Tool Cost Management

Nasze rozwiązanie do zarządzania kosztami narzędzi dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom możliwość tworzenia dokładnych kosztorysów i znacząco skraca czas przygotowywania ofert. Narzędzie umożliwia parametryczne obliczenie kosztu wykorzystania różnych technologii, takich jak formowanie wtryskowe, odlewanie wysokociśnieniowe i tłoczenie wielotaktowe. Możesz skorzystać ze zintegrowanej bazy wiedzy, która obejmuje dane referencyjne dotyczące kosztów pracy, materiałów, maszyn i procesów, oraz z kalkulatora czasu trwania procesu: te rozwiązania zapewniają, że całe przedsiębiorstwo pracuje na podstawie spójnego standardu obliczeń.

Nasze rozwiązanie do zarządzania kosztami narzędzi dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom możliwość tworzenia dokładnych kosztorysów i znacząco skraca czas przygotowywania ofert. Narzędzie umożliwia parametryczne obliczenie kosztu wykorzystania różnych technologii, takich jak formowanie wtryskowe, odlewanie wysokociśnieniowe i tłoczenie wielotaktowe. Możesz skorzystać ze zintegrowanej bazy wiedzy, która obejmuje dane referencyjne dotyczące kosztów pracy, materiałów, maszyn i procesów, oraz z kalkulatora czasu trwania procesu: te rozwiązania zapewniają, że całe przedsiębiorstwo pracuje na podstawie spójnego standardu obliczeń.

Learn More

Firmy z branży narzędziowej muszą dostarczać wysokiej jakości formy oraz tłoczniki, a jednocześnie obniżyć koszty produkcji i skrócić czas jej trwania. Kalkulacja kosztów ma duże znaczenie dla konkurencyjności, jednak stanowi też ogromne wyzwanie w przypadku niewielkich partii produkcyjnych. Firmy narzędziowe często zajmują się produkcją unikalnych elementów, co jeszcze bardziej potęguje te trudności. Wiele przedsiębiorstw opracowuje kosztorysy na podstawie szacunkowych założeń przygotowanych przez doświadczonych pracowników. Ich celem powinno być jednak ograniczenie odstępstw od budżetu oraz wyeliminowanie dużych wahań kosztów, które mogą przyczynić się do katastrofalnych problemów finansowych.

Nasze rozwiązanie do zarządzania kosztami narzędzi pozwala producentom na opracowanie realistycznej oferty, która zmaksymalizuje ich zyski i ograniczenie strat spowodowanych błędami w założeniach dzięki możliwości parametrycznego obliczenia kosztu wykorzystania różnych technologii, takich jak formowanie wtryskowe, odlewanie wysokociśnieniowe, tłoczenie wielotaktowe, cięcie laserowe itd. W ten sposób producenci mogą usprawnić procesy biznesowe i uniknąć niedokładnych ofert, które przyczyniają się do wydłużenia procesów produkcji oraz strat.

Webinar na żądanie

How to estimate your tooling costs accurately?

Accelerate and optimize your product design processes and tool costing in mold, tool and die making with NX and Teamcenter Tool Costing

Accelerate and optimize your product design processes and tool costing in mold, tool and die making.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Reaguj szybciej na zmiany w procesach projektowania, materiałów i produkcji, uzyskując informacje o listach BOM i widoczne dane 3D bezpośrednio z systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) do kalkulacji kosztów produktów i narzędzi.

Design-to-Cost

Odzwierciedlaj pełną strukturę cenową swoich produktów, tak by inżynierowie kosztów mogli dostrzec wpływ zmian związanych z rozwojem na cenę w dowolnym momencie, a także rozpoznawaj czynniki wpływające na koszty już na wczesnym etapie procesu rozwoju, gdzie koszt wprowadzenia zmian jest najmniejszy.

Profitability Calculation

Przewiduj przyszłe koszty narzędzi i ceny w całym cyklu życia produktu, aby móc określać rentowność projektów, jak również porównywać projekty i programy firmowe w celu podejmowania najlepszych decyzji inwestycyjnych.

Purchase Price Analysis

Przeprowadź wiarygodne szacunki kosztów narzędzi od różnych dostawców części i dla różnych towarów, aby lepiej negocjować przyszłe ceny docelowe lub ceny zakupu na podstawie rzetelnych szacunków.

Quotation Costing

Ułatw osiągnięcie silniejszej pozycji w negocjacjach dotyczących kosztów przez negocjowanie z klientami/dostawcami przy użyciu danych w formatach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, które przedstawiają przejrzystą strukturę i wiarygodne zestawienie kosztów produktu.

Target Costing

Symuluj różne sytuacje, w tym zakłady produkcyjne, maszyny i wstępnie skonfigurowane procesy referencyjne dla licznych technologii produkcji form i narzędzi oraz stawek, wykorzystując obszerną bazę danych zawierającą informacje istotne z punktu widzenia kosztów.

Tool Purchase Price Analysis

Rozpoznawaj czynniki wpływające na koszty produktów i narzędzi na wczesnym etapie procesu rozwoju, a także proponuj alternatywne rozwiązania, przedstawiając pełną strukturę cen produktów, aby zobaczyć wpływ wywierany przez zmiany kosztów związanych z rozwojem.

Tool Quotation Costing

Przewiduj przyszłe koszty narzędzi i ceny w całym cyklu życia produktu, aby móc określać rentowność projektów, jak również porównywać projekty i programy firmowe w celu podejmowania najlepszych decyzji inwestycyjnych.