Hydrodynamika

Inżynieria efektywności hydrodynamicznej ma kluczowe znaczenie w optymalnym projekcie każdego statku. Nasze rozwiązania umożliwiają analizę hydrodynamiki statku w pełnej skali i przy rzeczywistych warunkach eksploatacji. Użyj wirtualnego basenu holowniczego, by zbadać wszystkie aspekty związane z przepływem lub wydajnością: opór kadłuba, napęd własny, manewry, przyspieszenie statku, kształt wystających części kadłuba oraz wyrównanie.

Inżynieria efektywności hydrodynamicznej ma kluczowe znaczenie w optymalnym projekcie każdego statku. Nasze rozwiązania umożliwiają analizę hydrodynamiki statku w pełnej skali i przy rzeczywistych warunkach eksploatacji. Użyj wirtualnego basenu holowniczego, by zbadać wszystkie aspekty związane z przepływem lub wydajnością: opór kadłuba, napęd własny, manewry, przyspieszenie statku, kształt wystających części kadłuba oraz wyrównanie.

WEBINAR

Advanced hydrodynamic simulations for vessel performance and safety

Join this webinar to learn how Lloyds Register use advanced hydrodynamics simulation via Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS to meet their customer’s requirements.

Learn More

Rosnąca w siłę konkurencja i coraz większa świadomość dotycząca wpływu przemysłu morskiego na środowisko powoduje ciągłą potrzebę rozwoju bardziej efektywnych metod projektowania. Obecnie symulacja, a w szczególności numeryczna analiza mechaniki płynów CFD znajduje szerokie zastosowanie do prowadzenia analiz kadłubów statków na wodzie spokojnej. Jednak rzeczywiste warunki eksploatacji obejmują szeroki zakres sytuacji na wodzie, a w wielu przypadkach optymalna konstrukcja dla wzburzonego morza znacznie różni się od tej stworzonej z myślą o spokojnych wodach. Właściwości hydrodynamiczne statku, w tym konstrukcja kadłuba i jego interakcja ze śrubą napędową, opór, manewry i dzielność morska, muszą zostać wspólnie zoptymalizowane w celu osiągnięcia energooszczędnej konstrukcji, która może działać zgodnie z założeniami w tych trudnych warunkach.

Dzięki możliwości opracowania cyfrowego bliźniaka statku na etapie projektowania, nasze rozwiązania pozwalają na wczesną ocenę i optymalizację form kadłuba w realistycznych warunkach, pomagając przedsiębiorstwom działającym w przemyśle morskim szybciej opracowywać innowacyjne i lepsze projekty.

Skorzystaj z naszych rozwiązań do analizy hydrodynamiki, aby:

  • Przeprowadzić pełną analizę CFD form kadłuba i jego części wystających, unikając jakichkolwiek niedokładności wynikających ze skalowania;
  • Przewidzieć opór kadłuba w realistycznych warunkach eksploatacji, również przy występowaniu fal i na otwartych wodach;
  • Analizować wydajność statku podczas manewrów, w tym manewrów z wykorzystaniem napędu własnego;
  • Zagwarantować, że projekty spełniają kryteria dzielności morskiej;
  • Badać obciążenia wywoływane przez fale i zapewnić stabilność konstrukcji;
  • Zoptymalizować formy kadłuba lub jego wystających części, włączając w to urządzenia oszczędzające energię.

Webinar na żądanie | 46 min.

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Customer Success

Sailing on the waves of silence

Caponnetto-Hueber uses Simcenter STAR-CCM+ to simulate complex fluid dynamics behaviors and optimize the design of the hydrodynamic part of the innovative SeaBubbles taxi, meeting the requirements of the client.