Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Siemens Digital Industries Software chroni informacje na Twój temat zgromadzone za pośrednictwem witryny www.plm.automation.siemens.com. Twoja prywatność jest dla nas niezwykle ważna. W związku z tym wdrożyliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji na Twój temat gromadzonych przez Internet. 

Mniej Więcej

Zobowiązanie firmy Siemens Digital Industries Software do ochrony prywatności danych

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych ma duże znaczenie dla firmy Siemens Digital Industries Software. Mamy nadzieję, że przedstawiona poniżej polityka pomoże Ci zrozumieć, jakie dane mogą być gromadzone, w jaki sposób dane te mogą być wykorzystywane i chronione oraz komu firma Siemens Digital Industries Software może udostępniać dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie stron internetowych, usług i produktów firmy Siemens Digital Industries Software, które gromadzą dane i wyświetlają te warunki. Nie dotyczy ono

jakichkolwiek stron internetowych, usług lub produktów firmy Siemens Digital Industries Software, które nie wyświetlają ani nie odsyłają do niniejszego oświadczenia lub które zawierają odrębne oświadczenie o ochronie prywatności.

Mniej Więcej

Dane osobowe

Firma Siemens Digital Industries Software nie będzie bezpośrednio gromadzić żadnych danych osobowych na Twój temat (takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), chyba że dobrowolnie zdecydujesz się je udostępnić (np. przez rejestrację, ankietę lub złożenie zamówienia) lub gdy wymagają tego obowiązujące prawo i przepisy. Od czasu do czasu możemy zbierać dane osobowe na Twój temat pośrednio, ze źródeł innych niż nasze własne strony internetowe. Dane osobowe gromadzone przez nas z różnych źródeł mogą być łączone.

Mniej Więcej

Gromadzone informacje

Gdy Ty lub Twoja organizacja zarejestrujecie się w celu korzystania z naszej strony lub usług lub poprosicie o dodatkowe informacje na temat naszych produktów i usług, możemy otrzymać pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwa stanowiska, adres, numer telefonu lub inne rodzaje danych osobowych.

 

Uzyskanie dostępu do niektórych produktów i usług może wymagać podania konkretnych informacji, które pozwolą nam zweryfikować Twoją tożsamość przed uzyskaniem dostępu do niektórych danych, które przechowujemy. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu ułatwienia dostępu do konta lub informacji.

Mniej Więcej

Dane gromadzone automatycznie

Gdy korzystasz z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, możemy automatycznie (tzn. nie przez rejestrację) gromadzić dodatkowe dane (takie jak rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP, używany system operacyjny, nazwa domeny strony internetowej, która skierowała Cię na naszą stronę, liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie, wyświetlone strony, czy informacje na temat Twoich działań na stronie). Możemy wykorzystywać te dane i udostępniać je naszym oddziałom na całym świecie lub osobom trzecim w celu monitorowania atrakcyjności naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, poprawy wydajności lub ulepszenia treści, a także dostosowania treści do potrzeb użytkownika lub w innych celach marketingowych.

Mniej Więcej

Cel wykorzystania

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu oferowania usług i funkcji witryny, administrowania Twoim korzystaniem z witryny, odpowiadania na Twoje zapytania lub prośby, przetwarzania Twojego zamówienia lub zapewnienia dostępu do określonych informacji lub ofert, weryfikacji Twojej tożsamości, jak również w celu wsparcia naszych obecnych lub potencjalnych relacji biznesowych. Firma Siemens może przechowywać i przetwarzać dane osobowe (samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego w jej imieniu) i udostępniać je swoim spółkom powiązanym na całym świecie (tzn.

podmiotom kontrolowanym przez firmę Siemens, kontrolującym je lub pozostającym pod wspólną kontrolą), aby móc lepiej zrozumieć Twoje potrzeby biznesowe, a także opracować sposób wdrażania i doskonalenia praktyk biznesowych, produktów i usług. Siemens (lub podmiot zewnętrzny w imieniu firmy) może wykorzystać dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie oferty wspierającej Twoje potrzeby biznesowe lub w celu przeprowadzenia ankiet online, które pozwolą nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów. Możemy gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i udostępniać Twoje dane osobowe:

·       zgodnie z treścią niniejszego dokumentu;

·       za Twoją zgodą;

·       gdy jest to konieczne do wykonania Twoich poleceń;

·       w celu przygotowania i negocjacji umowy lub jej wykonania;

