Oprogramowanie dla start-upów

Zrealizuj pełen potencjał swojej firmy

W firmie Siemens wierzymy, że Twój pomysł na start-up sprawi, że tworzona organizacja stanie się nowym liderem branży.

Rozumiemy trudności, z którymi mierzą się start-upy na wczesnym etapie prac i chcemy zaoferować rozwiązanie, które pomoże przedsiębiorcom rozwinąć działalność zgodnie z jej potencjałem z pomocą ekonomicznego i wartościowego oprogramowania.

Pomożemy Ci wyeliminować przeszkody na drodze do powstania start-upu i zmienić pomysły inżynierskie w gotowe do zaoferowania produkty z pomocą najlepszego oprogramowania.

Oprogramowanie dla start-upów

Zrealizuj pełen potencjał swojej firmy

W firmie Siemens wierzymy, że Twój pomysł na start-up sprawi, że tworzona organizacja stanie się nowym liderem branży.

Rozumiemy trudności, z którymi mierzą się start-upy na wczesnym etapie prac i chcemy zaoferować rozwiązanie, które pomoże przedsiębiorcom rozwinąć działalność zgodnie z jej potencjałem z pomocą ekonomicznego i wartościowego oprogramowania.

Pomożemy Ci wyeliminować przeszkody na drodze do powstania start-upu i zmienić pomysły inżynierskie w gotowe do zaoferowania produkty z pomocą najlepszego oprogramowania.

Xcelerator for Startups

Xcelerator for Startups offers our enterprise-level products to qualifying startups at a significant discount. The startup program has enabled entrepreneurs in multiple industries to create game-changing technology that has the potential to change our everyday lives.

Pioneer Podcast Series - from Dreams to Reality

We sit down monthly with select startups we’ve partnered with to discuss their big ideas- and how they’re bringing them to life.

Uruchom swój start-up już dziś, korzystając z odpowiednich narzędzi

Pomożemy Ci wyeliminować przeszkody na drodze do powstania start-upu i zmienić pomysły inżynierskie w gotowe do zaoferowania produkty z pomocą najlepszego oprogramowania.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Associazione Liutaria Italiana

Unveiling the secrets of violins

How Simcenter testing solutions and digital twins help reveal the data behind the sound

Czytaj dalej

Przeglądaj i poznaj rozwiązania dla tego segmentu.

Zarządzanie cyklem życia

Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie w kwestii sprostania tym wyzwaniom, niezależnie od tego, w jaki sposób Twoja firma tworzy wartość w branży.  Nasze rozwiązanie udoskonala sposób zarządzania zmianami przez producentów, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Stosowane przez nas i oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że pracownicy posiadający wiedzę mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

IoT i analiza cyklu życia (hala produkcyjna)

Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego może łączyć różne źródła danych i fragmentaryczne informacje, by pomóc klientowi wpłynąć na projekt, innowacyjność produktów i poprawę wydajności. Od projektowania i rozwoju maszyn, przez produkcję i dostawę, po obsługę klienta końcowego — zaawansowana analityka jest niezbędna na każdym kroku.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie cyklem życia projektu dla przemysłu ciężkiego i maszynowego stanowi platformę do zarządzania programami, projektami i cyklem życia produktu, która może być połączona z funkcjami zarządzania portfolio projektów i produktów w zintegrowany sposób.

Zarządzanie kosztami narzędzi

Zarządzanie kosztami produktu w branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom narzędzi dostęp do obszernego zbioru głównych danych. Wybór profili i lokalizacji z głównej bazy danych umożliwia wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych informacji, takich jak specyfikacje, techniki produkcji czy stawki godzinowe. Rezultatem jest kalkulacja kosztów narzędzia odznaczająca się wysokim stopniem szczegółowości, co zapewnia elastyczność w tworzeniu zestawień kosztów.

