SUMIDA Group
Electronics & Semiconductors Opcenter
SUMIDA Group

Wyższa terminowość i szybsza realizacja zleceń dzięki rozwiązaniom firmy Siemens

Lehesten, Germany

Rozwiązanie Opcenter APS pomaga producentowi elektroniki skrócić czas realizacji o 75 procent

Electronics & Semiconductors Opcenter

Wyższa terminowość i szybsza realizacja zleceń dzięki rozwiązaniom firmy Siemens

Lehesten, Germany

Rozwiązanie Opcenter APS pomaga producentowi elektroniki skrócić czas realizacji o 75 procent

quotation marks Oprogramowanie Opcenter APS pomogło nam dotrzymywać terminów i podnieść produktywność. W ten sposób zwiększamy zyski i możemy lepiej konkurować. Markus Herckner , Kontroling SUMIDA Lehesten
WYZWANIA
  • Złożoność szerokiego portfolio produktów
  • Ograniczenie manualnych prac przy planowaniu
  • Poprawa terminowości realizacji
  • Jednolite planowanie we wspólnym systemie
KLUCZE DO SUKCESU
  • Wdrożenie dokładnej, inteligentnej logiki planowania z Opcenter APS
  • Wsparcie ze strony partnera Siemensa, firmy MCP
  • Optymalizacja wielkości partii produkcyjnych zgodnie z przepustowością
WYNIKI
  • Podniesienie wskaźnika terminowych dostaw o 35 procent
  • Czas realizacji krótszy o 75%
  • Lepsze wskaźniki KPI, takie jak poziom zapasów, produktywność i ilość zleceń w toku

SUMIDA Group

SUMIDA Group to globalny producent komponentów indukcyjnych wysokiej jakości oraz modułów wykorzystywanych w wielu zastosowaniach na rynku elektroniki użytkowej, motoryzacji i maszyn przemysłowych. SUMIDA Lehesten specjalizuje się w kontraktowej produkcji elektroniki.

http://www.sumida-ems.com

quotation marks Udane wdrożenie zrealizowane przez firmę MCP i pozytywny wpływ Opcenter APS przekonał kadrę zarządzającą SUMIDA Lehesten do stałego wprowadzania nowych rozwiązań w programie. Daniel Walkiewicz , Partner i kierownik projektu MCP
Partner Highlight
MCP GmbH
Als Unternehmensberatung für die Industrie haben wir uns seit Jahren auf das Thema Produktionsplanung spezialisiert. Unsere 30 MitarbeiterInnen in unseren Büros in Wien, Düsseldorf und Würzburg treiben mit ihrer Expertise Lean-Maßnahmen voran und realisie
Read more
quotation marks Oprogramowanie Opcenter APS pomogło nam dotrzymywać terminów i podnieść produktywność. W ten sposób zwiększamy zyski i możemy lepiej konkurować. Markus Herckner , Kontroling SUMIDA Lehesten

Założona w 1965 roku firma SUMIDA Lehesten ma już ponad pół wieku doświadczenia w branży EMS, czyli produkcji kontraktowej elektroniki. Baza wieloletnich klientów firmy obejmuje organizacje z branży motoryzacyjnej, medycznej i przemysłowej, a także z obszaru technologii do pomiarów i testów, komunikacji i elektroniki użytkowej.

Nowoczesne placówki produkcyjne oraz dobrze skoordynowany zespół pracowników sprawiają, że SUMIDA Lehesten to lider w zakresie montażu płytek PCB. Firma wykorzystuje technologię montażu powierzchniowego i przewlekanego, aby tworzyć złożenia elektroniczne i urządzenia. Oferuje również usługi malowania i powlekania, testów elektrycznych, montażu i logistyki. Jako część globalnej grupy SUMIDA AG, która zatrudnia około 21 tysięcy pracowników i osiąga roczne przychody na poziomie ponad 770 milionów euro, SUMIDA Lehesten to stabilny partner biznesowy.

Oprócz kontraktowej produkcji elektroniki SUMIDA Lehesten oferuje usługi prototypowania, spawania selektywnego, zarządzania komponentami oraz obsługę bazy International Material Data System (IMDS).

