Micro Systems Engineering
Medical Devices & Pharmaceuticals Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics Opcenter
Micro Systems Engineering

Producent urządzeń medycznych wykorzystuje zestaw oprogramowania Camstar Medical Device Suite, aby osiągnąć sprawne procesy biznesowe i ciągły rozwój

Lake Oswego , United States

Firma MSEI przyspiesza wprowadzanie nowych produktów na rynek dzięki rozwiązaniu od firmy Siemens PLM Software

Medical Devices & Pharmaceuticals Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics Opcenter

Producent urządzeń medycznych wykorzystuje zestaw oprogramowania Camstar Medical Device Suite, aby osiągnąć sprawne procesy biznesowe i ciągły rozwój

Lake Oswego , United States

Firma MSEI przyspiesza wprowadzanie nowych produktów na rynek dzięki rozwiązaniu od firmy Siemens PLM Software

quotation marks System Camstar MES przewyższył nasze oczekiwania, stając się głównym oprogramowaniem, które pomogło nam rozwinąć dotychczasową linię produkcyjną i rozszerzyć zakres automatyki. System MES gwarantuje postępy na hali produkcyjnej. Juergen Lindner, Dyrektor generalny Micro Systems Engineering, Inc.
WYZWANIA
 • Eliminacja procesów produkcji opartych na papierowej dokumentacji, które hamują rozwój
 • Umożliwienie produkcji w wielu lokalizacjach w celu zapewnienia interoperacyjności i zwiększenia ogólnej wydajności
KLUCZE DO SUKCESU
 • Wdrożenie ścisłej integracji między systemami MES i ERP
 • Wykorzystanie zestawu oprogramowania Camstar Medical Device Suite w celu zapewnienia widoczności w czasie rzeczywistym oraz kontroli i szybkości w całym procesie produkcji.
 • Zachowanie zwinności działania dzięki uwzględnianiu konfigurowalnych blokad w procesie produkcji
WYNIKI
 • Zwiększanie złożoności produktów i wydajności produkcji bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników
 • Możliwość stosowania zwinnych procesów biznesowych i perspektywa ciągłego rozwoju
 • Przyspieszenie tworzenia usprawnionych procesów i wprowadzania nowych produktów na rynek dzięki solidnemu sterowaniu systemem i gromadzeniu danych
 • Lepsza identyfikowalność powykonawcza każdej jednostki i komponentu
 • Lepszy dostęp do danych dotyczących procesu

Micro Systems Engineering

Firma Micro Systems Engineering, Inc. (MSEI) specjalizuje się w mikroelektronice dla zastosowań medycznych wykorzystywanej w urządzeniach podtrzymujących życie i polepszających jego jakość. Oferta firmy MSEI obejmuje kompleksowe usługi w zakresie rozwoju i projektowania produktów, integracji systemów oraz produkcji. Firma MSEI produkuje wysokiej jakości, wysoce niezawodne zminiaturyzowane komponenty i moduły wykorzystujące zaawansowaną automatykę i zintegrowane systemy.

http://www.mst.com/msei/

quotation marks Nasze produkty bardzo różnią się między sobą, a jednocześnie odznaczają się ogromnym wzrostem złożoności i wydajności. Teraz jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi kwestiami, utrzymując stałą liczbę pracowników. Wystarczy to policzyć — dane mówią same za siebie. Juergen Lindner, Dyrektor generalny Micro Systems Engineering, Inc.
quotation marks System Camstar MES przewyższył nasze oczekiwania, stając się głównym oprogramowaniem, które pomogło nam rozwinąć dotychczasową linię produkcyjną i rozszerzyć zakres automatyki. System MES gwarantuje postępy na hali produkcyjnej. Juergen Lindner, Dyrektor generalny Micro Systems Engineering, Inc.

Po pierwsze: niezawodność

Założona w 1979 roku firma Micro Systems Engineering, Inc. (MSEI) wytwarza moduły elektroniczne wykorzystywane w podtrzymujących życie urządzeniach klasy III. Możliwości produkcyjne firmy MSEI obejmują montaż i testowanie z wykorzystaniem urządzeń do montażu powierzchniowego (SMD) oraz kontrolę i testowanie z użyciem sondy do badania płytek półprzewodnikowych. Firma MSEI jest wiodącym dostawcą komponentów dla firmy BIOTRONIK, która wytwarza moduły elektroniczne, przygotowuje projekty opakowań oraz realizuje zaawansowany montaż i testowanie płytek półprzewodnikowych stosowanych w urządzeniach kardiologicznych i wewnątrznaczyniowych.