Zarządzanie procesem modułowej konstrukcji maszyn

Rozwiązanie z zakresu zarządzania procesem modułowej konstrukcji maszyn dla przemysłu ciężkiego i maszynowego wspiera procesy inżynierii, konfiguracji oraz montażu pod konkretne zamówienie, aby pomóc w ustaleniu wspólnych procesów konfiguracji i zarządzania rodziną produktów, przy jednoczesnym określaniu modułów funkcjonalnych (podsystemów), które można z łatwością dostosować do indywidualnych wymagań klienta i powiązanych z nimi zmian.

Automatyzacja procesów projektowania na zamówienie (ETO)

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów projektowania na zamówienie dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia świetnie działające środowisko tworzenia reguł oraz repozytorium, które pozwala ekspertom na zapisywanie zasad i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii oraz ofertowaniu produktów pod konkretne zamówienie, co zmniejsza koszty ich produkcji.

Zarządzanie weryfikacją

Nasze rozwiązanie do zarządzania weryfikacją dla przemysłu maszynowego łączy unikalne funkcje zintegrowanej symulacji i zarządzania testami z symulacją zakładu produkcyjnego oraz planowaniem i realizacją produkcji, a wszystko to przy zapewnieniu pełnej identyfikowalności wymagań w zamkniętej pętli.

Projektowanie produktu — kosmetyki, środki higieny osobistej i środki czystości

Obecnie projektowanie produktu w branży kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości wymaga połączenia estetyki z kompleksową funkcjonalnością, aby zachwycić konsumentów i skłonić ich do wydania pieniędzy właśnie na Twój produkt. Nasze rozwiązanie pozwala na integrację projektowania mechanicznego i elektrycznego z projektowaniem oprogramowania, dzięki czemu możesz bezproblemowo zaprojektować gotowy produkt — kompletnego cyfrowego bliźniaka. Skorzystaj z naszego rozwiązania, aby móc szybciej i efektywniej projektować bardziej innowacyjne produkty.

Projektowanie i uruchomienie robotyki

Funkcje projektowania i uruchomienia robotyki dla przemysłu ciężkiego i maszynowego pomagają rozwijać kompletne programy oparte na robotach zawierające układy logiczne specyficzne dla robotów, które pozwalają na analizę potencjalnych scenariuszy sprawdzających działanie systemu i całościowo testują poprawność działania stanowisk roboczych w wirtualnym środowisku.

Inżynieria oprogramowania

Rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego pozwala przekształcić niezależne narzędzia i procesy w zintegrowane rozwiązanie projektowe, umożliwiające utworzenie kompletnego cyfrowego bliźniaka dzięki połączeniu funkcji oprogramowania z konstrukcją mechaniczną i instalacjami elektrycznymi oraz dostosowanie produktu z pomocą analizy skutków zmian w procesie rozwoju.

Projektowanie opakowań w branży dóbr szybko zbywalnych

Obecnie projektanci opakowań dóbr szybko zbywalnych muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami, takimi jak podawanie informacji na temat wpływu na środowisko naturalne, dostosowanie do szybszych cykli życia produktu czy przestrzeganie nowych wytycznych dotyczących naprężeń mechanicznych w przypadku sprzedaży online i dostaw bezpośrednio do klienta. Oferujemy w pełni zintegrowany zestaw narzędzi, które umożliwiają szybkie projektowanie opakowań — od fazy koncepcyjnej po szczegółową — i pełną asocjatywność między produktem a maszynami produkcyjnymi, a także zaawansowane funkcje projektowania i symulacji.

Packaging Design & Management

Deliver innovative product development processes faster and more efficiently at your medical device organization. From the initial concept through to the finished product, our end-to-end, digital packaging design and management solutions for medical device and pharmaceutical companies provide individualized tools for detailed designs with lower associated costs.

