Przejdź do treści

07 October 2009

Siemens PLM Software wypuszcza wersję NX 7.0 z "HD3D" oraz ulepszeniami wprowadzonymi do Synchronous Technology

PARYŻ i PLANO, Teksas, 7 października, 2009 - firma Siemens PLM Software, jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division oraz światowy lider w dziedzinie oprogramowania i usług zarządzania cyklem życia produktu (PLM)  ogłosiła dostępność najnowszej wersji aplikacji NX™, flagowego rozwiązania firmy służącego do cyfrowego rozwoju produktu. Wraz z NX 7.0 Siemens wprowadza na rynek HD3D, otwarte, intuicyjne środowisko, które pozwoli zespołom ds. rozwoju produktu docenić wartość informacji pochodzących z systemu PLM i znacząco ułatwi podejmowanie kompetentnych i skutecznych decyzji. Ponadto, NX 7.0 wprowadza ulepszenia do Synchronous Technology – cieszącego się uznaniem narzędzia CAD/CAM/CAE, wprowadzonego na rynek w ubiegłym roku przez firmę Siemens PLM Software, umożliwiającego dalsze przyspieszenie realizacji szerokiego spektrum zadań związanych z rozwojem produktu. NX 7  rozszerza również możliwości pracy z wykorzystaniem danych z innych aplikacji CAD.

Informację o nowej wersji NX ogłoszono 7 października w Paryżu na corocznej konferencji użytkowników Siemens PLM Connection Europe.

"Wprowadzenie Synchronous Technology i wbudowanie jej w NX zdobyło sobie znaczące uznanie nie tylko wśród większości ekspertów CAD/CAM/CAE oraz analityków branżowych, lecz, co ważniejsze, wśród firm, które wprowadziły ją aby podnieść swoją produktywność projektową.  – mówi Joan Hirsch, wiceprezes Product Design Solutions, Siemens PLM Software. „Debiutujący dziś NX 7.0 jeszcze bardziej wzmacnia produktywność dzięki  rozszerzeniu funkcjonalności Synchronous Technology oraz wprowadzeniu innowacyjnego środowiska HD3D, które pozwoli na wykorzystanie danych z różnych źródeł. Wprowadzamy nowy standard „High-Definition” do analizy wizualnej w procesie rozwoju produktu”.

Zapotrzebowanie na wizualizację

Globalizacja, coraz ściślejszy nadzór organów kontrolnych w połączeniu z coraz większym zaawansowaniem technologicznym praktycznie wszystkich produktów przyczyniły się do stworzenia złożonego procesu rozwoju produktu we wszystkich firmach na całym świecie. W trakcie tego procesu konieczne jest podejmowanie setek decyzji w oparciu o informacje zawarte w różnych formatach i miejscach, zazwyczaj w wielu aplikacjach różnych producentów. Szybkość i trafność podejmowanych decyzji ma ogromne znaczenie dla powodzenia działalności firmy.

„Naturalnym i wydajnym sposobem radzenia sobie z tymi przeszkodami jest wizualizacja jako sposób komunikacji ponad barierami i stworzenie wspólnego pola komunikacji dla wszystkich uczestników.” – mówi Joe Barkai, dyrektor ds. strategii cyklu życia produktu, IDC Manufacturing Insights. „Proces kolektywnego podejmowania decyzji oraz wizualnie wspomagane narzędzia są niezbędne w celu sprawnego podejmowania właściwych decyzji opartych na odpowiednich informacjach. Wykorzystanie tych narzędzi umożliwia lepszą komunikację i zrozumienie, a także podejmowanie celniejszych decyzji w oparciu o informacje w całym przedsiębiorstwie.”

Nowy model analizy wizualnej

Wprowadzenie HD3D w NX 7.0 stanowi część kompleksowego podejścia firmy Siemens PLM Software do realizacji swojej wizji i opracowania nowego modelu analizy wizualnej. HD3D to bogate wizualnie środowisko współpracujące praktycznie z każdym rodzajem danych PLM. Środowisko to będzie wspólne dla oprogramowania NX i Teamcenter®, należących do wiodącego w branży portfolio produktów firmy Siemens PLM Software do cyfrowego zarządzania cyklem życia produktu. Otwarta architektura tego rozwiązania pozwoli również na integrację z wieloma aplikacjami innych producentów. 

