Wirtualizacja budowy statków

Budowanie wirtualnej stoczni: Symulacja procesu budowy statku za pomocą oprogramowania do wirtualizacji od firmy Siemens.

Surowsze przepisy dotyczące środowiska oraz bezpieczeństwa i coraz bardziej zindywidualizowane wymagania funkcjonalne zwiększają popyt na bardziej skomplikowane statki. Ta fala złożoności uderza w hale produkcyjne w momencie, gdy rosnąca konkurencja i coraz większa niepewność ekonomiczna zmuszają stocznie do zmniejszania kosztów produkcji i skracania czasu wprowadzania produktów na rynek. Aby zachować konkurencyjność, stocznie muszą realizować dostawy zgodnie ze specyfikacjami, na czas i w ramach wyznaczonego budżetu. Jak przy tak niskich marżach stocznie mogą dalej obniżać koszty produkcji bez uszczerbku dla jakości?

Surowsze przepisy dotyczące środowiska oraz bezpieczeństwa i coraz bardziej zindywidualizowane wymagania funkcjonalne zwiększają popyt na bardziej skomplikowane statki. Ta fala złożoności uderza w hale produkcyjne w momencie, gdy rosnąca konkurencja i coraz większa niepewność ekonomiczna zmuszają stocznie do zmniejszania kosztów produkcji i skracania czasu wprowadzania produktów na rynek. Aby zachować konkurencyjność, stocznie muszą realizować dostawy zgodnie ze specyfikacjami, na czas i w ramach wyznaczonego budżetu. Jak przy tak niskich marżach stocznie mogą dalej obniżać koszty produkcji bez uszczerbku dla jakości?

Stocznie mogą korzystać z nowych technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona, aby usprawnić proces budowy statków. W wirtualnej stoczni instrukcje robocze są łatwo dostępne na tabletach, aby wspierać prace przy budowie statku.

Learn More

W przypadku większości projektów stoczniowych aż 80-90% całkowitych kosztów projektu jest realizowanych w trakcie budowy: są to koszty materiałów, robocizny, sprzętów, wynagrodzenie dla dostawców systemów, koszty ogólne itp. W związku z tym efektywne planowanie może mieć ogromny wpływ na rentowność.

Dzięki naszemu rozwiązaniu do wirtualizacji budowy statków stoczniowcy mogą symulować cały proces w zintegrowanym wirtualnym środowisku, zanim jeszcze zostaną wycięte pierwsze płyty. Pozwala to zoptymalizować sekwencję produkcji statku oraz zminimalizować liczbę zmian projektowych i prac wykonywanych poza sekwencją. Wszystkie dane dotyczące statku można przechowywać w kompleksowym cyfrowym bliźniaku, którego można następnie używać jako wiarygodnego, jednego źródła informacji, aby udostępniać w czasie rzeczywistym informacje na temat statusu projektu oraz zapewnić efektywną współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, na przykład dostawcami, podwykonawcami, współtwórcami, towarzystwami klasyfikacyjnymi, a nawet klientami.

Ponadto można również wdrożyć cyfrowego bliźniaka stoczni, aby zarządzać stocznią jako aktywem kapitałowym. Umożliwia to monitorowanie stanu najważniejszych urządzeń produkcyjnych w ramach konserwacji predykcyjnej, aby uniknąć nieplanowanych przestojów i opóźnień w produkcji. Symulację można wykorzystać do optymalizacji układu stoczni w celu zwiększenia wydajności lub do sprawdzenia zwrotu z inwestycji w sprzęt przed jego zakupem.

Budowanie statków to złożony proces. Aby obniżyć koszty i zwiększyć wydajność bez uszczerbku dla jakości, proces ten musi być precyzyjnie dopracowany i w miarę możliwości zautomatyzowany. Wykorzystując technologię cyfrowego bliźniaka, wirtualne stocznie mogą pomóc zminimalizować ryzyko i wyeliminować nieefektywność obecnego procesu produkcyjnego oraz przekształcić złożoność w przewagę konkurencyjną.

Stocznie mogą korzystać z nowych technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona, aby usprawnić proces budowy statków. W wirtualnej stoczni instrukcje robocze są łatwo dostępne na tabletach, aby wspierać prace przy budowie statku.
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Hyundai Heavy Industries

World’s largest shipbuilder creates first digital shipyard environment to improve productivity in Korea

Using Siemens Digital Industries Software technology, Teamcenter and Tecnomatix, HHI implemented the first PLM infrastructure specialized for shipbuilding, resulting in significantly improved information sharing and efficiency

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 31 min.

Creating low-code solutions to solve marine business problems

Digital layered image of coding on desktop, laptop, smartphone and tablet.

Learn about the benefits of low-code solutions in the marine industry

Obejrzyj webinar