Przejdź do treści

19 April 2010

HP i Siemens PLM Software upraszczają i przyspieszają przyjmowanie rozwiązań do zarządzania cyklem życia produktu.

Hanower, Niemcy, 20 kwietnia 2010 – HP i Siemens PLM Software, jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division i wiodący dostawca oprogramowania i usług zarządzania cyklem życia produktu (PLM) na świecie, w dniu dzisiejszym poinformowały o zawarciu międzynarodowego porozumienia , które pozwoli obu firmom przyspieszyć proces wdrażania oprogramowania i usług przez klientów, co wpłynie na skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie projektów PLM.

Również na Targach Hanowerskich, jednej z najważniejszych na świecie imprez wystawienniczych poświęconych automatyce przemysłowej, firmy poinformowały o współpracy z malezyjskim producentem samochodów firmą Proton Holdings Gerhad (Proton) wspierając ją w realizacji planu globalizacji .

Ponieważ projekty PLM stają się coraz bardziej złożone, rosnąca liczba firm potrzebuje mieć jednego głównego wykonawcę, który wziąłby pełną odpowiedzialność za rozwój i transakcje finansowe. Porozumienie rozszerza istniejący zakres współpracy pomiędzy Siemens PLM Software a HP, umożliwiając klientom zaopatrywanie się w produkty oprogramowania PLM, sprzęt komputerowy i usługi bezpośrednio w HP, uwalniając w ten sposób środki, co pozwala na skoncentrowanie się na  podstawowej działalności.

„Bardziej niż kiedykolwiek producenci muszą starać się, aby prace nad rozwojem produktu i strategia biznesowa nadążały za sobą,” mówi Joe Barkai, dyrektor programu z IDC Manufacturing Insights. „Wykonanie tego zadania oznacza współpracę z globalnymi partnerami, którzy łączą technologię PLM ze znajomością procesu biznesowego.”

„Producenci muszą doskonalić zarządzanie cyklami życia  produktów, przy równoczesnej redukcji kosztów i zwiększonej kontroli jakości.” mówi Sandeep Johri, wiceprezes Enerprise Business Strategy and Industries, HP. „Dzięki HP i Siemens PLM Software firmy mogą przenieść dotychczasowe nakłady na infrastrukturę i utrzymanie aplikacji na działalność skierowaną na zdobywanie klientów na nowych rynkach, walkę aby sprostać z rosnącą złożonością łańcucha dostaw lub na dostosowanie się do nowych wymagań prawnych.”

Na mocy porozumienia, firma HP może bezpośrednio sprzedawać produkty i usługi PLM na całym świecie. Ponadto, HP odpowiada za projektowanie, rozwój i wdrażanie kompleksowych rozwiązań firmy Siemens PLM Software w firmach na całym świecie. Wspólni klienci skorzystają z szerokiego zakresu usług softwarowych i specjalistycznych, obejmujących doradztwo i wdrażanie, utrzymywanie aplikacji i integracji systemów, jak również finansowanie opcji.

„Siemens PLM Software ma przyjemność przedstawić wspólnego klienta, firmę Proton Holdings Berhad, ogłaszając tym samym rozszerzenie naszej godnej naśladowania współpracy z HP w celu podnoszenia wartości naszych usług dla klientów,” mówi Paul Vogel, wiceprezes wykonawczy Global Sales and Services, Siemens PLM Software. „Siemens PLM Software w dalszym ciągu koncentruje się nie tylko na rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów, ale również na tworzeniu aliansów, które poprawią dostęp do tych technologii. Dzięki naszemu porozumieniu i obecności firmy HP na kluczowych rynkach i branżach, rozszerzamy dostęp do kompleksowych rozwiązań PLM, które umożliwią naszym klientom zmienianie pomysłów w produkty, które odnoszą sukces.”

Współpraca firmy Proton z HP i Siemens PLM Software

Firma Proton współpracuje z HP przy wdrażaniu systemu Teamcenter® firmy Siemens PLM Software, który pozwoli na integrację procesów w ramach cyklu życia produktów firmy ze wszystkich działów, takich jak zarząd, sprzedaż i marketing, techniczny, produkcji i usług.

