Dostawcy związani z branżą morską

Sprostaj współczesnym wyzwaniom dzięki zintegrowanemu zestawowi rozwiązań projektowych, symulacyjnych i produkcyjnych

Jako twórcy wysoce wydajnego sprzętu dla statków i platform przybrzeżnych, dostawcy z branży stoczniowej stoją przed wieloma wyzwaniami: globalną konkurencją, produkcją w wielu zakładach, skróconymi cyklami rozwoju, obniżeniem całkowitego kosztu posiadania, oszczędnością paliwa i normami emisji zanieczyszczeń. Wyzwania te wymagają zintegrowanego zestawu rozwiązań projektowych, symulacyjnych i produkcyjnych w ujednoliconym środowisku.

Dostawcy związani z branżą morską

Sprostaj współczesnym wyzwaniom dzięki zintegrowanemu zestawowi rozwiązań projektowych, symulacyjnych i produkcyjnych

Jako twórcy wysoce wydajnego sprzętu dla statków i platform przybrzeżnych, dostawcy z branży stoczniowej stoją przed wieloma wyzwaniami: globalną konkurencją, produkcją w wielu zakładach, skróconymi cyklami rozwoju, obniżeniem całkowitego kosztu posiadania, oszczędnością paliwa i normami emisji zanieczyszczeń. Wyzwania te wymagają zintegrowanego zestawu rozwiązań projektowych, symulacyjnych i produkcyjnych w ujednoliconym środowisku.

Digitalization powers high performance outboard propulsion

Cox Marine is a British start-up with a serious desire to change things for the better. This is clearly what they've done with their first product, the CXO300 outboard engine, which is packed with punch yet 25% more fuel efficient and cleaner than most other outboards in the global marine industry. One of the most powerful diesel outboards on the market, this high-performance 300 horsepower engine promises to last three times longer than comparable models.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

MAN Energy Solutions

Leading marine engine manufacturer speeds fuel injection system development by a factor of five

Ability to simulate both gas and liquid fuel injection using Simcenter Amesim also significantly reduces testing costs

Czytaj dalej

Browse and explore solutions in this industry segment.

Technical Publishing for Marine

Shipyards can dramatically improve content creation and management of documentation across the product lifecycle by using PLM to integrate ship design and technical publication domains. Our solutions enable engineering design and technical publication groups to share information across system repositories, reuse content and automate common domain functions and processes.

Marine Industry Sustainability

The demand for sustainable ships is growing significantly. By ensuring that future classes of ships and the shipyards that design and build them are fully compliant with both current and future environmental requirements in all stages of a ship lifecycle, this solution will support your eco-design initiatives and help you minimize the risks and costs associated with noncompliance.

Hydrodynamika

Inżynieria efektywności hydrodynamicznej ma kluczowe znaczenie w optymalnym projekcie każdego statku. Nasze rozwiązania umożliwiają analizę hydrodynamiki statku w pełnej skali i przy rzeczywistych warunkach eksploatacji. Użyj wirtualnego basenu holowniczego, by zbadać wszystkie aspekty związane z przepływem lub wydajnością: opór kadłuba, napęd własny, manewry, przyspieszenie statku, kształt wystających części kadłuba oraz wyrównanie.

Silniki i wytwarzanie energii

Poprawa wydajności paliwowej wymaga całościowego podejścia do projektowania silników i układów napędowych. Nasze połączone portfolio testów i zaawansowanych symulacji umożliwia szczegółową analizę każdego aspektu projektowania i integracji silników.

Structural Integrity & Dynamics

Sound structural integrity is critical for viable operation, crew and passengers’ safety and comfort, as well as minimal environmental impact. Our simulation and testing solutions can predict fatigue life and hotspots while optimizing a product for durability.

System Performance & Controls

Ensuring efficient vessel performance requires integration and optimization of multiple complex systems. Our solutions allow designers to check system architecture impacts on the complete vessel performance before any physical development takes place. Simulate and validate components early in the design cycle, and accurately predict system performance.