HD3D rozszerza możliwości NX i Teamcenter dostarczania wizualnych informacji, których firmy potrzebują, aby zrozumieć, współpracować i podejmować decyzje w rozproszonych po całym świecie ośrodkach zajmujących się rozwojem produktu. HD3D pozwala na proste i intuicyjne zbieranie, porządkowanie i prezentację informacji o produktach, co ułatwia i przyspiesza podejmowanie ważnych decyzji. Wprowadzenie HD3D do oprogramowania NX pozwala użytkownikom na zadawanie pytań i ocenę projektu produktu opartego na wszelkiego rodzaju danych dostępnych w Teamcenter lub NX, takich jak status wydania, próg wagowy, typ materiału, status dostawy, itp.

Na przykład, użytkownik NX może przygotować raport szukając części, nad którymi trwają w danej chwili prace, a które zostały oznaczone jako „realizowane zgodnie z harmonogramem” lub „opóźnione”. Na trójwymiarowym modelu NX produktu podświetlone zostaną wszystkie części, nad którymi prace są opóźnione o ponad tydzień i mogą być powodem do niepokoju. Na ekranie pokażą się również interaktywne znaczniki, które prowadzą do bardziej szczegółowych informacji. Przy produktach składających się z tysięcy części, taki wizualny feedback oraz interaktywne środowisko pracy eliminuje konieczność przeszukiwania zestawień materiałowych i raportów statusu, aby „na piechotę” zidentyfikować problem i podjąć decyzję odnośnie odpowiednich działań.

Oprócz tych możliwości wizualizacji opartej na danych PLM, HD3D zostanie zaimplementowane do NX 7.0 Check-Mate. To oparta na standardach aplikacja kontrolna, która zapewnia zgodność z kryteriami projektu, spójność struktury pliku modelu CAD oraz zgodność z szeregiem standardów korporacyjnych i branżowych. HD3D udoskonali narzędzia walidacyjne w Check-Mate, dzięki nowemu interfejsowi użytkownika do analizowania i raportowania problemów. Podobnie jak w przykładzie przedstawionym powyżej, nowe środowisko poprawia proces odejmowania decyzji w czasie walidacji produktu dzięki zapewnieniu możliwości intuicyjnego podglądu wyników sprawdzania Check-Mate.

Wzmocnienie wiodącej pozycji Synchronous Technology

Dr Ken Versprille, dyrektor ds. badań PLM w CPDA, firmie analitycznej z branży, określa Synchronous Technology jako „jedno z najważniejszych, przełomowych rozwiązań w technologii modelowania 3D w ostatnich dwóch dekadach.” NX 7.0 wzmacnia swoją bezsprzeczną pozycję lidera jeśli chodzi o elastyczność modelowania i wydajność dzięki kolejnym ulepszeniom Synchronous Technology, które mają zapewnić wyższą wydajność, szersze wykorzystanie starych danych i rozszerzenie interoperacyjności  z innymi systemami CAD.

  • Szybsze tworzenie geometrii i edycja narzędzi przyspieszają wykonywanie szeregu zadań związanych z tworzeniem i modyfikacją produktów. Zastosowanie celów projektowych oraz ich ochrona podczas wprowadzania zmian oraz niezawodna edycja wyklucza niepowodzenia aktualizacji i długi czas powtórek.
  • Potężne możliwości modelowania szyków w Synchronous Technology redukują potrzebę zrozumienia oryginalnego podejścia, w jakim tworzone były te operacje w istniejących modelach CAD  i rozszerzają czynności wytnij, kopiuj , wklej oraz lustro, tym samym znacznie podnosząc produktywność. Dzięki temu praca nad nowymi modelami w oparciu o stare jest prostsza i pozwala zaoszczędzić czas i środki, pozwalając na lepsze ponowne wykorzystanie danych projektowych.
  • Nowe narzędzia do „czyszczenia” pozwalają na szybszą i prostszą edycję modeli importowanych z innych systemów CAD. Automatyczne i półautomatyczne rozpoznawanie powierzchni mieszanych i fazowych buduje i utrzymuje połączenie dwóch najczęściej spotykanych elementów produkcyjnych. Natomiast automatyczne i ręczne opcje naprawiania wraz z możliwością łączenia posegmentowanej geometrii usuwają niepożądane luki i naprawiają niedopasowaną geometrię. 