Inżynieria wydajności systemów HVAC

Uzyskaj lepszy wgląd w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Inżynieria wydajności maszyn wirujących

Uzyskaj lepszy wgląd w działanie sprzętów wirujących, takich jak pompy, sprężarki, silniki itp., pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Rozwój warstwy graficznej artykułów sportowych i zabawek

Warstwa graficzna musi przekazać klientowi najistotniejsze informacje w sposób zgodny z polityką marki i przepisami, a także prawidłowo przedstawić korzyści, które mają zachęcić go do zakupu. Dzięki naszemu zintegrowanego rozwiązaniu do tworzenia warstwy graficznej poprawisz jakość i ograniczysz ryzyko wycofania produktu, a ponadto zwiększysz elastyczność i umożliwisz projektantom skupienie się na kreatywnych aspektach warstwy graficznej, co zwiększy konwersję i lojalność klientów.

Projektowanie warstwy graficznej w branży odzieży, obuwia i dodatków

Firmy obuwnicze i odzieżowe konkurują w świecie „szybkiej mody” i są zmuszone wprowadzać nowe produkty na rynek w ciągu kilku dni. Zwinność w zakresie tworzenia warstwy graficznej jest koniecznością. Uzyskuje się ją dzięki ponownemu wykorzystywaniu zasobów. Warstwa graficzna stworzona z wykorzystaniem metod zarządzania cyklem życia produktu daje pewność co do dokładności danych i ponownego wykorzystania zasobów oraz możliwość szybkiego tworzenia konfiguracji, a nawet spersonalizowanych etykiet czy monogramów w locie. Warstwa graficzna na rynku odzieży, obuwia i dodatków jest równie istotna z punktu widzenia projektowania produktu, jak opakowanie czy etykieta. Zwinność jej tworzenia ma kluczowe znaczenie na ostatnim etapie dostarczania spersonalizowanych projektów w ciągu kilku dni.

Projektowanie i wytwarzanie addytywne

Rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego w przemyśle maszynowym zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.

3D Printing & CNC Machining (CAM)

Re-imagine your entire med-tech business in order to achieve optimal performance at reduced costs.  Our Additive Manufacturing solutions for the medical device industry eliminate the need to translate and remodel parts between applications in order to create breakthrough products and transform your business.

3D Printing & CNC Machining (CAM)

Re-imagine your entire cardiovacascular or neurological medical device business and achieve optimal product performance while also reducing costs with our 3D Printing and CNC Machining (CAM) solution capabilities.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Współpraca w ramach łańcucha dostaw dla branży odlewniczej i przemysłu narzędziowego zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę dla dostawców, nawet tych spoza środowiska PLM danego producenta końcowego, umożliwiającą inicjowanie wymiany danych ze zdefiniowanych obiegów zadań po stronie dostawców oraz procesu zmian.

Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi produkcyjnymi dla branży maszynowej pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat wytwarzania.

Wytłaczanie komponentów nadwozia

Matryce i linie pras do wytłaczania komponentów nadwozia to kosztowne i czasochłonne inwestycje. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji (wskaźnika ROI) wymaga usprawnienia procesu rozwoju i uruchomienia nowych linii przy jednoczesnym elastycznym dopasowaniu możliwości istniejących linii do nowych projektów. Nasze rozwiązania do wytłaczania komponentów dla branży motoryzacyjnej są wykorzystywane przez wiodące firmy w celu optymalizacji wydajności operacyjnej oraz zmniejszenia nakładów czasowych, kosztów i liczby błędów w procesie projektowania, planowania i produkcji części blaszanych oraz matryc. Poprawa wydajności obejmuje: skrócenie czasu trwania prób o 70%, obniżenie kosztów projektów oprzyrządowania o 20%, zmniejszenie liczby błędów projektowych o 90% oraz zwiększenie częstotliwości ruchów maszyn o 10%.

Narzędzia i oprzyrządowanie

Rozwiązanie do produkcji części narzędzi i oprzyrządowania dla przemysłu ciężkiego i maszynowego oferuje kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do wytwarzania części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D.

