Bądźmy w kontakcie

ZMAKSYMALIZUJ WARTOŚĆ INWESTYCJI W OPROGRAMOWANIE I OSIĄGNIJ SUKCES

Chcesz dostarczać najlepsze produkty swoim klientom i inwestujesz w rozwiązania firmy Siemens, aby osiągnąć ten cel. Zależy nam na Twoim sukcesie. Będąc z Tobą w kontakcie, będziemy mogli wspierać Cię podczas przygody z oprogramowaniem i informować Cię o zasobach dostępnych w ramach umowy wsparcia/utrzymania oprogramowania.

Bądźmy w kontakcie

ZMAKSYMALIZUJ WARTOŚĆ INWESTYCJI W OPROGRAMOWANIE I OSIĄGNIJ SUKCES

Chcesz dostarczać najlepsze produkty swoim klientom i inwestujesz w rozwiązania firmy Siemens, aby osiągnąć ten cel. Zależy nam na Twoim sukcesie. Będąc z Tobą w kontakcie, będziemy mogli wspierać Cię podczas przygody z oprogramowaniem i informować Cię o zasobach dostępnych w ramach umowy wsparcia/utrzymania oprogramowania.

Zmaksymalizuj swoją inwestycję i sukces

Wsparcie/utrzymanie oprogramowania, usprawnienia programów oraz pomoc techniczna to niezbędne składniki sukcesu przy użytkowaniu rozwiązań Siemens PLM Software. Usługa wsparcia/utrzymania daje Ci dostęp do najważniejszych komponentów, które pozwalają efektywnie korzystać z oprogramowania. Komponenty te obejmują:

Nowe wersje oprogramowania z nowymi cechami, funkcjami i poprawkami. 

Nowe wersje gwarantują dostęp do najnowszych i najbardziej produktywnych narzędzi i technologii, które usprawniają proces rozwoju produktu. Każda nowa wersja oprogramowania zawiera nowe funkcje i poprawki błędów wykryte we wcześniejszych wersjach. Nowe wersje mogą korzystać ze zmienionej architektury danych, aby wykorzystać zalety nowych technologii.

Uaktualnienia oprogramowania zawierające poprawki i nowe funkcje o ograniczonym zakresie. 

Uaktualnienia — które są udostępniane między nowymi wersjami zależnie od potrzeb — zawierają poprawki bieżących błędów w oprogramowaniu, usprawnienia istniejących funkcji i niekiedy nowe funkcje.

Szybka i skuteczna telefoniczna pomoc techniczna. 

Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do inżynierów działu pomocy technicznej, którzy dysponują wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi do zrozumienia, zbadania i szybkiego rozwiązania problemu. Telefoniczna pomoc techniczna umożliwia zgłoszenie problemu, śledzenie statusu realizacji zgłoszenia oraz podawanie informacji w przypadku błędów oprogramowania i żądania wprowadzenia ulepszeń.

Pomoc techniczna przez internet. 

Na naszych stronach pomocy technicznej można natychmiast zgłosić problem, a także uzyskać dostęp do bazy danych z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi objawów i rozwiązywania problemów, jak również do porad, technik oraz wykazu błędów w oprogramowaniu. Na tych stronach klienci mogą śledzić status nierozwiązanego problemu, pobierać i przesyłać pliki, dołączać do grup dyskusyjnych i uzyskać dostęp do informacji o konfiguracjach sprzętowych i certyfikatach oprogramowania.

Plany pomocy technicznej i Usługi w zakresie pomocy technicz-nej Premium

Dla klientów z dodatkowymi wymaganiami lub specyficznymi potrzebami w zakresie pomocy technicznej firma Siemens oferuje szereg planów pomocy technicznej i usług w zakresie pomocy technicznej Premium:


Plany pomocy technicznej Premier zapewniają dodatkową wartość i dodatkowe usługi w porównaniu ze standardowym planem. 

Plany pomocy technicznej Premier zapewniają dodatkową wartość i dodatkowe usługi w porównaniu ze standardowym planem. 


Nasze usługi w zakresie pomocy technicznej Premium sprawdzą się w sytuacji, gdy wymagany jest dedykowany zespół wsparcia, bądź w przypadku zarządzania złożonymi działaniami w zakresie wsparcia w wielu zakładach i lokalizacjach. 

Dedykowany inżynier wsparcia technicznego (Dedicated Support Engineer, DSE) może zapobiec incydentom, a w stosownych przypadkach przyspieszyć ich rozwiązanie, natomiast kierownik ds. obsługi klienta (Customer Success Manager, CSM) jest dedykowaną osobą kontaktową, która dba o to, by Twój zespół uzyskał wsparcie w tym obszarze i w takim czasie, w jakim najbardziej tego potrzebuje. Więcej informacji można znaleźć w broszurze informacyjnej dotyczącej planów pomocy technicznej Premium poniżej.

Dla klientów z dodatkowymi wymaganiami lub specyficznymi potrzebami w zakresie pomocy technicznej firma Siemens oferuje szereg planów pomocy technicznej i usług w zakresie pomocy technicznej Premium:


Plany pomocy technicznej Premier zapewniają dodatkową wartość i dodatkowe usługi w porównaniu ze standardowym planem. 

Plany pomocy technicznej Premier zapewniają dodatkową wartość i dodatkowe usługi w porównaniu ze standardowym planem. 


Nasze usługi w zakresie pomocy technicznej Premium sprawdzą się w sytuacji, gdy wymagany jest dedykowany zespół wsparcia, bądź w przypadku zarządzania złożonymi działaniami w zakresie wsparcia w wielu zakładach i lokalizacjach. 

Dedykowany inżynier wsparcia technicznego (Dedicated Support Engineer, DSE) może zapobiec incydentom, a w stosownych przypadkach przyspieszyć ich rozwiązanie, natomiast kierownik ds. obsługi klienta (Customer Success Manager, CSM) jest dedykowaną osobą kontaktową, która dba o to, by Twój zespół uzyskał wsparcie w tym obszarze i w takim czasie, w jakim najbardziej tego potrzebuje. Więcej informacji można znaleźć w broszurze informacyjnej dotyczącej planów pomocy technicznej Premium poniżej.