·       w zakresie niezbędnym do zapewnienia użytkownikowi oferowanych przez nas cech i funkcji;

·       w celu utworzenia Twojego konta i administrowania nim;

·       aby zweryfikować Twoją tożsamość w związku z innymi celami wymienionymi w niniejszym dokumencie;

·       w celu komunikowania się z Tobą w sprawie zatrudnienia;

·       gdy mamy uzasadnione powody, by sądzić, że jest to wymagane przez prawo lub organy rządowe bądź sądownicze;

·       w zakresie niezbędnym do egzekwowania postanowień naszego Regulaminu, wniesienia lub ochrony roszczeń prawnych, obrony, zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, w tym atakom na systemy informatyczne firmy Siemens, bądź ochrony praw firmy Siemens lub innych podmiotów;

·       w celach, które określono w momencie gromadzenia danych; i/lub

·       w jakimkolwiek dodatkowym celu, który jest bezpośrednio związany z pierwotnym celem, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone.

 

Możemy zatrudniać zewnętrzne firmy i osoby prywatne do obsługi naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, których one dotyczą. Te strony trzecie mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w celu realizacji takich zadań. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy odpłatnie Twoich danych osobowych innym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej.

 

W zakresie niezbędnym do realizacji zamówień lub próśb możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom, takim jak nasi partnerzy biznesowi, firmy pocztowe i logistyczne lub agencje/organy celne.

 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe i przetwarzać je poza Twoim krajem zamieszkania. Możemy przekazać Twoje dane osobowe, jeśli sprzedamy lub przekażemy całość lub część naszej działalności lub aktywów firmie-następcy w drodze fuzji, czy też w inny sposób.

Mniej Więcej

„Ciasteczka” — informacje zapisywane automatycznie na Twoim komputerze

Gdy przeglądasz jedną z naszych stron internetowych, możemy zapisywać pewne dane na Twoim komputerze lub urządzeniu w formie pliku cookie w celu automatycznego rozpoznania Twojego komputera lub urządzenia przy następnej wizycie. Pliki cookie mogą nam pomóc na wiele sposobów, na przykład umożliwiając nam dostosowanie strony internetowej do Twoich zainteresowań lub przechowywanie hasła, aby zaoszczędzić Ci konieczności ponownego wprowadzania go za każdym razem. Odwiedzając nasze strony internetowe, wyrażasz zgodę na umieszczanie plików cookie w Twojej przeglądarce i na Twoim urządzeniu zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać plików cookie, skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby usuwała wszystkie pliki cookie z Twojego urządzenia lub dysku twardego komputera, zablokowała wszystkie pliki cookie lub generowała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Jeśli zdecydujesz się na blokowanie plików cookie, możesz nie być w stanie w pełni skorzystać ze wszystkich funkcji witryny.

 

W zakresie, w jakim nasze strony internetowe gromadzą dane osobowe dotyczące działań danej osoby w sieci, strony te mogą, według naszego uznania, zostać skonfigurowane w sposób umożliwiający gromadzenie takich danych osobowych na przestrzeni czasu i na różnych stronach internetowych.

Mniej Więcej

Analiza danych w oparciu o rozwiązania podmiotów zewnętrznych

Nasze strony internetowe wykorzystują różne narzędzia analityczne dostarczane przez podmioty zewnętrzne w celu udoskonalania strony, rozpoznawania błędów i/lub dostosowywania informacji zawartych na stronie. Aby wykluczyć Twój komputer lub urządzenie z procesu agregacji i analizy danych przez podmioty zewnętrzne w związku z Twoją wizytą na tej stronie internetowej, na Twoim komputerze lub urządzeniu zostanie umieszczony plik cookie. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych, ale umożliwia podmiotom zewnętrznym rozpoznanie Twoich preferencji. Zarządzaj swoimi preferencjami dotyczącymi analitycznych plików cookie.

Mniej Więcej

Marketing

Możemy również prowadzić reklamy przy użyciu technik marketingu internetowego. W ten sposób podmiot zewnętrzny umieści lub odczyta unikatowy plik cookie obsługujący reklamę na Twoim komputerze lub urządzeniu i wykorzysta informacje o Twojej przeglądarce i aktywności na tej stronie niebędące danymi osobowymi w celu wyświetlania reklam firmy Siemens w swojej sieci treści. Reklamowy plik cookie jest plikiem trwałym. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat remarketingu lub aby zrezygnować z remarketingowych plików cookie.

