Przemysł 4.0

Koncept Przemysłu 4.0 powstał w Niemczech (tam znany jest jako „Industrie 4.0”) i często służy do opisu opartych na danych, sztucznej inteligencji i sieciach „inteligentnych fabryk”, które mają zwiastować czwartą rewolucję przemysłową. Spodziewana przemiana obecnych procesów i technologii wykorzystywanych w produkcji opiera się na następujących założeniach: 

  • Powszechne połączenie ludzi, maszyn i „rzeczy” w przestrzeni fizycznej i wirtualnej (Internet Rzeczy)
  • Wykorzystanie danych przez narzędzia i systemy, które ukazują ich wartość i zwiększają wydajność oraz elastyczność produkcji (cyfrowa transformacja)
  • Podwyższenie jakości produktu i szybsze wprowadzenie go na rynek dzięki wirtualnemu testowaniu przed przejściem do produkcji 
  • Oparte na danych i wspierane przez AI planowanie, produkcja oraz utrzymanie 
Przemysł 4.0

Czym jest Przemysł 4.0?

Technologia inteligentnej fabryki

Nie ma jednej, odgórnie ustalonej definicji Przemysłu 4.0, ale Internet Rzeczy (IoT),  wytwarzanie addytywnedigitalizacja oraz integracja danych i procesów, zdalna kontrola, multidyscyplinarna inżynieria i automatyzacja sterowania dzięki uczeniu maszynowemu i analizie predykcyjnej to często przywoływane koncepcje.

Cyfrowe innowacje

Today Meets Tomorrow

Cyfrowe innowacje

Inteligentne produkty nowej generacji to skomplikowane systemy złożone z wielu podzespołów, co sprawia, że wykorzystywane obecnie procesy nie nadążają za ich rozwojem. Przemysł 4.0 stanowi odpowiedź na cyfrowy przełom w branży produkcyjnej.