Przejdź do treści

23 June 2009

Siemens PLM Software wprowadzaTeamcenter 8; zwiększenie wydajności w całym cyklu życia produktu

PLANO, Texas, 23 czerwca, 2009 - Siemens PLM Software, oddział Siemens Industry Automation Division oraz wiodący na skalę światową dostawca oprogramowania oraz usług do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), ogłosiła dziś wprowadzenie najnowszej wersji oprogramowania Teamcenter® które jest najczęściej używanym systemem zarządzania cyklem życia produktu na świecie. Wersja Teamcenter 8 skupia się na wydajności indywidualnej, aplikacji oraz technologii informacyjnej, oferując szeroki zakres ulepszeń, a także nowe wsparcie dla oprogramowania IBM, w tym DB2 Information Manager, WebSphere Application Server (WAS), Tivoli Access Manger, Tivoli Storage Manager, oraz Rational® CleaCase®. Wykorzystując Teamcenter jako pojedyncze źródło wiedzy o produktach i procesach, osoby oraz zespoły mogą być bardziej wydajne – w dowolnym czasie i miejscu na świecie.
- Zdajemy sobie sprawę, że w obecnym, trudnym środowisku biznesowym, nasi klienci kładą większy nacisk na wydajność niż kiedykolwiek wcześniej – mówi Steve Bashada, wiceprezes Teamcenter Applications, Siemens PLM Software. - Dlatego też ulepszenia w wersji Teamcenter 8 koncentrują się na trzech obszarach: wydajności indywidualnej, wydajności aplikacji oraz wydajności technologii informacyjnej, które, naszym zdaniem, będą najlepiej wspierać naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych. Poprzez zeszłotygodniowe ogłoszenie z IBM oraz wsparcie dla ich technologii, a także doskonalszą integrację Teamcenter 8 z Microsoft Office, zapewniamy, że taka wydajność jest możliwa w każdym środowisku, w którym nasi klienci zechcą wdrożyć to oprogramowanie.

Wydajność indywidualna

Od samego początku oprogramowanie Teamcenter zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić jednostkom wykonanie większej ilości czynności w krótszym czasie. Wersja Teamcenter 8 jeszcze bardziej zwiększa wydajność indywidualną poprzez umożliwienie użytkownikom skrócenie interakcji z Teamcenter za pomocą narzędzi i procesów, którymi posługują się każdego dnia.  Obecna wersja Teamcenter dostarcza dostępu do centralnego archiwum z poziomu użytkownika Microsoft Outlook, włącznie z integrację z Microsoft Office™ 2007. W wersji Teamcenter 8 dodano „wstążkę” do paska narzędzi Microsoft Office, co sprawia, że można łatwiej współdziałać z informacjami o produkcie bezpośrednio z programów Word, Excel, Outlook i PowerPoint.   W Teamcenter 8 wbudowano w ramach programu Outlook listę zadań „Teamcenter To Do List”, co umożliwia użytkownikom zarządzanie ich czasem, przepływem pracy oraz zadaniami dot. zmian inżynieryjnych, które są oparte na Teamcenter, za pomocą tej samej aplikacji biurowej, którą posługują się każdego dnia.  Wykorzystanie programów Microsoft Outlook, Word oraz Excel jako „bezpośrednich” interfejsów użytkownika dla Teamcenter w zakresie redagowania oraz edytowania informacji ułatwia umożliwienie dostępu do zarządzania PLM dużej grupie użytkowników technicznych i biznesowych. Bez względu na to, czy firma wytwarza produkty obejmujące części mechaniczne, elektryczne oraz oprogramowywuje sterowniki, oprogramowanie Teamcenter umożliwia skrócenie czasu wymaganego dla rozwoju produktu poprzez ułatwienie współpracy zespołowej, tak aby dane projektowe produktu były łatwiej dostępne, bezpieczne i nadające się do wielokrotnego użytku.  Integracja wersji Teamcenter 8 z narzędziami do projektowania obwodów elektrycznych typu  Mentor Graphics, Cadence, Intercept oraz Altium  jest wspierana za pomocą dedykowanego menu Teamcenter w tych rozwiązaniach wspomaganego komputerowo projektowania - ECAD. W ramach aplikacji typu ECAD, użytkownicy mogą zapisywać pliki projektowe w formacie macierzystym oraz przeprowadzać operacje check-in i check-out.  Mogą również uzyskać dostęp do zatwierdzonych komponentów, zapełniać zestawienia materiałowe (BOM) komponentów elektrycznych, udostępniać dane dot. wyrobu oraz montażu, a także tworzyć inne rodzaje plików z danymi pochodzącymi z ECAD i nimi zarządzać.  W przypadku, gdy wdrożenie osadzonych menu nie jest możliwe lub wskazane, jak w przypadku aplikacji opracowanych przez klienta lub narzędzi stron trzecich, Teamcenter zapewnia zintegrowanie nowego połączenia dla narzędzi typu EDA (Electronic Design Automation).  Aplikacja połączenia EDA wykorzystuje interfejs użytkownika oparty na menu oraz pliki konfiguracyjne dostosowane do wymagań klienta, aby wygenerować ten sam poziom funkcji dostępu do plików oraz zarządzania danymi wsparty przez zintegrowanie projektowania ECAD osadzonego w Teamcenter. Teamcenter integruje się z różnorodnymi narzędziami służącymi do opracowywania oprogramowania; zapewnia m.in. zintegrowanie ClearCase z certyfikatem „Ready for IBM Rational”, aby ściśle połączyć zarządzanie ALM (Application Lifecycle Management) z zarządzaniem PLM.   Inne ulepszenia wersji Teamcenter 8, które mają wpływ na wydajność indywidualnego użytkownika i obejmują ulepszenia w zakresie przepływu pracy dla uczestników „pływających”, pętli przyczynowo-skutkowych oraz asynchronicznych operacji wymiany dokumentów dla zarządzaniem zmianą oraz zarządzaniem problemami.