 

Wiadomości e-mail od firmy Siemens mogą zawierać sygnalizatory web, które mają ustalić, czy wiadomości e-mail zostały otwarte lub czy kliknięto zawarte w nich linki.

Mniej Więcej

Międzynarodowy transfer danych

Podczas przetwarzania danych firma Siemens Digital Industries Software może przekazywać Twoje dane osobowe spółce macierzystej w Niemczech — firmie Siemens AG — oraz wszystkim podmiotom powiązanym na całym świecie. Możemy również przekazać Twoje dane stronom trzecim spoza Twojego kraju pochodzenia.

Mniej Więcej

„Nie śledź”

Obecnie nasze strony internetowe nie rozpoznają wysyłanych przez przeglądarkę sygnałów „Nie śledź” i nie reagują na nie. Więcej informacji na temat funkcji „Nie śledź” można znaleźć na stronie pomocy technicznej przeglądarki.

Mniej Więcej

Dzieci

Niniejsza strona internetowa nie jest skierowana do dzieci poniżej trzynastego roku życia. Nie będziemy świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej trzynastego roku życia bez uprzedniego uzyskania zgody ich rodziców, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo. Dane osobowe dziecka będziemy wykorzystywać lub ujawniać wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców, zgodnie z lokalnym prawem i przepisami lub w celu ochrony dziecka.

Mniej Więcej

Bezpieczeństwo

Aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, wykorzystaniem lub zmianą oraz przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, firma Siemens stosuje uzasadnione środki bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i organizacyjnego. Niestety nie można mieć całkowitej pewności co do bezpieczeństwa podczas przekazywania lub przechowywania jakichkolwiek przesyłanych danych. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia któregokolwiek ze środków fizycznych, technicznych lub organizacyjnych.

Mniej Więcej

Prawa do prywatności na terenie stanu Kalifornia

Kalifornijskie prawo „Shine the Light” zezwala naszym klientom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na coroczne żądanie otrzymania wykazu ich danych osobowych (jeśli takowe istnieją) ujawnianych podmiotom zewnętrznym w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w poprzednim roku kalendarzowym, jak również nazw i adresów tychże podmiotów zewnętrznych. Obecnie nie udostępniamy podmiotom zewnętrznym żadnych danych osobowych w celu bezpośredniej realizacji celów marketingowych tych podmiotów.

Mniej Więcej

Ochrona w ramach Tarczy Prywatności UE-USA

Firma Siemens Digital Industries Software jest uczestnikiem oraz przestrzega i poświadcza przestrzeganie postanowień programu Tarczy Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z terytorium Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Firma Siemens Digital Industries Software zobowiązuje się do podporządkowania danych osobowych otrzymanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Wielkiej Brytanii postanowieniom programu Tarczy Prywatności oraz obowiązującym w nim zasadom. W przypadku konfliktu między warunkami niniejszej polityki prywatności a ujętymi we wspomnianym programie zasadami ochrony prywatności te ostatnie traktowane będą jako nadrzędne. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarczy Prywatności i zapoznać się z naszą certyfikacją w tym zakresie, wejdź na stronę programu Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

 

Firma Siemens Digital Industries Software odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach programu Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje je podmiotowi zewnętrznemu działającemu w imieniu firmy Siemens Digital Industries Software. Możemy przekazać dane osobowe osobie trzeciej działającej w imieniu firmy Siemens Digital Industries Software w ograniczonym zakresie i określonym celu bez dodatkowej zgody, jeśli ta osoba trzecia: (i) posiada certyfikat zgodności z zasadami ochrony prywatności ujętymi w programie, (ii) podlega przepisom prawnym spełniającym minimalne wymogi Dyrektywy UE dotyczącej ochrony danych lub (iii) zawarła umowę z firmą Siemens Digital Industries Software, w której zgadza się zapewnić taki sam poziom ochrony, jaki wymagany jest przez zasady ochrony prywatności ujęte w programie Tarczy Prywatności. Po powiadomieniu przez osobę trzecią działającą w imieniu firmy Siemens, że nie przestrzega ona swoich zobowiązań w zakresie ochrony prywatności, podejmiemy odpowiednie, uzasadnione ekonomicznie kroki w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu przetwarzaniu danych osobowych przez tę osobę trzecią lub powstrzymania takich działań. Firma Siemens Digital Industries Software przyznaje, że zgodnie ze wspomnianymi Zasadami może ponosić odpowiedzialność za działania stron działających w jej imieniu, chyba że udowodni, iż nie jest odpowiedzialna za zdarzenie, które skutkowało szkodą.

