Cyfrowa transformacja

Cyfrowa transformacja dotyczy wcielania danych oraz rozwiązań cyfrowych do działań i procesów biznesowych. Wdraża ona ludzi do cyfrowych procesów i promuje korzyści płynące z inwestycji technologicznych w organizacji. Cyfrowa transformacja to coś więcej niż zastępowanie procesów manualnych wirtualnymi — jej oczekiwane wyniki to zmiana kultury pracy oraz przyjęcie odmienionych procesów, które w pełni wykorzystają potencjał dobrze zdefiniowanych strategii cyfrowych.

Firma, która z powodzeniem przeprowadzi cyfrową transformację staje się cyfrowym przedsiębiorstwem i zyskuje następujące korzyści w konkurencji z innymi podmiotami:

  • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i zmniejszenie liczby błędów;
  • Współdzielenie wiedzy na potrzeby tworzenia innowacyjnych nowych pomysłów;
  • Zwinna odpowiedź na zagrożenia ze strony konkurencji, przełomy na rynku oraz nowe możliwości ze strony nowych klientów i wynikające z fuzji oraz przejęć.
Cyfrowa transformacja

Cyfrowa transformacja to proces digitalizacji procesów i informacji biznesowych w celu stworzenia bardziej zwinnego i efektywnego modelu biznesowego.

Elementy procesu cyfrowej transformacji — Przemiana w cyfrowe przedsiębiorstwo

Transformacja cyfrowa zwykle obejmuje:
  • Zastąpienie praktyk prowadzonych w osobnych silosach organizacyjnych i pojedynczych rozwiązań zintegrowanymi platformami technologicznymi (np. systemami cyberfizycznymi, Internetem Rzeczy, itp), które kompleksowo łączą się między różnymi funkcjami i/lub w całym przedsiębiorstwie

  • Ujednolicenie osobnych zbiorów danych oraz osadzenie zautomatyzowanej analityki danych w interfejsach użytkownika oraz przepływach informacji, aby zapewnić, że decyzje strategiczne i taktyczne są poparte danymi

  • Transparentność pracy dzięki wykorzystaniu współdzielonych aplikacji, co zwiększa odpowiedzialność, przyspiesza procesy i rozwija zwinność, umożliwiając odpowiedź na przełom na rynku lub jego zapoczątkowanie.

Blog na temat czołowych innowacji

Co dalej?

Cyfrowa transformacja — Blog na temat czołowych innowacji

Branżowi eksperci dzielą się swoją wiedzą na temat technologii cyfrowej transformacji, które wspierają przemianę procesów produkcyjnych.