Szerokie portfolio produktów to wyzwania dotyczące planowania i harmonogramowania

Szerokie portfolio produktów SUMIDA Lehesten zwiększa złożoność planowania i harmonogramowania procesów produkcji elektroniki. Projekt skupił się na placówce w Lehesten, która produkuje około 150 różnych złożeń miesięcznie. W ciągu miesiąca trzeba więc skoordynować około 3000 procesów, dbając o dotrzymanie terminów realizacji. Mimo wieloletniego doświadczenia, szerokiej wiedzy na temat procesu i buforu czasowego oraz zapasowych materiałów zaplanowanie tych złożonych procesów było zbyt trudne. Planowanie prowadziło do zbyt wysokich zapasów i częstych opóźnień dostaw, ponieważ niewłaściwe procesy realizowano w nieodpowiednim czasie.

Dawniej firma SUMIDA Lehesten planowała produkcję w oparciu o arkusze kalkulacyjne, notatki ze spotkań i inne dane otrzymywane od personelu. Planowanie wymagało znaczących, manualnych wysiłków. Takie podejście nie było wystarczająco przejrzyste i nie pozwalało na zrozumienie priorytetów oraz zatorów, co często prowadziło do przeciążenia możliwości produkcyjnych.

Firma korzystała z już wdrożonego systemu ERP na potrzeby planowania i harmonogramowania produkcji. Ze względu na ograniczoną logikę planowania system ERP nie zapewniał wystarczającej jasności danych i nie był w stanie skutecznie skoordynować pracy działów produkcyjnych. Skutkowało to niedotrzymaniem harmonogramów i zbyt dużą ilością ręcznej pracy podczas planowania.

Firma SUMIDA Lehesten chciała usprawnić procesy planowania i harmonogramowania, korzystając ze swojego systemu ERP w połączeniu z rozwiązaniem Opcenter™ Advanced Planning and Scheduling (APS), które stanowi część portfolio Xcelerator™ – zestawu zintegrowanych rozwiązań i usług od firmy Siemens Digital Industries Software. Celem było wdrożenie proaktywnego i przyszłościowego planowania, które miało zastąpić działania reaktywne i krótkoterminowe.

Stworzenie rozwiązania z pomocą eksperta

SUMIDA Lehesten nawiązała współpracę z firmą MCP, partnerem firmy Siemens, który specjalizuje się w rozwiązaniu Opcenter APS. Rozpoczął się projekt mający na celu stworzenie innowacyjnego rozwiązania, które rozwiąże problemy firmy i poprawi wskaźniki KPI. Opcenter APS oferuje zaawansowaną logikę planowania, która tworzy bardziej realistyczny model operacji na hali produkcyjnej i analizuje możliwości placówki w czasie rzeczywistym.

Firmy SUMIDA Lehesten i MCP wprowadziły bardziej dokładną i inteligentną logikę planowania z wykorzystaniem Opcenter APS. Zamiast analizowania zleceń produkcyjnych w całości, planiści używają Opcenter APS, aby osobno prześledzić każdy etap, obliczyć czas startu i zakończenia prac oraz przepustowość w zależności od rozmiaru partii. Oprogramowanie pozwala im dokładnie określić kluczowy współczynnik – czas pozostały do terminu podzielony przez dostępny czas pracy zakładu. W ten sposób można jasno określić status każdego procesu (zgodny z harmonogramem, opóźniony lub realizowany z wyprzedzeniem), co pozwala planistom na ustalenie priorytetów i dopasowanie wykorzystania zasobów w celu wyeliminowania przestojów. Planiści mogą również w razie potrzeby ręcznie edytować harmonogram.

Dokładnie zaplanowane wdrożenie

Na potrzeby wdrożenia firmy MPC i SUMIDA Lehesten stworzyły połączenie między programem Opcenter APS i stanowiskami roboczymi oraz zadbały o automatyczne tworzenie i drukowanie raportów, aby plany dotyczące produktów były dostępne na stacjach roboczych. Raporty obejmują wszystkie maszyny i sprzęty na każdy dzień, podzielone na zmianę poranną, popołudniową i nocną oraz zaplanowane zamówienia produkcyjne wraz z powiązanymi informacjami. Raporty postępów z każdego zamówienia są teraz widoczne dla działu planowania, co znacząco zmniejsza obciążenie planistów, ponieważ nie muszą kontrolować już całej produkcji.