Dewizą firmy MSEI jest wytwarzanie urządzeń klasy III, których niezawodność uzyskuje się już za pierwszym razem. Przykładem może być tutaj piłkarz Anthony Van Loo, u którego w czasie meczu doszło do incydentu sercowo-naczyniowego. Uruchomił się wtedy wszczepiony defibrylator firmy BIOTRONIK, dzięki czemu po kilku sekundach reanimacja Van Loo na boisku zakończyła się powodzeniem.

— Defibrylatory są niewidoczne, ale pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Muszą działać niezawodnie przez lata — mówi Juergen Lindner, dyrektor generalny firmy MSEI. — Nakłada to ogromną odpowiedzialność na całą branżę urządzeń medycznych: nasze produkty muszą być niezawodne. Właśnie to spędza nam sen z powiek.

To założenie stanowiło punkt wyjścia dla firmy MSEI, która rozpoczęła szukanie informacji w dziedzinie produkcji. Zmiana technologiczna w firmie MSEI — przejście z ceramicznych mikroukładów scalonych i połączeń przewodowych na technologię wytwarzania elementów montowanych powierzchniowo na podłożach organicznych — zwiększyła stopień automatyzacji procesów produkcji. Mimo że poczyniono znaczne postępy w zakresie tworzenia produktów i urządzeń, okazało się, że wykorzystywane w firmie procesy oparte na papierowej dokumentacji hamują efektywny rozwój przedsiębiorstwa. Firma MSEI zaczęła szukać skalowalnego i elastycznego rozwiązania. Odpowiedzią okazał się zestaw oprogramowania Camstar™ Medical Device Suite, czyli system realizacji produkcji (MES) zaprojektowany specjalnie z myślą o branży urządzeń medycznych.

Firma MSEI wykorzystuje oprogramowanie Camstar Medical Device Suite do sterowania procesami produkcji oraz egzekwowania przepisów i możliwości śledzenia komponentów, począwszy od kontroli przyjmowanych surowców, przez produkcję, aż po montaż i testy. Przedsiębiorstwo wykorzystuje w pełni cyfrowe środowisko produkcyjne, które obejmuje automatyczne blokowanie, trasowanie/etykietowanie produktów oraz funkcje zestawu oprogramowania Camstar Medical Device Suite wysoce zintegrowane z systemami do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) / łańcucha dostaw, analityką biznesową i automatyzacją zakładu produkcyjnego.

— System Camstar MES przewyższył nasze oczekiwania, stając się głównym oprogramowaniem, które pomogło nam rozwinąć dotychczasową linię produkcyjną i rozszerzyć zakres automatyki — mówi Lindner. — System MES gwarantuje postępy na hali produkcyjnej.

Wstępne wdrożenie zestawu oprogramowania Camstar Medical Device Suite w firmie MSEI obejmowało wszystkie etapy, od kompletowania po wysyłkę: dwukierunkową integrację oprogramowania SAP® z zestawem oprogramowania Camstar Medical Device Suite; cyfrową historię produkcyjną wyrobów (eDHR); książki wyrobów (DMR); zintegrowany, cyfrowy nadzór nad niezgodnościami (NCM); konfigurowalne blokady; oraz integrację zarządzania seriami w SAP i mobilną analitykę biznesową. Firma MSEI jest w stanie na przykład przenieść niestandardowy produkt do wydzielonego obszaru, aby odizolować przypadek niezgodności.

W kolejnym kroku firma MSEI przeniosła system MES na swoje pierwsze zautomatyzowane narzędzie badawcze oraz na drugą linię produkcyjną. Obecnie firma MSEI modernizuje platformę w celu zapewnienia integracji między portalem i oprogramowaniem Camstar Interoperability. Camstar Interoperability stanowi integralną część pakietu Camstar Enterprise Platform i ułatwia firmom, które prowadzą procesy produkcji w różnych lokalizacjach, współdziałanie z innymi procesami biznesowymi w celu poprawy ogólnej wydajności i lepszego wykorzystania wszystkich aplikacji biznesowych.

