08 September 2009

Siemens propaguje połączone rozwiązania PLM i systemów produkcyjnych dla obrabiarek na targach EMO 2009 w Mediolanie

Virtual machine pozwala na skrócenie czasu rozruchu aż do 90%

PLANO, Teksas, 8 września 2009 – Na targach EMO 2009 w Mediolanie Siemens przedstawi wyjątkowe połączenie oprogramowania PLM, systemów i urządzeń produkcyjnych. Rozwiązanie będzie zaprezentowane przez  Siemens PLM Software, jednostkę biznesową działu Siemens Industry Automation Division będącego wiodącym dostawcą oprogramowania i usług związanych z zarządzaniem cyklem życia produktu (PLM), oraz Siemens Drive Technologies Division, wiodącego dostawcę maszyn produkcyjnych i obrabiarek.

Targi EMO odbywają się co dwa lata i są okazją do zaprezentowania światowej produkcji obrabiarek, systemów, robotów, automatyki. Targi odbędą się w dniach od 5 do 10 października w Mediolanie, we Włoszech.

Prezentacja produktów Siemens PLM Software koncentruje się w tym roku na procesie zorientowanym na wytwarzanym produkcie, od pomysłu wyjściowego po produkt końcowy. Oprogramowanie całkowicie spełnia wymagania dla zaawansowanych zadań PLM w szeregu branż, począwszy od projektowania produktu z wykorzystaniem systemów CAD/CAM oraz tworzenia programów NC niezbędnych do jego wytworzenia poprzez optymalizację postprocesora i parametrów CNC, po symulacje online i offline umożliwiające kontrolę i optymalizację procesu produkcyjnego na komputerze.

„Siemens PLM Software oraz Siemens Drive Technologies wytyczają drogę łącząc środowisko realne z wirtualnym, co pozwala na znaczące skrócenie czasu niezbędnego na wprowadzenie produktu na rynek oraz daje naszym klientom, tak producentom jak i użytkownikom końcowym obrabiarek, przewagę konkurencyjną.” – mówi dr Helmuth Ludwig, prezes Siemens PLM Software. „W obecnej sytuacji, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, wszystkie branże potrzebują narzędzi, które pozwolą na zwiększenie produkcji, konkurencyjności i rentowności, a rozwiązania proponowane przez firmę Siemens dzięki połączeniu środowiska realnego z wirtualnym zapewniają narzędzia, które pozwalają na natychmiastową produkcję bez uprzednich prób, lepsze wykorzystanie sprzętu oraz wyższą jakość produktu.”

„Z perspektywy użytkownika obrabiarek, proponowane rozwiązania oznaczają możliwość emulacji parametrów i właściwości procesu obróbki w środowisku wirtualnym, przed produkcją gotowego wyrobu bez konieczności powtarzania prób w środowisku produkcyjnym.” – mówi Florian Güldner, analityk procesów automatyki, ARC Adisory Group. „Wirtualna emulacja oznacza przewagę konkurencyjną producentów w przyszłości dzięki zapewnieniu środków maksymalizacji ogólnej wydajności sprzętu, wykorzystania i produktywności kosztownego sprzętu produkcyjnego, co pozwoli na oszczędne gospodarowanie zasobami.”

Virtual Machine

Siemens PLM Software przedstawi technologię Virtual Machine, przestrzenny symulator obrabiarki dostępny na PC z pełnymi funkcjami kontrolera Sinumerik®, co zapewnia wartość dodaną zarówno dla użytkownika końcowego, jak i producenta obrabiarek. Ta nowoczesna technologia pozwoli na maksymalizację wydajności maszyny dzięki wyeliminowaniu konieczności wykorzystywania jej do zadań pozaprodukcyjnych. Virtual Machine oznacza programowanie NC nowej generacji w zakładach produkcyjnych oraz przygotowanie i sprawdzenie parametrów przy wyłączonym urządzeniu, co minimalizuje liczbę błędów i skraca czas rozruchu zmieniając sposób produkcji i wykorzystania obrabiarek.

W przypadku złożonych operacji, ustawienie parametrów obrabiarki przed wykonaniem nowej części może trwać od jednego do półtora dnia, co ma niekorzystny wpływ na  ogólną wydajność maszyny.

INDEX Group, jeden z wiodących producentów tokarek CNC, dążył do podniesienia wydajności ustawiania, programowania i weryfikacji procesu obróbki dla wielofunkcyjnych centrów produkcyjnych. Wdrożenie przez firmę innowacyjnej technologii Virtual Machine produkcji firmy Siemens PLM Software przyczyniło się do podniesienia poziomu wykorzystania obrabiarek, eliminacji kolizji oraz skrócenia czasu rozruchu do 90% bez konieczności dodatkowych szkoleń.

„Główną ideą jest udostępnienie wirtualnego symulatora obrabiarki na komputerze operatora obrabiarki.” – mówi Eberhard Beck, szef systemów kontroli elektronicznej, INDEX. „Wirtualna obróbka to dopiero początek. We współpracy z firmą Siemens będziemy w dalszym ciągu pracować nad optymalizacją łańcucha procesów, od konstrukcji po produkcję, tak aby w przyszłości umożliwić jeszcze bardziej ekonomiczną produkcję.”

