najnowszej wersji NX, Siemens PLM Software zaczyna wprowadzać w życie swoją wizję zaszczepienia technologii HD-PLM we wszystkich swoich rozwiązaniach dla przedsiębiorstw. HD3D łączy kompetencje NX i Teamcenter w ramach technologii HD-PLM, by wizualnie i intuicyjnie dostarczać informacje niezbędne do zrozumienia, współpracy i podejmowania decyzji w rozproszonym globalnym środowisku rozwoju produktu.

HD3D spełnia cztery założenia HD-PLM. Jest to analityczne rozwiązanie wspierające podejmowanie decyzji związanych z rozwojem produktu, które personalizuje doświadczenia użytkowników poprzez umieszczenie ich we właściwym kontekście, wspiera aktywnie w realizacji zadań pomagając w podejmowaniu wspólnych decyzji, objaśnia doświadczenia użytkownika prezentując informacje intuicyjnie i zatwierdzając decyzje użytkownika w oparciu o racjonalne uzasadnienie. Będąc skuteczną alternatywą dla nawigacji i przetwarzania list danych atrybutów i ręcznego skorelowanie ich z modelami 3D produktów, HD3D umożliwia użytkownikowi wizualne zrozumienie danych PLM dzięki interaktywnej nawigacji, a także przechodzenie do szczegółów, jeśli zachodzi taka potrzeba. Oglądając reprezentację 3D produktu, użytkownicy mogą łatwo dostać się do właściwego kontekstu, aby natychmiast odpowiedzieć na pytania dotyczące stanu realizacji projektów, zmiany projektu, odpowiedzialności zespołu, problemów, problemy, kosztów, dostawców i innych atrybutów. Kodowanie kolorami, tagowanie na ekranie i legendy umożliwiają szybką wizualną ocenę i interpretację kwestii związanych z rozwojem produktu i kryteriów decyzji.

HD3D również współpracuje z narzędziami NX do kontroli i zatwierdzania, zapewniając bezpośrednią wizualną interakcję, która przyspiesza zatwierdzanie projektów produktu w odniesieniu do wymagań. Wizualnie bogate informacje pozwalają na monitorowanie krytycznych wymagań funkcjonalnych w całym rozwoju, wspierając szybkie podejmowanie decyzji z wysokim poziomem zaufania w celu zapewnienia i zwiększenia jakości produktów.

"Wraz z tym wydaniem Siemens PLM Software wrzucił wrzucił wyższy bieg i rozszerza koncepcję HD-PLM integrując HD3D w więcej swoich produktów", powiedział Al Dean, redaktor naczelny i współzałożyciel, DEVELOP3D Magazine . "Możliwość korzystania z NX i Teamcenter do wizualizacji danych często ukrytych wewnątrz bazy danych, w formie graficznej i kontekstowo bogaty sposób umożliwia szybką ocenę różnorodnych kwestii związanych z rozwojem produktu i potencjalnych wąskich gardeł. To z kolei pozwala wszystkim uczestniczącym w procesie podejmować świadome decyzje z wyższym stopniem zaufania i znacznie większą wydajnością. Powinno to spowodować duży wzrost produktywności ich klientów."


Nowa definicja wydajności projektowania produktu

Oprócz wsparcia dla HD-PLM, NX 7 zawiera wiele nowych funkcji i udoskonaleń w zakresie wydajności rozwoju produktu. Ulepszenia w NX 7 CAD obejmują narzędzia do szybkiego projektowania, takie jak uproszczone tworzenie szkiców, rozszerzenie technologii synchronicznej na modelowanie powierzchniowe i nowe narzędzia DraftingPlus, aby znacznie poprawić projektowania i rysowanie2D.

  • Nowe narzędzia do szybkiego projektowania przyspieszają  tworzenia profili 2D i pozycjonowanie, automatycznie określając więzy i intencje projektu. W rezultacie czas potrzebny do tworzenia modeli od podstaw może zostać zmniejszony aż o 50 procent.
  • Integracja przełomowej technologii synchronicznej z modelowaniem powierzchniowym NX znacząco zmienia zaawansowany proces kształtowania ułatwiając pracę z każdym rodzajem geometrii, w tym z importowanymi modelami. Użytkownicy mogą zacząć od prostej pryzmatycznej lub analitycznej geometrii i stosować z zaawansowane narzędzia do modelowania by tworzyć złożone organiczne modele w znacznie krótszym czasie.
  • Dodatkowe rozszerzenia technologii synchronicznej oferują poprawę pracy z szykami, złożeniami, geometrią cienkościenną, zaokrągleniami, fazowaniami i sprawniejsze metody ponownego wykorzystania geometrii.
  • NX DraftingPlus to nowy zestaw narzędzi do projektowania, które jeszcze bardziej zwiększają funkcjonalność 2D w NX i jego integrację z modelami 3D. Interfejs oparty o role umieszcza użytkownika we właściwym kontekście do projektowania 2D, a możliwości tworzenia krzywych i narzędzia do modyfikacji wraz z możliwością wygenerowania geometrii 3D z  krzywych 2D, eliminują etapy procesu i usprawniają proces projektowania produktu. NX DraftingPlus pozwala na pełną integrację przepływów informacji związanych z projektem 2D i 3D w ramach jednego systemu, eliminując potrzebę stosowania oddzielnego oprogramowania 2D CAD. 

