Systemy zarządzania jakością (QMS)

Systemy zarządzania jakością (QMS) pozwalają producentom na elektroniczne monitorowanie i dokumentowanie procesów zapewniania jakości oraz zarządzanie nimi w celu zapewnienia, że produkty są wytwarzane w granicach określonych tolerancji, spełniają wszystkie standardy i nie mają defektów. Oprogramowanie QMS tworzy procedury, procesy, struktury i zasoby niezbędne do usprawnienia operacji wytwarzania i ERP oraz ekonomicznego zarządzania problemami z jakością. Jako część procesu zapewniania jakości w zamkniętej pętli proaktywnie monitorującego zdarzenia w całym przedsiębiorstwie efektywnie zintegrowany system QMS pozwala zidentyfikować potencjalne kłopoty zanim jeszcze pojawią się defekty. Zdarzenia te mogą obejmować problemy po stronie dostawców, niezgodności w produkcji, skargi, usługi serwisowe i audyty na poziomie lokalnym i globalnym.

Systemy zarządzania jakością

Efektywnie zintegrowane systemy QMS, które działają jako część procesu zapewniania jakości w zamkniętej pętli, pozwalają zidentyfikować potencjalne kłopoty zanim jeszcze pojawią się defekty.

Systemy zarządzania jakością (QMS) i podwyższanie jakości w zamkniętej pętli

Oprócz monitorowania procesów i wyzwalania alarmów systemy QMS mogą bezpośrednio współpracować z systemami MES oraz danymi na temat produkcji, aby zapewnić zachowanie zgodności z regulacjami korporacyjnymi i branżowymi, a także umożliwić wprowadzenie metod zarządzania jakością takich jak Lean czy Six Sigma. W związku z tym systemy QMS pomagają systematycznie zwiększać jakość produktu i zapobiegają występowaniu niekorzystnych zdarzeń. Dzięki jednolitemu podejściu do produkcji, jakości i możliwości informacyjnych systemy QMS stają się ogniwem zamkniętej pętli, która zwiększa jakość produktów i procesów. 

W ujednoliconych środowiskach systemy QMS stają się elementem procesów zapobiegawczych: takie rozwiązanie może łatwiej w czasie rzeczywistym monitorować, a nawet przewidywać różne zdarzenia związane z produkcją i innymi źródłami. System QMS zintegrowany z systemem MES i danymi produkcyjnymi zapewnia szybką identyfikację zagrożeń, ich ograniczenie, ocenę ryzyka, akcje naprawcze oraz metody zapobiegawcze. Dzięki temu można zminimalizować wycofania związane z defektami jakościowymi (ich liczbę, zakres oraz wpływ).

Możliwości systemów QMS i wyniki ich wdrożenia

Funkcje systemów zarządzania jakością (QMS) to między innymi: 

 • Widoczność w globalnie rozproszonych procesach
 • Egzekwowanie procesów w celu zapewnienia zgodności z regulacjami
 • Monitorowanie zdarzeń i wczesna eskalacja trendów
 • Globalne zarządzanie ryzykiem
 • Automatyczna izolacja podejrzanych elementów
 • Inteligentna analiza przyczyn problemów
 • Zautomatyzowane zapewnienie jakości
 • Edytowalne najlepsze praktyki
 • Możliwość skalowania na całe przedsiębiorstwo 

Przy integracji z systemami realizacji produkcji (MES) systemy QMS:

 • Zapewniają zgodność z regulacjami korporacyjnymi i branżowymi
 • Umożliwiają wprowadzenie metod zarządzania jakością takich jak Lean czy Six Sigma
 • Zmniejszają liczbę niekorzystnych zdarzeń
 • Redukują konieczny wysiłek i zapewniają efektywne rozwiązanie problemów
 • Eliminują straty materiału i działania, które nie przynoszą dodatkowej wartości

Korzyści płynące z wdrożenia systemów zarządzania jakością (QMS)

Systemy QMS zintegrowane z systemami MES mają strategiczne znaczenie dla działalności produkcyjnej, ponieważ zapewniają pełną widoczność wytwarzania, zastosowań w terenie oraz informacji konserwacyjnych. Ta wiedza pomaga ulepszyć przyszłe projekty i zoptymalizować metody wytwarzania, co pozwala na skrócenie okresu przygotowania do produkcji. W związku z tym producenci, którzy wdrażają zintegrowane systemy zarządzania jakością (QMS) mogą cieszyć się krótszym czasem wprowadzenia produktu na rynek, oceną ryzyka w czasie rzeczywistym, redukcją wycofań oraz negatywnego wpływu dla marki, a także niższymi kosztami produktu ze względu na ulepszenie jakości i procesów i ograniczenie strat materiału.

Dodatkowe korzyści:

 • Znaczące zmniejszenie liczby wewnętrznych i zewnętrznych incydentów związanych z jakością
 • Stałe dostarczanie produktów wyższej jakości
 • Znaczące obniżenie kosztu działań związanych z zachowaniem jakości
 • Przejście od wykrywania problemów do zapobiegania im
 • Lepsze zachowanie zgodności z regulacjami korporacyjnymi i branżowymi

Sukces klienta

Schlote GmbH & Co. KG rzetelnie wypełnia standardy branżowe

QMS

Firma motoryzacyjna wykorzystuje system IBS QMS, aby zmniejszyć koszty rozwoju produktu, akceptacji, testów oraz produkcji.