Electronics Manufacturing

Our electronic manufacturing solutions are helping deliver process plans throughout your medical device enterprise that reflect the correct product configurations while helping reconcile manufacturing constraints for enhanced design, development, and end use products.

Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych oraz optymalizacja dla branży kosmetycznej, branży higieny osobistej i środków czystości

Branża dóbr konsumpcyjnych cierpi z powodu spadku marż oraz konieczności szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ zakładu, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.

Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja pod kątem produktów dla domu i biura

Branża produktów konsumenckich, takich jak meble, sprzęt sportowy, obuwie, odzież, przedmioty dla domu i biura, cierpi z powodu zmniejszonych marż wraz z koniecznością szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ fabryki, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.

Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Nasze rozwiązanie do tworzenia rysunków koncepcyjnych zakładu, projektowania linii produkcyjnych i optymalizacji dla przemysłu maszynowego i ciężkiego umożliwia projektowanie, sporządzanie rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu produkcyjnego, jak również optymalizowanie operacji zakładu przy użyciu cyfrowych modeli 3D i zaawansowanego oprogramowania.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia zestaw narzędzi, które ułatwiają współpracę planistów, od właścicieli-operatorów po producentów OEM, w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa cyfrowego z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności oraz skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.

Zintegrowane zarządzanie jakością

Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością umożliwia producentom poprawienie jakości i obniżenie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki zapewnieniu zamkniętego środowiska, które optymalizuje wydajność operacyjną i pomaga ograniczyć ilość odpadów oraz złomu, co pozwala opracować najlepsze w swojej klasie operacje produkcyjne.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania fizycznymi produktami i powiązanymi z nimi informacjami oraz procesami, a w szczególności zarządzania danymi testowymi, danymi wykonawczymi i konserwacyjnymi (serwisowymi) oraz wykonywania funkcji związanych z serwisowaniem tych fizycznych produktów.

Electro-Mechanical Design for Consumer & Industrial Electronics

Doskonale rozumiemy wymagania, jakie stoją przed podmiotami chcącymi wejść na rynek projektowania elektromechanicznego. W odpowiedzi na te potrzeby zapewniamy najlepsze w swojej klasie rozwiązanie projektowe, które umożliwia producentom elektroniki konsumenckiej i przemysłowej szybsze stworzenie odpowiedniego produktu i szybsze wprowadzenie go na rynek, by przewyższyć oczekiwania klientów.

Projektowanie maszyn nowej generacji

Twórz więcej innowacji w rozwiązaniach maszynowych dzięki coraz bardziej rozbudowanym treściom mechatronicznym, kompleksowemu projektowaniu produktów 3D, zintegrowanej symulacji i niezrównanym możliwościom zarządzania danymi. Dzięki wdrożeniu naszego obszernego i pogłębionego pakietu rozwiązań, szybciej i z wyższą jakością (oraz większymi marżami) dostarczysz swoje maszyny tworzone na zamówienie do klienta w celu uzyskania akceptacji.

Environmental Compliance Management for Electronics

Electronics manufacturers are constantly under strict environmental regulations and typically subject to export law, which can increase supply chain costs and expose companies to significant fines and brand erosion in case of noncompliance. Our solution maximizes the visibility of regulation compliance status in all stages of the product lifecycle by integrating material data into the product lifecycle, creating a sustainability framework to address current and future environmentally-related needs.

Mechanical Design for Medical Instruments & Equipment

Innovate continuously, and with speed and confidence that your mechanical design environment will allow your medical device organization to create designs which seamlessly incorporate biomedical user needs and multidisciplinary engineering design outputs.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska

Nasze rozwiązania z dziedziny zarządzania zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska i zrównoważonym rozwojem produktów są efektywną i szybką odpowiedzią na globalną misję ochrony naszej planety i jej mieszkańców. Opierają się na koncepcji centralnego źródła informacji, umożliwiającego monitorowanie składu materiałowego produktów i identyfikowanie bardziej ekologicznych alternatyw. Dzięki nim możesz ograniczyć wykorzystanie niebezpiecznych substancji, obniżyć ryzyko niezgodności z regulacjami prawnymi oraz spełnić żądania klientów w zakresie transparentności, jednocześnie rozwijając swoje przedsiębiorstwo za sprawą innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów.