 

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z zasadami programu Tarczy Prywatności firma Siemens Digital Industries Software podlega kontroli regulacyjnej i uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. W pewnych sytuacjach firma Siemens Digital Industries Software może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski władz publicznych, w tym spełnienie wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

 

Firma Siemens Digital Industries Software zawiera umowy z klientami, którzy żądają od nas usług i/lub dostarczają nam danych osobowych w celu świadczenia usług. W takich przypadkach firma Siemens Digital Industries Software realizuje zamówienia na usługi od klientów na podstawie ich instrukcji, z wyjątkiem badań due diligence, które są prowadzone w celach komercyjnych.

Mniej Więcej

Dostęp do danych osobowych

Na uzasadnione żądanie firma Siemens Digital Industries Software zapewni mieszkańcom Unii Europejskiej racjonalny dostęp do przechowywanych na ich temat danych osobowych i umożliwi im korygowanie, zmianę lub usuwanie informacji, które są nieprawidłowe lub przetwarzane z naruszeniem Zasad ochrony prywatności ujętych w programie Tarczy Prywatności. Wyżej wymienione Zasady przewidują wyjątki od obowiązku zapewnienia dostępu w celu umożliwienia korekty, zmiany lub usunięcia danych osobowych. Dostęp do informacji poufnych lub zastrzeżonych, takich jak informacje biznesowe lub w przypadku gdy udzielenie dostępu musi być rozważone pod kątem prywatności innych osób, może zostać ograniczony. Ponadto do odmowy dostępu może dojść: (i) gdy

wymagane informacje dotyczą toczącego się dochodzenia, postępowania sądowego lub potencjalnego postępowania sądowego; (ii) w przypadku gdy obciążenie lub koszty zapewnienia dostępu byłyby nieproporcjonalnie duże względem ryzyka dla prywatności obywatela UE lub (iii) w przypadku możliwego naruszenia praw osób innych niż obywatel UE.

Mniej Więcej

Skargi lub obawy

Zgodnie z zasadami programu Tarczy Prywatności UE-USA firma Siemens Digital Industries Software zobowiązuje się reagować na skargi dotyczące prywatności użytkowników oraz gromadzenia lub wykorzystywania ich danych osobowych. Obywatele Unii Europejskiej, którzy mają pytania lub skargi dotyczące niniejszej polityki prywatności, powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z nami pod adresem Privacy.plm@siemens.com, wpisując w temacie wiadomości „Żądanie ws. ochrony prywatności” („Privacy Request”). Proszę podać szczegółowy opis swojego żądania lub skargi, abyśmy mogli odpowiednio zareagować. 

 

Jeśli masz obawy dotyczące prywatności lub wykorzystania danych, którymi nie zajęliśmy się w sposób zadowalający, skontaktuj się z naszym dostawcą usług w zakresie rozwiązywania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie) pod adresem feedback-form.truste.com/watchdog/requestPod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na stronie internetowej programu Tarczy Prywatnościmożesz domagać się wiążącego arbitrażu, gdy inne procedury rozwiązywania sporów zostaną wyczerpane.

Mniej Więcej

Dane kontaktowe

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące polityki ochrony prywatności danych stosowanej przez firmę Siemens (np. chcesz uzyskać wgląd w swoje dane osobowe i je aktualizować), prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy.plm@siemens.com lub listu pocztą tradycyjną na adres:


Siemens Digital Industries Software

Attention: Privacy Officer

5800 Granite Pkwy #600, Plano, TX 75024, Stany Zjednoczone

Mniej Więcej

O firmie Siemens Digital Industries Software

Siemens Digital Industries Software to czołowy globalny dostawca oprogramowania, którego rozwiązania napędzają cyfrową transformację branży i otwierają przed producentami nowe możliwości tworzenia innowacji. Firma Siemens Digital Industries Software ma siedzibę w Plano w Teksasie i może poszczycić się ponad 140 000 klientów na całym świecie. Firma współpracuje z przedsiębiorstwami różnej wielkości, a jej celem jest zmiana sposobu realizacji pomysłów i procesów produkcji oraz wykorzystania produktów i zasobów. Więcej informacji na temat produktów i usług firmy Siemens Digital Industries Software można znaleźć pod adresem www.siemens.com/plm

Mniej Więcej