Przejdź do treści

Owners & Operators

Digitalization: a sea change for owners & operators

Faced with unprecedented pressure to reduce emissions and lower lifecycle costs, fleet owners & operators are turning towards digital tools such as data analytics, artificial intelligence, and the Internet of Things to optimize vessel performance, maximize fleet reliability and availability, and increase return on investment. The closed-loop digital twin provides real-time insights that help owners & operators maximize vessel operations through improved fuel efficiencies, increased safety, enhanced crew support, predictive maintenance, and smart logistics.

Owners & Operators

Digitalization: a sea change for owners & operators

Faced with unprecedented pressure to reduce emissions and lower lifecycle costs, fleet owners & operators are turning towards digital tools such as data analytics, artificial intelligence, and the Internet of Things to optimize vessel performance, maximize fleet reliability and availability, and increase return on investment. The closed-loop digital twin provides real-time insights that help owners & operators maximize vessel operations through improved fuel efficiencies, increased safety, enhanced crew support, predictive maintenance, and smart logistics.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

DNV GL

Global maritime advisory group uses Simcenter STAR-CCM+ to increase hull efficiency by 36 percent without sacrificing capacity

Siemens Digital Industries Software solution helps DNV GL optimize hull efficiency and predict annual fuel savings of $3 million per ship

Czytaj dalej

Browse and explore solutions in this industry segment.

Integrated Program Planning & Execution

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Engineering Lifecycle Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Verification Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Marine Craft Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Accommodation Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Inżynieria osiągów w przemyśle morskim

Coraz bardziej rygorystyczne normy i przepisy dotyczące emisji spalin wymuszają udoskonalenie wszystkich aspektów funkcjonowania statków. Osiągnięcie celów dotyczących wydajności wymaga efektywnego dostarczania innowacyjnych projektów w krótkim czasie. Nasze rozwiązania pozwalają na zbadanie każdego aspektu projektu statku i spełnienie wymaganych norm projektowych, a nawet wykroczenie poza ich ramy.

S&T for Offshore Vessel

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Composites for Marine Craft

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Supply Chain Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Supply Chain Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Process & Data Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Process & Data Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Execution

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Execution

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Service Lifecycle Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Service Lifecycle Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Maintenance, Repair & Overhaul

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Production Planning & Engineering for Shipbuilding

Ship construction is a complex and lengthy process that demands careful planning and timely decision-making. Plan, optimize and validate ship construction processes before building. Use a broad range of tools to streamline your process planning workflows, automate non-value-added planning tasks and validate the best shipbuilding plan. These tools facilitate process design and sequencing, production BOM and BOP management, time management, 3D shipyard layout and ergonomic analysis. Control ship and production lifecycles from process planning and detailed engineering to full production by connecting the entire value chain to realize the best production strategy.

HVAC Design for Ships and Offshore Structures

HVAC systems are critical for ensuring the safety and comfort of crew members and passengers. Getting HVAC systems right can improve both energy requirements and internal space utilization. Reduce design time and energy consumption, improve production quality, and maximize available internal space with our next-generation software for designing HVAC equipment and systems for ships and offshore structures.

Marine Industry Sustainability

The demand for sustainable ships is growing significantly. By ensuring that future classes of ships and the shipyards that design and build them are fully compliant with both current and future environmental requirements in all stages of a ship lifecycle, this solution will support your eco-design initiatives and help you minimize the risks and costs associated with noncompliance.

Hydrodynamika

Inżynieria efektywności hydrodynamicznej ma kluczowe znaczenie w optymalnym projekcie każdego statku. Nasze rozwiązania umożliwiają analizę hydrodynamiki statku w pełnej skali i przy rzeczywistych warunkach eksploatacji. Użyj wirtualnego basenu holowniczego, by zbadać wszystkie aspekty związane z przepływem lub wydajnością: opór kadłuba, napęd własny, manewry, przyspieszenie statku, kształt wystających części kadłuba oraz wyrównanie.

Silniki i wytwarzanie energii

Poprawa wydajności paliwowej wymaga całościowego podejścia do projektowania silników i układów napędowych. Nasze połączone portfolio testów i zaawansowanych symulacji umożliwia szczegółową analizę każdego aspektu projektowania i integracji silników.

Structural Integrity & Dynamics

Sound structural integrity is critical for viable operation, crew and passengers’ safety and comfort, as well as minimal environmental impact. Our simulation and testing solutions can predict fatigue life and hotspots while optimizing a product for durability.

Propulsion Systems

Propeller performance is the key for efficient conversion of generated power into thrust force. We provide all the necessary tools to analyze propulsion system performance, from the propeller in isolation to sub-systems and full system performance for complete power management.  Predict propeller performance, cavitation, and erosion using our hydrodynamics simulation capabilities, then analyze noise and dynamic response, vibration and structural integrity with our powerful 3D tools.

Aerodynamika

Optymalizacja parametrów aerodynamicznych statku jest niezbędna ze względu na bezpieczną i wydajną eksploatację oraz komfort pasażerów. Wykorzystaj nasze rozwiązania, aby przewidzieć opór nadbudówki i obciążenia wywoływane przez wiatr oraz poprawić efektywność aerodynamiczną. Oceń prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji krytycznych już na wczesnym etapie procesu projektowania, wykorzystując nasze wielodomenowe narzędzia symulacji w celu przeprowadzenia analiz emisji zanieczyszczeń i bezpieczeństwa lądowiska dla helikopterów.

System Performance & Controls

Ensuring efficient vessel performance requires integration and optimization of multiple complex systems. Our solutions allow designers to check system architecture impacts on the complete vessel performance before any physical development takes place. Simulate and validate components early in the design cycle, and accurately predict system performance.

Aerodynamics & Hydrodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Propulsion Systems DNP COPY

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Digital Ship Construction

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Integrated Ship Design & Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Ship Program & Product Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Ship Service & Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Integrated Ship Design and Engineering

Today’s marine market demands greener, smarter, and more high-tech vessels. To remain competitive, shipbuilders must deliver those vessels on time, on budget, and on quality. Our Integrated Ship Design and Engineering solution enables marine companies to remain in control of the design spiral. By bringing all their multidisciplinary design data, processes, and tools in one centralized environment, they can break down information and collaboration silos, boost innovation, and improve enterprise productivity.

Displaying of solutions.