Integrated Ship Design and Engineering

Today’s marine market demands greener, smarter, and more high-tech vessels. To remain competitive, shipbuilders must deliver those vessels on time, on budget, and on quality. Our Integrated Ship Design and Engineering solution enables marine companies to remain in control of the design spiral. By bringing all their multidisciplinary design data, processes, and tools in one centralized environment, they can break down information and collaboration silos, boost innovation, and improve enterprise productivity.

Integrated Project Planning & Execution

As the demand for high value-added vessels increases, so does the need to identify and mitigate the risks associated with more complex design and manufacturing processes. This need is compounded by the current climate of unpredictability and increased competition in the shipbuilding market. To remain competitive, a shipyard must deliver bids that are both attractive and accurate. To this end, having a fully planned, resourced, and budgeted end-to-end project management solution has become critical.

Digital ship lifecycle management

To meet today’s regulations and market demands, ships need to be greener, safer, smarter, more cost-effective, more connected, and more adaptable than ever before. As complexity increases, more parties need to be involved in the vessel design, manufacturing, and maintenance processes. With ship service lives reaching up to 40 years for a commercial vessel and 50 years for a naval one, it becomes apparent that robust ship lifecycle management is not optional; it is critical.

Wirtualizacja budowy statków

Surowsze przepisy i coraz bardziej zindywidualizowane wymagania funkcjonalne zwiększają popyt na bardziej skomplikowane statki. Ta fala złożoności uderza w hale produkcyjne w momencie, gdy rosnąca konkurencja i coraz większa niepewność ekonomiczna zmuszają stocznie do zmniejszania kosztów produkcji i skracania czasu wprowadzania produktów na rynek. Aby zachować konkurencyjność, stocznie muszą realizować dostawy zgodnie ze specyfikacjami, na czas i w ramach wyznaczonego budżetu. Jak przy już tak niskich marżach stocznie mogą dalej obniżać koszty produkcji bez uszczerbku dla jakości?

Ship Service & Maintenance

As the economic slowdown continues to impact the already overcrowded shipping market, ship owners and operators are looking to maximize profit margins by lowering operational costs and improving vessel availability. At the same time, the rise of information and communication technology is opening new horizons for shipping companies and shipbuilders alike. So how can the marine industry capitalize on the sea of newly available data to improve the current ship service and maintenance model?

Displaying of solutions.

Engineering Lifecycle Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Verification Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Marine Craft Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Accommodation Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Inżynieria osiągów w przemyśle morskim

Coraz bardziej rygorystyczne normy i przepisy dotyczące emisji spalin wymuszają udoskonalenie wszystkich aspektów funkcjonowania statków. Osiągnięcie celów dotyczących wydajności wymaga efektywnego dostarczania innowacyjnych projektów w krótkim czasie. Nasze rozwiązania pozwalają na zbadanie każdego aspektu projektu statku i spełnienie wymaganych norm projektowych, a nawet wykroczenie poza ich ramy.

S&T for Offshore Vessel

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Composites for Marine Craft

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Supply Chain Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Supply Chain Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Process & Data Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Process & Data Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Execution

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Execution

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Service Lifecycle Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Service Lifecycle Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Maintenance, Repair & Overhaul

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Production Planning & Engineering for Shipbuilding

Ship construction is a complex and lengthy process that demands careful planning and timely decision-making. Plan, optimize and validate ship construction processes before building. Use a broad range of tools to streamline your process planning workflows, automate non-value-added planning tasks and validate the best shipbuilding plan. These tools facilitate process design and sequencing, production BOM and BOP management, time management, 3D shipyard layout and ergonomic analysis. Control ship and production lifecycles from process planning and detailed engineering to full production by connecting the entire value chain to realize the best production strategy.

HVAC Design for Ships and Offshore Structures

HVAC systems are critical for ensuring the safety and comfort of crew members and passengers. Getting HVAC systems right can improve both energy requirements and internal space utilization. Reduce design time and energy consumption, improve production quality, and maximize available internal space with our next-generation software for designing HVAC equipment and systems for ships and offshore structures.

Marine Industry Sustainability

The demand for sustainable ships is growing significantly. By ensuring that future classes of ships and the shipyards that design and build them are fully compliant with both current and future environmental requirements in all stages of a ship lifecycle, this solution will support your eco-design initiatives and help you minimize the risks and costs associated with noncompliance.