– Skuteczne wdrożenie rozwiązania, takiego jak Opcenter APS wymaga nie tylko personalizacji oprogramowania, ale również pracy z partnerem, który rozumie prowadzoną działalność i może wesprzeć konieczne zmiany organizacyjne – zauważa Markus Herckner z działu kontrolingu w firmie SUMIDA Lehesten. – Firma MCP ma te kompetencje. Dodatkowe wymagania, które pojawiły się w trakcie projektu można było łatwo zintegrować dzięki usystematyzowanym metodom wdrożenia.

Prostota i elastyczność

Opcenter dobrze sprawdził się w firmie SUMIDA Lehesten. – Najbardziej spodobało nam się łatwe połączenie Opcenter APS z istniejącym systemem ERP – zaznacza Herckner. – Ponadto wiele usprawnień możemy zrealizować bezpośrednio w Opcenter APS przy niewielkim wysiłku. Wykorzystanie narzędzi do planowania i harmonogramowania z naszego systemu ERP byłoby dużo bardziej skomplikowane i tym samym kosztowne.

Opcenter APS pomaga zoptymalizować rozmiary partii produkcyjnych w oparciu o dostępność pracowników i systemów, tym samym możliwie jak najlepiej wykorzystując przepustowość. Te kompleksowe reguły poprawiają ogólną wydajność placówki.

Wykorzystanie zalet

– Udane wdrożenie zrealizowane przez firmę MCP i pozytywny wpływ Opcenter APS przekonał kadrę zarządzającą SUMIDA Lehesten do stałego wprowadzania nowych rozwiązań w programie – mówi Daniel Walkiewicz, partner i kierownik projektu w MCP. Korzyści biznesowe to między innymi 35-procentowy wzrost terminowości dostaw – skok z 60 na 95 procent. Czas realizacji skrócił się z 20 do 5 dni, czyli udało się go ograniczyć o 75%.

– Przed wdrożeniem Opcenter APS nasze planowanie produkcji opierało się na listach w Excelu, notatkach ze spotkań i osobistych notatkach inżynierów – wspomina Herckner. – Dzięki Opcenter APS zyskaliśmy wspólną bazę danych. Sprawia to, że cały proces wytwarzania jest bardziej transparentny. Jeśli wszyscy rozumieją, które zlecenia są naprawdę ważne lub gdzie pojawiają się przestoje, możemy szybciej podejmować działania zaradcze, działać sprawniej i w bardziej skoordynowany sposób. Lepsza terminowość jest tego oczywistym skutkiem.

– Dzięki Opcenter APS wiele dyskusji na temat planowania produkcji i kontroli można znacząco skrócić – dodaje Herckner. – Nasi klienci bezpośrednio korzystają z lepszej terminowości dostaw i skrócenia czasu realizacji zamówień. Dzięki ograniczeniu prac prowadzonych wewnętrznie i podniesieniu poziomu obsługi możemy lepiej konkurować na rynku.

Wszystkie te ulepszenia sprawiły, że nowe rozwiązanie do planowania zdobyło zaufanie wśród pracowników SUMIDA Lehesten i zwiększyło ich satysfakcję z pracy. Praca w dwóch systemach to przeszłość: wszystkie plany produkcji można teraz tworzyć w Opcenter APS. Ważne wskaźniki wydajności, takie jak poziom zapasów, produktywność oraz liczba zleceń w toku uległy znaczącej poprawie, ponieważ Opcenter APS optymalizuje wykorzystanie zasobów i zmniejsza straty czasu wynikające z ciągłych zmian.

Mniej Więcej
quotation marks Udane wdrożenie zrealizowane przez firmę MCP i pozytywny wpływ Opcenter APS przekonał kadrę zarządzającą SUMIDA Lehesten do stałego wprowadzania nowych rozwiązań w programie. Daniel Walkiewicz , Partner i kierownik projektu MCP