Joseph Sawicki

Wiceprezes wykonawczy, IC EDA


Joseph Sawicki to nasz główny ekspert, jeśli chodzi o projektowanie mikroskopijnych układów scalonych oraz wyzwania przy ich produkcji. Dawniej odpowiadał za wiodące w branży rozwiązania firmy Mentor wspomagające projektowanie elementów krzemowych, takie jak system Calibre do fizycznej weryfikacji, platformę projektowania z uwzględnieniem produkcji (DFM) oraz linię produktów Mentor Tessent wspierającą projektowanie pod kątem testów. Dziś Sawicki kieruje pracą wszystkich jednostek biznesowych firmy Siemens w segmencie EDA IC.

Joseph dołączył do firmy Mentor Graphics w 1990 roku. Pracował na różnych stanowiskach w obszarze inżynierii, sprzedaży, marketingu i zarządzania. Sawicki zdobył dyplom licencjata inżynierii elektrycznej na University of Rochester oraz dyplom MBA na Northeastern University. Ukończył również zaawansowany program zarządzania prowadzony w Harvard Business School.


About Siemens Digital Industries Software

Siemens Digital Industries Software przewodzi współczesnym przemianom, które pozwolą zbudować cyfrowe przedsiębiorstwo, gdzie inżynieria, produkcja i elektronika tworzą przyszłość. Portfolio produktów i usług Xcelerator pomaga firmom każdej wielkości tworzyć i wykorzystywać cyfrowe bliźniaki, dzięki którym organizacje zyskują nowe pomysły i informacje, więcej możliwości i wyższy poziom automatyzacji, co umożliwia tworzenie innowacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług Siemens Digital Industries Software, odwiedź stronę sw.siemens.com lub obserwuj nas w serwisach LinkedIn, Twitter, FacebookInstagram. Siemens Digital Industries Software – Where today meets tomorrow.