Wydajność aplikacji

Dzięki ujednoliconej architekturze oraz szerokiemu wachlarzowi aplikacji, oprogramowanie Teamcenter umożliwia firmom wdrożenie kompleksowego zarządzania PLM poprzez zapewnienie wszechstronnego rozwiązania opartego o zintegrowane modułóy w celu ulepszenia wydajności na każdym etapie cyklu życia produktu. Wydajność aplikacji ma swoją kontynuację w wersji Teamcenter 8, w której wprowadzono dwa nowe rozwiązania aplikacyjne, nowe rozwiązania przemysłowe oraz setki ulepszeń w całym pakiecie. Teamcenter 8 oferuje teraz rozwiązania w zakresie zarządzania treścią oraz dokumentami (Content and Document Management) oraz zarządzania formułą, opakowaniem oraz marką (Formula, Package and Brand Management).

Nowe rozwiązanie Content and Document Management, zintegrowane w zaawansowany sposób z Microsoft Office 2007, zapewnia większe wsparcie w zakresie zarządzania dokumentami dla szablonów, osadzone menu PLM oraz automatyczną wizualizację, aby znormalizować procesy dot. dokumentów, zwiększyć wydajność użytkownika oraz zmniejszyć koszty szkolenia. Środowisko edytora strukturalnego SGML/XML obejmuje wsparcie dla niezależnego standardu publikacji technicznych S1000D w celu zsynchronizowania dokumentacji oraz informacji o historii zmian, a także umożliwienia ponownego wykorzystania, użytkowania oraz przekształcania za pomocą publikacji w wielu wersjach.

Zarządzanie Formułami, opakowaniami oraz markami produktów, wprowadzone do wersji Teamcenter 8 ma na celu zapewnienie kilku korzyści biznesowych dla organizacji oraz firm produkcyjnych działających w branży towarów konsumpcyjnych. Nowe rozwiązanie stanowi wsparcie dla organizacji w zakresie eliminacji niespójnego budowania świadomości marki, udoskonalenia komunikacji marki oraz rozwoju produktu poprzez możliwości zarządzania wiedzą. Możliwości w zakresie zarządzania formułą obejmują edycję formuły oraz receptury, a także zintegrowanie z narzędziami redagowania formuł w celu skonsolidowania informacji w jedno źródło informacji o produkcie. Zarządzanie opakowaniem oraz szatą graficzną zapewnia identyfikowalność wymagań oraz widoczność wszystkich powiązanych informacji w celu zmniejszenia liczby błędów oraz wycofań wadliwych produktów z rynku. Wreszcie, zarządzanie globalnymi specyfikacjami wymagań redukuje niezgodności oraz ponowną pracę, umożliwiając zsynchronizowane wykonanie oraz widoczność wpływu zmiany na finalny produkt.

Poza dwoma powyższymi nowymi rozwiązaniami, wersja Teamcenter 8 obejmuje również ulepszenia w zakresie współdziałania dostaw i zaawansowanego zarządzania wymaganiami i projektem, a także nowe rozwiązania przemysłowe dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego, branży towarów konsumpcyjnych i urządzeń medycznych; ponadto zawiera setki aktualizacji dotyczących innych obszarów rozwiązania.