Aby zobaczyć nagrany film ilustrujący innowacyjne zastosowanie Virtual Machine przez INDEX Group, odwiedź strony: www.siemens.com/plm/emo.

Więcej informacji o firmie INDEX Group na stronach: www.index-werke.de.

Łączenie wirtualnego z realnym a produkcja części

Oprócz Virtual Machine, Simens PLM Software przedstawi przykłady prezentujące rozciągnięcie łańcucha procesu projektowania od projektowania detalu aż po obróbkę na obrabiarce, łącząc wirtualne środowisko projektowania wyrobu i planowania z realnym środowiskiem produkcyjnym; oraz rozwiązania dla produkcji części, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, takich jak np. przemysł lotniczy, maszynowy, produkcja aparatury medycznej oraz przemysł samochodowy.

Zoptymalizowane połączenie CAM-CNC z zaawansowanymi metodami tworzenia programów NC to kluczowy przykład połączenia środowiska wirtualnego z realnym. Oprogramowanie NX™ CAM zapewnia większą wydajność zaawansowanym funkcjom kontrolera Sinumerik produkcji firmy Siemens, co umożliwia lepszą jakość wykończenia powierzchni, zaawansowaną kontrolę osi narzędzia oraz szybszą obróbkę.

W celu zobrazowania łańcucha procesu od PLM po produkcję dla form wtryskowych, przedstawiona zostanie prezentacja NX w pokazująca, w jaki sposób zaprojektować narzędzia dla formowania wtryskiem, stworzyć operacje dla obróbki szybkościowej (HSM) z użyciem NX CAM oraz symulację obróbki i zaawansowany postprocessing dla kontrolera Sinumerik firmy Siemens.  Druga prezentacja będzie dotyczyła obróbki złożonych części, typowych dla przemysłu lotniczego lub energetycznego, z zastosowaniem funkcjonalności oprogramowania NX CAD w projektowaniu części oraz NX CAM do programowania obróbki pięcioosiowej.  Przykładowe części będą poddane obróbce na stoisku na targach EMO z wykorzystaniem pięcioosiowej obrabiarki HSM wyposażonej w kontroler Sinumerik 840D.

Po więcej informacji odnośnie obecności firmy Siemens na targach EMO zapraszamy na strony: www.siemens.com/plm/emo.


O firmie Siemens PLM Software

Firma Siemens PLM Software, to jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division oraz wiodący dostawca oprogramowania i usług zarządzania cyklem życia produktu (PLM) na świecie, z liczbą niemalże 6 milionów licencjonowanych stanowisk i 56.000 klientów na całym świecie.  Siedziba firmy znajduje się w Plano, w Teksasie. Siemens PLM Software współpracuje z firmami zapewniając otwarte rozwiązania, dzięki którym mogą zmieniać swoje pomysły w produkty, które odnoszą sukces. Więcej informacji o firmie na stronach: www.siemens.com/plm.

O Siemens Drive Technologies

Siemens Drive Technologies Division (Norymberga, Niemcy) jest wiodącym dostawcą produktów i usług związanych z produkcją maszyn i obrabiarek. Dywizja Drive Technologies oferuje zintegrowane technologie obejmujące całe układy napędowe z komponentami mechanicznymi i elektrycznymi. Obok standardowych produktów w zakres ten wchodzą również specyficzne dla branż rozwiązania napędów i sterowań, mające zastosowanie przy formowaniu metalu, drukowaniu i produkcji elektronicznej. Ponadto napędy te znajdują zastosowanie w urządzeniach  wykorzystywanych w przetwórstwie szkła, drewna, tworzyw sztucznych, opakowań i systemów dźwigowych. Usługi oferowane przez dywizję obejmują wsparcie w zakresie mechatroniki jako dodatek do usług online w zakresie wykrywania i usuwania nieprawidłowości działania systemów jak również konfigurowanie systemów w sposób umożliwiający nieprzerwaną prawidłową pracę.  Siemens Drive Technologies zatrudnia około 39.900 pracowników na całym świecie, a w roku 2008 wartość sprzedaży spółki wyniosła 8,9 miliarda euro.  

O Siemens Industry Automation Division

Siemens Industry Automation Division (Norymberga, Niemcy) to światowy lider w dziedzinie systemów automatyki, niskonapięciowej aparatury rozdzielczej oraz oprogramowania przemysłowego.  W swoim portfelu posiada produkty od standardowych asortymentów dla branży produkcyjnej i przetwórczej, po kompleksowe rozwiązania dla całych działów przemysłu, które obejmują automatyzację zakładów produkujących pojazdy i zakładów chemicznych. Jako wiodący dostawca oprogramowania, firma Industry Automation optymalizuje wartość dodaną łańcucha producentów – od projektu i rozwoju produktu po produkcję, sprzedaż i szeroką gamę usług serwisowych. Siemens Industry Automation zatrudnia około 42.900 pracowników na całym świecie, a w roku 2008 wartość sprzedaży spółki wyniosła 8,7 miliarda euro.


Uwaga:  Siemens oraz logo Siemensa i Sinumerik są zastrzeżonymi znakami handlowymi stanowiącymi własność Siemens AG. NX i Teamcenter są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do spółki Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub do spółek zależnych firmy w USA lub w innych krajach.

Główny kontakt

Salim Rahimi
+1 972 987 3206
salim.rahimi@siemens.com