Hydrodynamika

Inżynieria efektywności hydrodynamicznej ma kluczowe znaczenie w optymalnym projekcie każdego statku. Nasze rozwiązania umożliwiają analizę hydrodynamiki statku w pełnej skali i przy rzeczywistych warunkach eksploatacji. Użyj wirtualnego basenu holowniczego, by zbadać wszystkie aspekty związane z przepływem lub wydajnością: opór kadłuba, napęd własny, manewry, przyspieszenie statku, kształt wystających części kadłuba oraz wyrównanie.

Silniki i wytwarzanie energii

Poprawa wydajności paliwowej wymaga całościowego podejścia do projektowania silników i układów napędowych. Nasze połączone portfolio testów i zaawansowanych symulacji umożliwia szczegółową analizę każdego aspektu projektowania i integracji silników.

Structural Integrity & Dynamics

Sound structural integrity is critical for viable operation, crew and passengers’ safety and comfort, as well as minimal environmental impact. Our simulation and testing solutions can predict fatigue life and hotspots while optimizing a product for durability.

Propulsion Systems

Propeller performance is the key for efficient conversion of generated power into thrust force. We provide all the necessary tools to analyze propulsion system performance, from the propeller in isolation to sub-systems and full system performance for complete power management.  Predict propeller performance, cavitation, and erosion using our hydrodynamics simulation capabilities, then analyze noise and dynamic response, vibration and structural integrity with our powerful 3D tools.

Aerodynamika

Optymalizacja parametrów aerodynamicznych statku jest niezbędna ze względu na bezpieczną i wydajną eksploatację oraz komfort pasażerów. Wykorzystaj nasze rozwiązania, aby przewidzieć opór nadbudówki i obciążenia wywoływane przez wiatr oraz poprawić efektywność aerodynamiczną. Oceń prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji krytycznych już na wczesnym etapie procesu projektowania, wykorzystując nasze wielodomenowe narzędzia symulacji w celu przeprowadzenia analiz emisji zanieczyszczeń i bezpieczeństwa lądowiska dla helikopterów.

System Performance & Controls

Ensuring efficient vessel performance requires integration and optimization of multiple complex systems. Our solutions allow designers to check system architecture impacts on the complete vessel performance before any physical development takes place. Simulate and validate components early in the design cycle, and accurately predict system performance.

Aerodynamics & Hydrodynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Propulsion Systems DNP COPY

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Digital Ship Construction

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Ship Program & Product Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Ship Service & Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Integrated Ship Design and Engineering

Today’s marine market demands greener, smarter, and more high-tech vessels. To remain competitive, shipbuilders must deliver those vessels on time, on budget, and on quality. Our Integrated Ship Design and Engineering solution enables marine companies to remain in control of the design spiral. By bringing all their multidisciplinary design data, processes, and tools in one centralized environment, they can break down information and collaboration silos, boost innovation, and improve enterprise productivity.

Integrated Project Planning & Execution

As the demand for high value-added vessels increases, so does the need to identify and mitigate the risks associated with more complex design and manufacturing processes. This need is compounded by the current climate of unpredictability and increased competition in the shipbuilding market. To remain competitive, a shipyard must deliver bids that are both attractive and accurate. To this end, having a fully planned, resourced, and budgeted end-to-end project management solution has become critical.

Digital ship lifecycle management

To meet today’s regulations and market demands, ships need to be greener, safer, smarter, more cost-effective, more connected, and more adaptable than ever before. As complexity increases, more parties need to be involved in the vessel design, manufacturing, and maintenance processes. With ship service lives reaching up to 40 years for a commercial vessel and 50 years for a naval one, it becomes apparent that robust ship lifecycle management is not optional; it is critical.

Ship Service & Maintenance

As the economic slowdown continues to impact the already overcrowded shipping market, ship owners and operators are looking to maximize profit margins by lowering operational costs and improving vessel availability. At the same time, the rise of information and communication technology is opening new horizons for shipping companies and shipbuilders alike. So how can the marine industry capitalize on the sea of newly available data to improve the current ship service and maintenance model?

Displaying of solutions.