Produkcja i jakość części

Nasze rozwiązanie w zakresie produkcji i jakości części zapewnia kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do produkcji części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D.

Zarządzanie kosztami produktu

Koszty maszyn i sprzętu podlegają nieustannej presji cenowej i coraz bardziej wyśrubowanym wymaganiom regulacyjnym. Spersonalizowane specyfikacje użytkowników z całego świata mają wpływ na dostawę, kosztorysy i procesy kontroli jakości w branży maszynowej. Nasze rozwiązania pomagają uzyskać przewagę nad konkurencją poprzez efektywny, rozbudowany system zarządzania kosztami, który integruje wiodący program PLM z narzędziami do dokładnego szacowania kosztów.

Part Manufacturing

It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.

Publikacje techniczne

Dokumentacja dostarczana wraz z produktami musi być poprawna i zgodna z regulacjami prawnymi. Musi również być dostosowana do specyfiki regionów geograficznych lub grup klientów. Nasz pakiet rozwiązań umożliwia aktualizowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmian w produktach oraz pozwala na bezpośrednie wykorzystanie źródłowych danych inżynieryjnych. Nasze zintegrowane rozwiązania do zarządzania dokumentami i tworzenia dokumentacji zapewniają synchronizację procesów opracowywania dokumentów i zarządzania nimi z danymi produktu w środowisku PLM.

Projektowanie opakowań produktów spożywczych

Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.

Tworzenie warstwy graficznej opakowań kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości

Warstwa graficzna jest głównym nośnikiem informacji o wartościach marki oraz kluczowych informacji zachęcających klienta do dokonania zakupu. Musi być właściwie dobrana i zgodna z przepisami, a także przedstawiać zapewnienia producenta i korzyści płynące z użytkowania produktu. Warstwa graficzna stworzona na bazie platformy PLM zwiększy zwinność i podniesie jakość, zmniejszy ryzyko wycofania produktu z rynku, a także poprawi zdolność projektanta do skupienia się na kreatywnych aspektach, które stanowią siłę napędową zakupów i zwiększają lojalność klientów.

Advanced Machine Engineering

Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.

Tooling & Fixtures for Medical Devices & Pharmaceuticals

Our end-to-end tooling and fixtures solutions for medical devices optimize part manufacturing processes using digital twins to unify the digital and physical worlds.

Wytrzymałość konstrukcji i trwałość

Twoi klienci potrzebują maszyn, które będą trwałe i pozwolą zminimalizować czas przestojów.  Oznacza to konieczność projektowania maszyn pod kątem zapewnienia ich wytrzymałości na wiele różnych rodzajów obciążeń w milionach cykli roboczych, aby spełnić wymagania klientów w zakresie ich trwałości. Nasze rozwiązanie do symulacji i testowania zapewnia kompletny i efektywny proces inżynierii wytrzymałości konstrukcji, począwszy od zautomatyzowanego rozwiązania wysokiej jakości do zbierania danych dotyczących obciążeń i wyznaczania celów, a skończywszy na przewidywaniu obciążeń na poziomie gotowego produktu oraz analizach naprężeń i funkcjonowania komponentów w całym cyklu eksploatacji.

Zarządzanie ciepłem i energią

Określ wydajność termiczną maszyn już na najwcześniejszych etapach rozwoju produktu. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania termiczne i energetyczne, które mogą okazać się pomocne na każdym etapie procesu rozwoju produktu, od modelowania systemów 1D po symulację termiczno-przepływową 3D układów chłodzenia oraz symulację wpływu temperatury na komponenty maszyny.