Nowa definicja analizy produktu i wydajności symulacji

Środowisko projektowania i analizy w NX udowodniło już swoją skuteczność w zakresie znacznego zmniejszania ilości czasu, jaki inżynierowie poświęcają na sprawdzenie działania produktu w miarę jak projekt ewoluuje. Najnowsza wersja NX oferuje jak dotąd największą liczbę rozszerzeń funkcjonalności CAE. Wyższa wydajność CAE jest osiągnięta przez poprawę integracji z projektowaniem oraz wprowadzenie korelacji symulacji cyfrowych z pomiarowymi danymi z badań. W rezultacie, inżynierowie mogą podejmować lepsze decyzje w krótszym czasie, by tworzyć lepsze produkty.  

"Kiedy wyniki analizy wymagają zmian projektu, możemy je skutecznie wprowadzić za pomocą technologii synchronicznej," powiedział Jerry Baffa, Inżynier Projektu, Departament Badań Naukowych, Damen Shipyards. "Ponowne generowanie siatki jest łatwe i owocuje są bardzo krótkimi cyklami projektowania."

Nowa definicja wydajności produkcji części

Połączenie zintegrowanych  możliwości CAM i CMM w NX stanowi jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie oprogramowania do produkcji części. NX 7 na nowo definiuje wydajność produkcji części wraz z wprowadzeniem dwóch nowych aplikacji, które stawiają użytkownika w kontekście danego zadania programistycznego, znacznie redukując czas potrzebny na programowanie złożonych komponentów, a także maksymalizując efektywność programowania offline współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM).

  • NX Turbomachinery Milling przyspiesza proces programowania NC dla złożonej obróbki 5-osiowej wirników. Zintegrowana aplikacja NX CAM dla obróbki wirników oferuje zestaw zautomatyzowanych, osadzonych w kontekście funkcji, które znacznie upraszczają tworzenie inteligentnych ścieżek narzędziowych niezbędnych dla tych skomplikowanych części. Nowa funkcjonalność jest wspierana przez szeroką gamę funkcji istniejących w NX CAM, takich jak np. symulacja obróbki. NX Turbomachinery Milling może pomóc w osiąganiu wyników wysokiej jakości w połowę czasu potrzebnego przy zwykłym oprogramowaniu do frezowania. 
  • NX CMM Inspection Programming działa w kontekście środowiska modelu 3D, który obejmuje współrzędnościową maszynę pomiarową i część. Operacje i ścieżki pomiarowe są generowane automatycznie i bezpośrednio z danych PMI (informacje o produkcie i wytwarzaniu) dołączonych do modelu 3D, dzięki czemu potencjalna redukcja czasu programowania maszyny pomiarowej może osiągnąć 80 procent. 

“NX Turbomachinery Milling oferuje znaczną przewagę wydajności dla programisty NC dzięki aplikacji przeznaczonej specjalnie dla programowania obróbki wirnika, podczas gdy wysoko zautomatyzowane funkcjonalności NX CMM czynią programowanie maszyn pomiarowych integralną częścią procesu PLM", powiedział dr Charles Clarke, konsultant CAD/CAM i pisarz. "Najnowsza wersja NX przenosi Siemens PLM Software na nowy poziom wydajności produkcji części."

Siemens PLM Software prezentuje przegląd funkcjonalności NX 7 dzisiaj na EXPO 2010 w Szanghaju i ponownie w przyszłym miesiącu podczas spotkania użytkowników Siemens PLM Connection Americas w Dallas, w Teksasie.  Więcej informacji na temat NX 7 – www.siemens.com/plm/nx7.

O Siemens PLM Software

Firma Siemens PLM Software, jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division oraz wiodący dostawca oprogramowania i usług zarządzania cyklem życia produktu (PLM) na świecie, może poszczycić się 6,7 milionami licencjonowanych stanowisk i 63.000 klientów.  Siedziba firmy znajduje się w Plano, w Teksasie. Siemens PLM Software współpracuje z firmami zapewniając otwarte rozwiązania, dzięki którym mogą zmieniać swoje pomysły w produkty, które odnoszą sukces. Więcej informacji o firmie na stronach:  www.siemens.com/plm.

O Siemens Industry Automation Division

Siemens Industry Automation Division (Norymberga, Niemcy) to światowy lider w dziedzinie systemów automatyki, aparatury rozdzielczej oraz oprogramowania przemysłowego.  W swoim asortymencie posiada produkty od standardowych produktów dla branży produkcyjnej i przetwórczej, po kompleksowe rozwiązania dla całych działów przemysłu, które obejmują automatyzację zakładów produkujących pojazdy i zakładów chemicznych. Jako wiodący dostawca oprogramowania, firma Industry Automation optymalizuje wartość dodaną łańcucha producentów – od projektu i rozwoju produktu po produkcję, sprzedaż i szeroką gamę usług serwisowych. Siemens Industry Automation zatrudnia około 39.000 pracowników na całym świecie (dane z 30 września), a w roku 2009 wartość sprzedaży spółki wyniosła 7,0 miliarda euro. www.siemens.com/industryautomation 


Uwaga:  Siemens oraz logo Siemensa są zastrzeżonymi znakami handlowymi stanowiącymi własność Siemens AG. Teamcenter oraz Tecnomatix są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do spółki Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub do spółek zależnych firmy w USA lub w innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki handlowe, zastrzeżone znaki handlowe lub znaki usługowe należą do ich właścicieli.