„W realizacji programu ekspansji firmy na międzynarodowych rynkach niezbędny jest zintegrowany, bezproblemowy system rozwoju produktu, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie wydajności naszych regionalnych centrów.” mówi Dato’ Haji Syed Zainal Abidin Syed Mohamed Tahir, dyrektor zarządzający grupą Proton Holdings Berhad. „Wdrożenie systemu PLM w naszej organizacji zapewni niezbędne wsparcie zarządzania naszymi produktami, procesami i usługami, począwszy od koncepcji, przez projekt, wypuszczenie na rynek, produkcję i wykorzystanie, po koniec życia pojazdu.”

System PLM pozwoli firmie Proton na ograniczenie kosztów produktu, dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystania części z poprzedniej platformy, dostarczeniu na czas informacji do grup zaopatrzenia, co przyczyni się do redukcji kosztów oraz możliwości zarządzania kosztami na wczesnych etapach wprowadzania produktu.

O firmie Siemens PLM Software

Firma Siemens PLM Software, jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division oraz wiodący dostawca oprogramowania i usług zarządzania cyklem życia produktu (PLM) na świecie, może poszczycić się prawie 6,7 milionami licencjonowanych stanowisk i 63.000 klientów.  Siedziba firmy znajduje się w Plano, w Teksasie. Siemens PLM Software współpracuje z firmami zapewniając otwarte rozwiązania, dzięki którym mogą zmieniać swoje pomysły w produkty, które odnoszą sukces. Więcej informacji o firmie na stronach: www.siemens.com/plm.

O firmie HP


Firma HP tworzy nowe możliwości wpływania na ludzi, biznes, rządy i społeczeństwo przy pomocy technologii. HP jako największa światowa firma technologiczna może poszczycić się bardzo szerokim portfelem produktów obejmującym sprzęt do drukowania, komputery osobiste, oprogramowanie, usługi oraz infrastrukturę IT służącą do rozwiązywania problemów klientów. Więcej informacji na temat firmy HP (NYSE:HPQ) znajduje się na stronie: http://www.hp.com/.


Uwaga: Siemens oraz logo Siemensa są zastrzeżonymi znakami handlowymi stanowiącymi własność Siemens AG. Teamcenter jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym należącym do spółki Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub do spółek zależnych firmy w USA lub w innych krajach.

Niniejsza notka prasowa zawiera oświadczenia odnoszące się do przyszłości, co wiąże się z ryzykiem, niepewnością i przyjęciem pewnych założeń. W przypadku zaistnienia ryzyka lub przyjęcia niewłaściwych założeń, wyniki HP i skonsolidowanych spółek zależnych mogą znacząco odbiegać od wyników przedstawionych lub sugerowanych w oświadczeniach i założeniach odnoszących się do przyszłości. Wszelkie oświadczenia poza oświadczeniami odnoszącymi się do historycznie zaistniałych faktów, są oświadczeniami, które mogą zostać uznane za oświadczenia odnoszące się do przyszłości, w tym m.in. oświadczenia dotyczące planów, strategii, celów zarządzania działalnością firmy w przyszłości; wszelkie oświadczenia dotyczące planowanego rozwoju, wyników lub udziałów w rynku produktów lub usług; wszelkie oświadczenia dotyczące prognozowanych wyników operacyjnych i finansowych; wszelkie oświadczenia związane z oczekiwaniami lub przekonaniami; oraz wszelkie oświadczenia zawierające założenia wynikające z powyższych. Ryzyko, niepewność i założenia obejmują tendencje i wydarzenia makroekonomiczne, zawieranie i realizację umów HP z klientami, dostawcami i partnerami; osiąganie zakładanych wyników operacyjnych i finansowych oraz inne rodzaje ryzyka opisane w kwartalnym sprawozdaniu finansowym na formularzu 10-Q na koniec kwartału 31 stycznia 2010 roku oraz w innych dokumentach złożonych w Komisji Papierów Wartościowych (Securities and Exchange Commission), takich jak np. Raport Roczny HP na formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 31 października 2009. HP nie zobowiązuje się i nie zamierza aktualizować takich oświadczeń dotyczących przyszłości.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym oświadczeniu mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia.
Wszelkie obowiązujące gwarancje dla produktów i usług HP są zawarte w kartach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadna część niniejszego oświadczenie nie może być interpretowana jako gwarancja dodatkowa. HP nie odpowiada za błędy drukarskie i edytorskie, jak również za ominięcia, jakie mogą mieć miejsce w niniejszym oświadczeniu.