Wydajność i efektywność

Efektywność, natężenie przepływu, wymiana ciepła i sterowanie to kluczowe kryteria wydajności systemów HVAC, takich jak pompy ciepła, klimatyzatory i piece. Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software do symulacji i testowania zapewniają narzędzia potrzebne do określenia, czy system HVAC spełnia (lub przewyższa) wymagane kryteria, zanim wystąpi konieczność zbudowania prototypu.

Hałas, wibracje i dynamika

Grzechotanie, piski, drgania skrętne, dynamika układów wirujących i inne problemy związane z hałasem i drganiami są powszechne w układach wirujących. Ogranicz hałas i wibracje dzięki kompleksowemu zestawowi zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji drgań i hałasu oraz testowania, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania maszyny, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych maszynach.

Projektowanie przepływu i elementów termicznych

Ustal wydajność termiczną układów wirujących na najwcześniejszych etapach rozwoju produktu. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania termiczne i energetyczne, które mogą okazać się pomocne na każdym etapie procesu rozwoju produktu, od modelowania systemów 1D po symulację termiczno-przepływową 3D układów chłodzenia oraz symulację wpływu temperatury na komponenty maszyny.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Weryfikacja funkcjonalności produktu i jego opakowania przed wprowadzeniem go na rynek wiązała się dawniej z długim i kosztownym procesem polegającym na stworzeniu jednego lub kilku modeli fizycznych. Staje się to coraz mniej wykonalne na rynku konsumenckim, który oczekuje personalizacji, innowacyjności i szybkości. Nasze rozwiązania w zakresie cyfrowych modeli i oceny projektów umożliwiają zespołom w całym łańcuchu dostaw tworzenie złożeń, wizualizację i analizę modeli oraz wczesne wykrywanie problemów, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Rozwiązanie w zakresie cyfrowych modeli i rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia wizualizację cyklu życia produktu i tworzenia cyfrowych modeli umożliwiających zespołom projektowym całkowite wejście w wirtualny świat cyfrowego bliźniaka produktu oraz tworzenie cyfrowych prototypów na wysokim poziomie, składających się z tysięcy części i komponentów.

Projektowanie nowej generacji dla przemysłu odlewniczego i narzędziowego

Nasze rozwiązanie w zakresie projektowania następnej generacji dla przemysłu odlewniczego i narzędziowego wykorzystuje technologię synchroniczną, aby zwiększyć wydajność pracy i umożliwić modyfikowanie danych z wielu systemów CAD, a także sprawdzanie poprawności projektów form wtryskowych na wczesnym etapie w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej dzięki skróceniu czasu realizacji części i poprawie jakości ostatecznego projektu.

Tool Cost Management

Rozwiązanie do zarządzania kosztami narzędzi dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom możliwość tworzenia dokładnych kosztorysów i znacząco skraca czas przygotowywania ofert. Narzędzie umożliwia parametryczne obliczenie kosztu wykorzystania różnych technologii. Możesz skorzystać ze zintegrowanej bazy wiedzy, która obejmuje dane referencyjne oraz z kalkulatora czasu trwania procesu: te rozwiązania zapewniają, że całe przedsiębiorstwo pracuje na podstawie spójnego standardu obliczeń.

Sound & vibration testing

Simcenter testing helps sound and vibration engineers to make smarter decisions, increase testing productivity, ensure compliance with industry standards, and ultimately deliver a unique sound and vibration quality experience.

PLM for Component Manufacturers

PLM for Component Manufacturers is a Teamcenter X industry solution that offers a fully integrated cloud, SaaS PLM solution for component manufacturers of any size. Real-time collaboration enables teams to streamline engagement with their supply chain. With inherent, preconfigured best practices, companies can accelerate product launches, share and reuse product data, improve program management, and smooth the transition from order to manufacturing.

Displaying of solutions.