Przejdź do treści

Systemy realizacji produkcji (MES)

Systemy realizacji produkcji (MES) to oprogramowanie, które zapewnia, że jakość i wydajność stanowią integralną część procesu wytwarzania, a odpowiednie procedury są egzekwowane w proaktywny i systematyczny sposób. Systemy MES łączą liczne fabryki, lokalizacje i informacje produkcyjne generowane przez dostawców w czasie rzeczywistym i łatwo integrują się ze sprzętem, kontrolerami i aplikacjami biznesowymi przedsiębiorstwa. W rezultacie zyskujemy pełną widoczność, kontrolę i możliwość optymalizacji produkcji oraz procesów w całym przedsiębiorstwie.

Systemy MES

Czym są systemy MES?

Osiągnij strategiczne cele biznesowe, wdrażając system MES

Innowacje pojawiają się w coraz szybszym tempie, a za nimi idą gwałtowne zmiany w procesach produkcji, zwiększająca się różnorodność produktów oraz dodatkowa presja zachowania wysokiej jakości. Nawet przy jasno zdefiniowanych, strategicznych inicjatywach biznesowych bardzo ważne jest, aby producenci mogli sprawnie podejmować świadome decyzje w środowisku operacyjnym, które szybko się zmienia.
 • Systemy MES monitorują i synchronizują działalność produkcyjną w rozsianych po świecie zakładach i w czasie rzeczywistym łączą ją z przedsiębiorstwem, aby można było uzyskać optymalne działanie.

 • Systemy MES śledzą szczegóły dotyczące produktu i zamówienia w zakładzie produkcyjnym, zbierają informacje dotyczące transakcji na potrzeby raportowania do systemów finansowych i systemów planowania i w formie elektronicznej przesyłają zamówienia i instrukcje produkcyjne do personelu hali.

 • Systemy MES pomagają eliminować błędy ludzkie w produkcji poprzez sprawdzanie jakości danych w czasie rzeczywistym, monitorowanie wydajności, automatyczne egzekwowanie specyfikacji i zasad biznesowych oraz możliwość śledzenia wyprodukowanych partii, serii, urządzeń lub jednostek. Wszystko to przekłada się na lepszą jakość produktu i procesu oraz wyższą produktywność.

 • Elektroniczne zarządzanie produkcją z wykorzystaniem systemów MES pomaga zredukować liczbę odpadów, eliminuje błędy występujące w dokumentacji papierowej oraz zbędne procesy kontroli.

 • Systemy MES zapewniają elastyczność niezbędną do modelowania i modyfikacji złożonych procesów i ich natychmiastowego egzekwowania.

 • Rozwiązanie te oferują również informacje w czasie rzeczywistym, które są niezbędne do szybkiej identyfikacji oraz rozwiązania problemów. Umożliwia to stałe ulepszanie i optymalizację produktów i procesów wytwarzania.

Systemy MES są odpowiednie dla wszystkich branż

Solidne oprogramowanie MES obsługuje różnorodne gałęzie przemysłu i procesów produkcyjnych — system MES zapewnia wsparcie dla bardzo złożonych procesów, zautomatyzowanego zbierania dużej ilości danych, produkcji na zamówienie, montażu elementów dyskretnych, procesów seryjnych, produktów wydanych na rynek i innych. Systemy MES są wykorzystywane w różnych branżach: można je znaleźć w licznych procesach produkcji dyskretnej, seryjnej i ciągłej, np. w produkcji półprzewodników, elektroniki, urządzeń medycznych, w branży motoryzacyjnej, lotniczej, farmaceutycznej, metalurgicznej, plastikowej i innych. System MES z konfigurowalną platformą dostosowuje się do działalności użytkowników bez konieczności wykorzystania spersonalizowanego kodu i posiada otwartą architekturę zorientowaną na usługi (SOA) zaprojektowaną pod katem łatwości integracji z aplikacjami biznesowymi i automatyzacji hali produkcyjnej.

Zalety systemów MES

Systemy MES zapewniają bardzo wiele długo- i krótkoterminowych zysków, a także korzyści strategiczne i taktyczne, włączając w to szybszy czas osiągnięcia pożądanego wolumenu produkcji, wyższe zyski, niższe koszty operacyjne i zwiększoną zgodność z przepisami.

Dodatkowe korzyści: 

 • Eliminacja działań, które nie przynoszą dodatkowej wartości 
 • Proaktywne i systematyczne ustandaryzowanie i egzekwowanie procesów we wszystkich lokalizacjach 
 • Widoczność w czasie rzeczywistym i kontrola nad całym łańcuchem dostaw w produkcji 
 • Szybsza analiza, diagnoza podstawowych przyczyn problemów i ich rozwiązanie 
 • Niższy koszt zapewnienia wysokiej jakości 
 • Stała poprawa jakości produktów i nowych projektów 
 • Świadome, oparte na faktach decyzje operacyjne i strategiczne 
 • Pełna kontrola nad procesami produkcji

Elmwood Reclaimed Timber

Firma Elmwood ulepszyła planowanie i harmonogramowanie produkcji

Nadzór nad halą produkcyjną

Producent paneli podłogowych zwiększył sprzedaż o 10%, wykorzystując zaawansowane rozwiązania do planowania i harmonogramowania.