Ścisła integracja

Z punktu widzenia firmy MSEI kluczową potrzebą była ścisła integracja między systemami MES (zestaw oprogramowania Camstar Medical Device Suite) i ERP (oprogramowanie SAP®). Obecnie oprogramowanie SAP służy do zarządzania listami materiałowymi BOM, wstępnymi trasami i dokumentami oraz do przesyłania niezbędnych danych do zestawu oprogramowania Camstar Medical Device Suite. Camstar Medical Device Suite zapewnia szczegółowe i aktualne informacje oraz możliwość śledzenia komponentów w całym procesie produkcji — przetworzone dane są przesyłane z powrotem do systemu ERP. Firma MSEI regularnie wysyła swoim klientom szczegółowe informacje.

Procesy produkcji w firmie MSEI wzbogacono o konfigurowalne blokady. Pozwala to na zachowanie zwinności działania. Funkcje ponownego wykorzystania umożliwiają przedsiębiorstwu konfigurację aplikacji do kontroli jakości i zgodności z procedurami oraz wykonywania wstępnie zdefiniowanych działań w ramach dowolnej operacji. Dzięki temu firma MSEI może się zmieniać i dostosowywać swoje działania za sprawą modelowania z wykorzystaniem zestawu oprogramowania Camstar Medical Device Suite. Do wprowadzania zmian nie jest niezbędne kodowanie.

— Skonfigurowaliśmy nasz system realizacji produkcji z myślą o konkretnych działaniach i punktach integracji z systemem SAP — mówi Matt Williams, główny analityk firmy MSEI. — Dzięki blokadom możemy kontrolować synchronizację informacji dotyczących modelowania i śledzenia.

Korzyści przekraczające oczekiwania

Dzięki zestawowi oprogramowania Camstar Medical Device Suite firmie MSEI udało się zintegrować kluczowe narzędzia analityki biznesowej do zarządzania swoimi operacjami. Przykładowe zautomatyzowane zestawy narzędzi obejmują:

Dane dotyczące transakcji/identyfikowalności

 • Wgląd w czasie rzeczywistym w produkcję w toku (WIP)
 • Pełną identyfikowalność okresu produkcyjnego każdej jednostki
 • Pełną identyfikowalność każdej partii, która weszła w skład każdej jednostki
 • Około 30 000 transakcji dziennie

Dane pomiarowe / dotyczące procesu

 • Kluczowe dane dotyczące procesu pobierane z każdej maszyny
 • Zautomatyzowane generowanie plików i połączenie z systemem MES
 • Bazę danych MES o objętości 1,6 terabajta (osiem lat)

Dane inżynieryjne

 • Gromadzenie danych dla wersji inżynieryjnych przez system MES
 • Solidne sterowanie systemem i gromadzenie danych, co przyspiesza usprawnianie procesów i wprowadzanie nowych produktów

Wersje testowe odpowiadają za dwadzieścia pięć procent całkowitej produkcji. Firma wykorzystuje system MES do zarządzania tymi wersjami, ponieważ zawierają one wszystkie dane dotyczące procesu i identyfikowalności. Firma MSEI może wykorzystać te dane, aby podejmować lepsze decyzje oraz sprawdzać poprawność i weryfikować produkty.

Zestaw oprogramowania Camstar Medical Device Suite to nieodzowny element sukcesu firmy MSEI i główny czynnik wpływający na stały rozwój firmy.

— Około połowa naszych pracowników pracuje przy produkcji — mówi Lindner. — Jeśli porównać to z sytuacją sprzed 15 lat, liczba pracowników pozostała taka sama, ale dziś produkujemy czterokrotnie więcej produktów. Nasze produkty bardzo różnią się między sobą, a jednocześnie odznaczają się ogromnym wzrostem złożoności i wydajności. Teraz jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi kwestiami, utrzymując stałą liczbę pracowników. Wystarczy to policzyć — dane mówią same za siebie.

— Skupiamy się na zwiększaniu stopnia automatyzacji, integracji i wymiany danych — zauważa Williams. — Chcemy osiągnąć system produkcji bezdotykowej.

Mniej Więcej
quotation marks Nasze produkty bardzo różnią się między sobą, a jednocześnie odznaczają się ogromnym wzrostem złożoności i wydajności. Teraz jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi kwestiami, utrzymując stałą liczbę pracowników. Wystarczy to policzyć — dane mówią same za siebie. Juergen Lindner, Dyrektor generalny Micro Systems Engineering, Inc.