Zarządzanie procesami i danymi dotyczącymi oprogramowania

Zarządzanie procesami i danymi dotyczącymi oprogramowania

Urządzenia medyczne podlegają obecnie ogromnym zmianom, tak by mogły konkurować na nieustannie zmieniającym się i szybko rosnącym rynku. Jednym z kluczowych czynników wspomagających rozwój jest oprogramowanie wbudowane w te produkty. Kompleksowe oprogramowanie oferujące możliwości analizy produktu, które napędza wprowadzanie zaawansowanych funkcjonalności, jest bardzo złożone i skomplikowane, ponieważ urządzenia stają się coraz inteligentniejsze.

Przełomy na rynku zmuszają firmy z branży technologii medycznych do wprowadzania innowacji, by nie pozostać w tyle. Inżynieria oprogramowania nigdy nie była tak zależna od sprzętowych układów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych jak dziś.

Urządzenia medyczne podlegają obecnie ogromnym zmianom, tak by mogły konkurować na nieustannie zmieniającym się i szybko rosnącym rynku. Jednym z kluczowych czynników wspomagających rozwój jest oprogramowanie wbudowane w te produkty. Kompleksowe oprogramowanie oferujące możliwości analizy produktu, które napędza wprowadzanie zaawansowanych funkcjonalności, jest bardzo złożone i skomplikowane, ponieważ urządzenia stają się coraz inteligentniejsze.

Przełomy na rynku zmuszają firmy z branży technologii medycznych do wprowadzania innowacji, by nie pozostać w tyle. Inżynieria oprogramowania nigdy nie była tak zależna od sprzętowych układów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych jak dziś.

Zarządzanie procesami i danymi dotyczącymi oprogramowania

Learn More

Konieczność zarządzania wyrafinowanymi, inteligentnymi produktami w branży urządzeń medycznych wymaga zintegrowanych rozwiązań w zakresie inżynierii oprogramowania.  Nasze oparte na systemach podejście do rozwoju urządzeń medycznych łączy w sobie inżynierię systemów ze zintegrowanym podejściem do inżynierii oprogramowania i produktów.

Technologie, takie jak inżynieria oparta na modelu (MBE), umożliwiają realizację koncepcji cyfrowego bliźniaka, która pozwala na szybszą ocenę produktu, zapewniając solidne funkcjonalności i ocenę operacyjną, dzięki czemu skraca się czas i zmniejsza koszty rozwoju, gwarantując jednocześnie, że produkt końcowy spełnia potrzeby konsumentów.

Zarządzanie procesami i danymi dotyczącymi oprogramowania

Webinar na żądanie

Intelligent Design Control – Verification & Validation

Intelligent Design Control – Verification & Validation

Next-Generation Design Control: Watch the second of this three-part series on Intelligent Design Control – Verification and Validation through test case management, contextualization, and claim substantiation.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Zapewnij wspólne źródło informacji o materiałach w całej organizacji zajmującej się produkcją urządzeń medycznych, niezależnie od tego, czy są to podstawowe czy złożone listy BOM, co przewyższy rynkowe zapotrzebowanie na bardziej innowacyjne i zróżnicowane oferty produktów.

Extensions & Applications

Wykorzystaj gotową integrację z popularnymi narzędziami, by szybko rozpocząć pracę i użyć szerokiej gamy szablonów projektów. Bezpłatne, otwarte API pomoże Twojej organizacji zajmującej się produkcją urządzeń medycznych tworzyć spersonalizowane aplikacje i rozszerzenia.

Functional Safety

Przyspiesz proces osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z normami ISO26262, Automotive SPICE oraz CMMI.

ISO14971

Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.

PLM-ALM Integration

Wyposaż organizacje zajmujące się rozwojem urządzeń medycznych w spójny ekosystem produktów, bezpośrednio łączący dane i procesy ALM i PLM.

Product Requirements Engineering

Twórz, przeglądaj i edytuj wymagania dotyczące urządzeń w znanych aplikacjach dzięki naszemu zintegrowanemu rozwiązaniu w zakresie cyklu życia, które umożliwia rozpoczęcie i kontynuację zintegrowanego procesu rozwoju.

Software Agile/Hybrid Project Management

Osiągnij elastyczność i przestrzegaj przepisów dotyczących jakości oraz zgodności w organizacji zajmującej się produkcją urządzeń medycznych, jednocześnie utrzymując uproszczone, ale zgodne z regulacjami procesy zatwierdzania.

Software Audits, Metrics & Reports

Usprawnij proces podejmowania decyzji i realizacji projektów dzięki szczegółowym analizom i raportom statusu w czasie rzeczywistym, tworzonym specjalnie dla branży urządzeń medycznych.

Software Build & Release Management

Wprowadzaj urządzenia na rynek często i bez naruszania spójności, integralności lub zgodności jakiegokolwiek produktu z przepisami.