Rozszerzenie technologii synchronicznej w wersji NX 7.0 ma wpływ na wszystkie aspekty CAD/CAM/CAE. Oprócz oczywistego wpływu na wydajność konstruktorów, nowa funkcjonalność przynosi znaczące korzyści innym członkom zespołów rozwojowych pracujących z danymi CAD, także analityków i inżynierów produkcji. Te grupy specjalistów pracują zazwyczaj na modelach stworzonych przez kogoś innego i często przy użyciu innej aplikacji CAD.

Synchronous Technology otwiera szereg nowych możliwości dla użytkowników CAE i CAM pozwalając korzystać z geometrii CAD z każdego praktycznie źródła. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi użytkownicy mogą w prosty sposób modyfikować trójwymiarowe modele zgodnie ze swoimi wymaganiami, co pozwala na tworzenie wartości dodanej przez skupienie się nad swoją dziedziną specjalizacji. Połączenie NX i Synchronous Technology tworzy nowy paradygmat tworzenia modeli podczas całego cyklu życia produktu.

„Zastąpiliśmy nasz stary system CAD systemem NX ze względu na jego możliwości, które znacznie ułatwiają manipulowanie geometrią nieparametryczną.” – mówi Markus Pichler, menadżer ds. rozwoju produktu, BWT AG. „Jesteśmy przekonani, że dzięki udoskonalonej technologii synchronicznej w NX, z opcją naprawy geometrii, będziemy mogli w szerszym zakresie edytować stare dane CAD, jak również dane w innych formatach. Liczymy na znaczącą oszczędność czasu i dalsze usprawnienie naszego łańcucha dostaw.” 

O Siemens PLM Software

Firma Siemens PLM Software to jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division oraz wiodący dostawca oprogramowania i usług zarządzania cyklem życia produktu (PLM) na świecie, z liczbą niemalże 6 milionów licencjonowanych stanowisk i 56.000 klientów na całym świecie.  Siedziba firmy znajduje się w Plano, w Teksasie. Siemens PLM Software współpracuje z firmami zapewniając otwarte rozwiązania, dzięki którym mogą zmieniać swoje pomysły w produkty, które odnoszą sukces. Więcej informacji o firmie na stronach:  www.siemens.com/plm.

O Siemens Industry Automation Division

Siemens Industry Automation Division (Norymberga, Niemcy) to światowy lider w dziedzinie systemów automatyki, niskonapięciowej aparatury rozdzielczej oraz oprogramowania przemysłowego.  W swoim asortymencie posiada produkty od standardowych asortymentów dla branży produkcyjnej i przetwórczej, po kompleksowe rozwiązania dla całych działów przemysłu, które obejmują automatyzację zakładów produkujących pojazdy i zakładów chemicznych. Jako wiodący dostawca oprogramowania, firma Industry Automation optymalizuje wartość dodaną łańcucha producentów – od projektu i rozwoju produktu po produkcję, sprzedaż i szeroką gamę usług serwisowych. Siemens Industry Automation zatrudnia około 42.900 pracowników na całym świecie, a w roku 2008 wartość sprzedaży spółki wyniosła 8,7 miliarda euro.


Uwaga:  Siemens oraz logo Siemensa są zastrzeżonymi znakami handlowymi stanowiącymi własność Siemens AG. NX i Teamcenter są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do spółki Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub do spółek zależnych firmy w USA lub w innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki handlowe, zastrzeżone znaki handlowe lub znaki usługowe należą do ich właścicieli.