Przejdź do treści

25 January 2010

Siemens PLM Software zajęła 1 miejsce w każdej z głównych kategorii niezależnego badania New Simulation Data & Process Management Scorecard

PLANO, Texas, 25 stycznia 2010 - Firma  Siemens PLM Software, oddział koncernu Siemens Industry Automation Division i wiodący, globalny dostawca oprogramowania i usług do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) ogłosiła w dniu dzisiejszym, że aplikacja do zarządzania procesem analiz inżynierskich i symulacji, która jest składową platformy Teamcenter® zdecydowanie pokonała swoich konkurentów we wszystkich głównych kategoriach ujętych w niezależnym badaniu przeprowadzonym przez firmę analityczną Collaborative Product Development Associates (CPDA).

Wyniki badania ogłoszono i opublikowano w raporcie zatytułowanym Simulation Data & Process Management – Vendor Scorecard. W raporcie znaleźć można ocenę pięciu wiodących dostawców oprogramowania w tej kategorii, która sporządzona została na bazie analizy 60 kryteriów w czterech głównych kategoriach. Kategorie te zostały dodatkowo podzielone na 27 podkategorii, w której każdy dostawca mógł otrzymać oceny w przedziale od zero do pięciu, gdzie 5 była oceną najwyższą. Teamcenter uzyskał najlepsze rezultaty w zdecydowanej większości kategorii.

  • Teamcenter zwyciężył we wszystkich czterech głównych kategoriach
  • Żadne rozwiązania nie było punktowane wyżej niż Teamcenter w 24 z 27 podkategorii
  • Teamcenter uzyskał ocenę 5 w 21 z 27 podkategorii
  • Teamcenter uzyskał ocenę cztery lub wyższą w 26 z 27 podkategorii

Według niezależnego raportu CPDA “Naturalna integracja systemu do zarządzania procesem analiz inżynierskich i symulacji (Simulation Data & Process Management) z platformą Teamcenter pozwala osiągnąć dodatkowe korzyści tym użytkownikom, którzy pragną wykorzystywać pełne możliwości systemów klasy PLM. Łącząc różne obszary działania przesiębiorstwa takie jak: zarządzanie wymaganiami, projektowanie produktów, analizy inżynierskie, produkcję czy serwis Teamcenter for Simulation doskonale zaspokaja potrzeby firm wykorzystujących środowisko PLM.”

Badanie CPDA oprócz firmy Siemens PLM Software obejmowało również innych dostawców -  ANSYS, Dassault Systemes/SIMULIA, MSC.Software i Altair. Każdy z nich z wyjątkiem Altair, podczas specjalnych paneli dyskusyjnych prezentował “na żywo” swoje rozwiązania.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tego niezależnego badania ponieważ potwierdziły one słuszność naszej strategii, którą przyjęliśmy w momencie stworzenia rozwiązania Teamcenter Simulation Process Management,” powiedział Jim Rusk, vice prezes, Digital Simulation Solutions, Siemens PLM Software. “Bardzo wcześnie odkryliśmy, że oprogramowanie do przeprowadzania analiz inżynierskich i symulacji procesów (CAE) ma kluczowe znaczenie nie tylko w procesie opracowywania produktu, ale stanowi również integralną część całego procesu cyklu życia produktów. Ta spójna integracja pomiędzy platformą PLM a aplikacjami symulacyjnymi jest ważną częścią naszej strategii i głównym czynnikiem naszego sukcesu w tym badaniu.”

Aby uzyskać kopię CPDA Simulation Data & Process Management – Vendor Scorecard, proszę odwiedzić stronę www.visit cpd-associates.com?download=SDPMScorecardS.

O Siemens PLM Software

Firma Siemens PLM Software, jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division oraz wiodący dostawca oprogramowania i usług zarządzania cyklem życia produktu (PLM) na świecie, obsługuje prawie 6,7 miliona licencjonowanych stanowisk u 63.000 klientów.  Siedziba firmy znajduje się w Plano, w Teksasie. Siemens PLM Software współpracuje z firmami zapewniając otwarte rozwiązania, dzięki którym mogą zmieniać swoje pomysły w produkty, które odnoszą sukces rynkowy. Więcej informacji o firmie na stronach: www.siemens.com/plm.

O Siemens Industry Automation Division

Siemens Industry Automation Division (Norymberga, Niemcy) to światowy lider w dziedzinie systemów automatyki, niskonapięciowej aparatury rozdzielczej oraz oprogramowania przemysłowego.  W swoim asortymencie posiada produkty od standardowych asortymentów dla branży produkcyjnej i przetwórczej, po kompleksowe rozwiązania dla całych działów przemysłu, które obejmują automatyzację zakładów produkujących pojazdy i zakładów chemicznych. Jako wiodący dostawca oprogramowania, firma Industry Automation optymalizuje wartość dodaną łańcucha producentów – od projektu i rozwoju produktu po produkcję, sprzedaż i szeroką gamę usług serwisowych. Siemens Industry Automation zatrudnia około 42.900 pracowników na całym świecie, a w roku 2008 wartość sprzedaży spółki wyniosła 8,7 miliarda euro.

 

Uwaga:  Siemens oraz logo Siemensa są zastrzeżonymi znakami handlowymi stanowiącymi własność Siemens AG. Tecnomatix jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowymi należącymi do spółki Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub do spółek zależnych firmy w USA lub w innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki handlowe, zastrzeżone znaki handlowe lub znaki usługowe należą do ich właścicieli.