Wydajność technologii informatycznych

Będąc sprawdzonym rozwiązaniem PLM o niezrównanej skalowalności, zbudowanym na otwartej technologii, Teamcenter podnosi wydajność technologii informatycznych poprzez zapewnienie większego zwrotu z inwestycji firmy w technologie IT. Usługi w zakresie rozbudowy platformy (Platform Extensibility Services) w Teamcenter umożliwiają organizacjom szybszy zwrot nakładów na inwestycje wydatkowane na wdrożenie Teamcenter. Obejmują one następujące usługi: w zakresie konfiguracji, co oznacza, że Teamcenter można z łatwością dopasować do poszczególnych rodzajów działalności bez konieczności opracowywania kosztownego oprogramowania dostosowanego do wymagań klienta; w zakresie integracji, co oznacza, że Teamcenter można zintegrować z innymi aplikacjami stosowanymi w przedsiębiorstwie (w tym ERP, MES oraz innymi instalacjami Teamcenter), aby umożliwić przeprowadzanie procesów biznesowych na poziomie całego przedsiębiorstwa; oraz w zakresie dostosowywania do wymagań klienta, co oznacza, że Teamcenter może być rozbudowywane o oprogramowanie, które jest wykonywane na indywidualne zamówienie, jest łatwe w serwisowaniu i możliwe do unowocześniania, i dzięki temu spełniać wyspecjalizowane potrzeby biznesowe. Dzięki elastycznej, czterowarstwowej architekturze zorientowanej na usługi (SOA), można efektywnie wykorzystywać Teamcenter zarówno w niewielkiej firmie, jak i dużych globalnych przedsiębiorstwach.  W celu zwiększenia tej elastyczności, Teamcenter wspiera szeroki zakres środowisk informatycznych, w tym – po raz pierwszy w najnowszej wersji – oprogramowanie specjalistyczne IBM. W ramach ofert ogłoszonych przez IBM oraz Siemens PLM Software dnia 18 czerwca, wersjaTeamcenter 8 jest obecnie dostępna jako autoryzowana technologia IBM i staje się najlepszym na świecie rozwiązaniem PLM, które będzie wysyłane do klientów jako wstępnie skonfigurowane oprogramowanie z IBM DB2 Information Manager oraz WebSphere Application Server. Dla firm, które preferują platformę IBM, Teamcenter zapewnia teraz proste do wdrożenia rozwiązanie zaprojektowane w taki sposób, aby zmniejszyć koszty wdrożenia zarządzania PLM oraz zwiększyć wydajność technologii IT w każdej działalności, bez względu na jej wielkość. Poza DB2 i WAS, oprogramowanie Teamcenter wspiera również Tivoli Storage Manager, Tivoli Access Manager oraz Rational ClearCase firmy IBM.  - Poprzez dodanie wsparcia dla DB2 oraz WebSpehere, Siemens PLM Software nadal poszerza swoją bazę potencjalnych klientów zainteresowanych szeroko wykorzystywanym oprogramowaniem PLM – mówi Ken Amann, dyrektor ds. badań w CIMdata.  - Połączenie doświadczenia IBM w zakresie usług oraz doradztwa dot. zarządzania PLM z rozwiązaniami PLM oraz obecnością na rynku firmy Siemens powinno zaowocować silną wartością firmy dla ich klientów.

Teamcenter 8 również koncentruje się na wydajności technologii informatycznych poprzez ulepszenie możliwości ładowania systemu zarządzania plikami FMS oraz zapewnienie większych możliwości w zakresie transakcji w ramach instalacji w wielu lokalizacjach. Ulepszenia te zapewniają zaawansowane i bezpieczne zapisywanie plików w pamięci podręcznej, aby zredukować czas przesyłania plików i zsynchronizować ważne dane produktu w wielu lokalizacjach.

Wersja Teamcenter 8 jest dostępna od zaraz. Więcej informacji znajduje się na stronie www.siemens.com/teamcenter.

O firmie Siemens PLM Software

Firma Siemens PLM Software, to jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division oraz wiodący dostawca oprogramowania i usług zarządzania cyklem życia produktu (PLM) na świecie, z liczbą niemalże 6 milionów licencjonowanych stanowisk i 56.000 klientów na całym świecie.  Siedziba firmy znajduje się w Plano, w Teksasie. Siemens PLM Software współpracuje z firmami zapewniając otwarte rozwiązania, dzięki którym mogą zmieniać swoje pomysły w produkty, które odnoszą sukces. Więcej informacji o firmie na stronach:  www.siemens.com/plm.

O Siemens Industry Automation Division

Siemens Industry Automation Division (Norymberga, Niemcy) to światowy lider w dziedzinie systemów automatyki, niskonapięciowej aparatury rozdzielczej oraz oprogramowania przemysłowego.  W swoim portfelu posiada produkty od standardowych asortymentów dla branży produkcyjnej i przetwórczej, po kompleksowe rozwiązania dla całych działów przemysłu, które obejmują automatyzację zakładów produkujących pojazdy i zakładów chemicznych. Jako wiodący dostawca oprogramowania, firma Industry Automation optymalizuje wartość dodaną łańcucha producentów – od projektu i rozwoju produktu po produkcję, sprzedaż i szeroką gamę usług serwisowych. Siemens Industry Automation zatrudnia około 42.900 pracowników na całym świecie, a w roku 2008 wartość sprzedaży spółki wyniosła 8,7 miliarda euro.

Uwaga:  Siemens oraz logo Siemensa są zastrzeżonymi znakami handlowymi stanowiącymi własność Siemens AG. NX i Teamcenter są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do spółki Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub do spółek zależnych firmy w USA lub w innych krajach. Windows to znak handlowy lub zastrzeżony znak handlowy Microsoft Corporation. UNIX to znak handlowy lub zastrzeżony znak handlowy X/Open Company Limited. Wszelkie pozostałe znaki handlowe, zastrzeżone znaki handlowe lub znaki usługowe należą do ich właścicieli.