Inżynieria osiągów w przemyśle morskim

Coraz bardziej rygorystyczne normy i przepisy dotyczące emisji spalin wymuszają udoskonalenie wszystkich aspektów funkcjonowania statków. Osiągnięcie celów dotyczących wydajności wymaga efektywnego dostarczania innowacyjnych projektów w krótkim czasie. Nasze rozwiązania pozwalają na zbadanie niemal każdego aspektu projektu statku i spełnienie wymaganych norm projektowych, a nawet wykroczenie poza ich ramy.

Coraz bardziej rygorystyczne normy i przepisy dotyczące emisji spalin wymuszają udoskonalenie wszystkich aspektów funkcjonowania statków. Osiągnięcie celów dotyczących wydajności wymaga efektywnego dostarczania innowacyjnych projektów w krótkim czasie. Nasze rozwiązania pozwalają na zbadanie niemal każdego aspektu projektu statku i spełnienie wymaganych norm projektowych, a nawet wykroczenie poza ich ramy.

Performance Engineering for Marine trial

Optimize complete performance with ship design software

Inżynieria osiągów w przemyśle morskim

Learn More

Przemysł morski stoi w obliczu wielu poważnych wyzwań: są to między innymi nowe przepisy mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, nadpodaż na rynku prowadząca do niskich marż i ostrej konkurencji, a także przestarzałe metody projektowania, które nie odpowiadają już założeniom projektowym, co utrudnia szybkie wprowadzanie innowacji. Uporanie się z tym ostatnim wyzwaniem jest konieczne, by móc pomyślnie stawić czoła pozostałym trudnościom.

Rozwój statków nowej generacji i poprawa wydajności istniejącej floty wymaga zintegrowanego podejścia do projektowania. Tradycyjne metody („zaprojektuj-przetestuj-zbuduj”) są kosztowne, czasochłonne i nie pozwalają dokładnie przewidzieć zachowania całego statku oraz jego poszczególnych systemów składowych w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Inżynierowie budowy okrętów muszą znacząco poprawić wydajność w krótkim czasie, a nie jest to możliwe przy użyciu dotychczasowych metod projektowania.

Innowacyjne firmy wykorzystują projektowanie oparte na symulacjach, by szybko przetestować wiele opcji i zbadać całą przestrzeń roboczą statku. Nasza firma pomoże Ci szybciej osiągnąć cele projektowe, dostarczając niezrównane portfolio rozwiązań do analizy inżynieryjno-predykcyjnej: możliwość zastosowania multidyscyplinarnej symulacji wspieranej przez testy i analizy porównawcze w połączeniu z inteligentnym raportowaniem i analityką danych. Rozwiązania obejmują oprogramowanie, testy fizyczne i usługi inżynieryjne, które umożliwiają spełnienie wymagań w zakresie efektywności, a nawet wykroczenie poza ich ramy. Wykorzystaj te rozwiązania jako element pełnego systemu zarządzania cyklem życia produktu.

Inżynieria osiągów w przemyśle morskim
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Becker Marine Systems

Leading developer of innovative devices for marine industry uses Simcenter STAR-CCM+ to develop energy-saving Becker Mewis Duct

Becker Marine helps ship owners realize up to 6 percent annual fuel savings by using Siemens Digital Industries Software

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

Analiza konstrukcji w branży morskiej: połączenie symulacji i testów w celu osiągnięcia prawdziwego cyfrowego bliźniaka

Analiza konstrukcji cyfrowego statku pozwala przewidzieć jego rzeczywiste działanie

Jak testy fizyczne potwierdzają dokładną i poprawną symulację analizy konstrukcji?

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

On-Demand Webinar

Tomorrow’s power, today: optimizing marine engine performance with system simulation

Tomorrow’s power, today: optimizing marine engine performance with system simulation

This webinar introduces the use of system simulation for ship internal combustion engine design. Learn how 1D simulation is used to frontload ship main engine designs. This means you can understand marine engine performance, consider complex systems, and assess alternative fuel types and configurations from your early planning stages.