Narzędzia i oprzyrządowanie

Nasze rozwiązanie do produkcji części narzędzi i oprzyrządowania dla przemysłu ciężkiego i maszynowego oferuje kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do wytwarzania części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D. Zintegrowane, kompleksowe oprogramowanie umożliwia cyfrową transformację wytwarzania narzędzi i oprzyrządowania dzięki współdzieleniu tego samego środowiska programowego, z którego korzystają projektanci produktów i części oraz programiści CNC.  To połączenie świata wirtualnego i fizycznego wykorzystuje koncepcję cyfrowego bliźniaka do optymalizacji operacji produkcyjnych.

Nasze rozwiązanie do produkcji części narzędzi i oprzyrządowania dla przemysłu ciężkiego i maszynowego oferuje kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do wytwarzania części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D. Zintegrowane, kompleksowe oprogramowanie umożliwia cyfrową transformację wytwarzania narzędzi i oprzyrządowania dzięki współdzieleniu tego samego środowiska programowego, z którego korzystają projektanci produktów i części oraz programiści CNC.  To połączenie świata wirtualnego i fizycznego wykorzystuje koncepcję cyfrowego bliźniaka do optymalizacji operacji produkcyjnych.

Learn More

Producenci narzędzi i oprzyrządowania do produkcji części, niezależnie od skali swojej działalności, znajdują się obecnie pod ogromną presją na zwiększenie rentowności współpracy z dotychczasowymi klientami i jednoczesne przyciąganie nowych klientów w celu uzyskania dodatkowych przychodów. Nasze rozwiązanie w zakresie narzędzi i oprzyrządowania do produkcji części dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia zintegrowane oprogramowanie umożliwiające płynne łączenie kluczowych elementów, począwszy od projektowania, a skończywszy na wytwarzaniu, w postaci wirtualnego modelu zachowującego się identycznie, co jego fizyczny odpowiednik. Ten cyfrowy bliźniak umożliwia definiowanie i prowadzenie efektywnych operacji na hali produkcyjnej.

Zintegrowany system umożliwia zastosowanie procesu opartego na modelu, który obejmuje projektowanie CAD/CAM, obróbkę CNC i kontrolę jakości oraz gwarantuje niespotykaną dotąd wydajność. Pozwala to na wykorzystanie nowych, rewolucyjnych technologii, takich jak wytwarzanie addytywne i obróbka przy użyciu robotów, w celu uzyskania produktów nowej generacji i przy jednoczesnym przekształceniu zarówno procesów produkcyjnych, jak i biznesowych.  Rozwiązanie zapewnia również wspólną platformę współpracy w całej organizacji, eliminującą silosy informacyjne dzięki wykorzystaniu cyfrowego przepływu informacji łączącego ludzi, dane, systemy i urządzenia w ramach całego procesu, od planowania po produkcję. Nasze rozwiązanie do produkcji części narzędzi i oprzyrządowania pozwala zdigitalizować cały proces produkcji, dzięki czemu można zmaksymalizować wydajność i zwiększyć rentowność.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Haidlmair

Producent oprzyrządowania form wtryskowych skraca czas realizacji zleceń, zwiększa jakość i eliminuje błędy

Firma Haidlmair wykorzystuje oprogramowanie NX i Teamcenter, by osiągnąć spójny przepływ informacji w całym procesie – od fazy koncepcyjnej po produkcyjną

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 61 min.

Dostarczaj najwyższej jakości formy wtryskowe nawet o 40% szybciej, wykorzystując kompleksową digitalizację

Forma wtryskowa do plastiku

Zmierz się ze złożonością procesu oraz wyprzedź konkurencję, dostarczając wysokiej jakości oprzyrządowanie już za pierwszym podejściem

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Osiągnij większą elastyczność i skalowalność dzięki zapewnieniu wspólnego źródła danych list materiałowych BOM, od podstawowego zarządzania listami materiałowymi BOM po zaawansowane zarządzanie listami materiałowymi i zmianami, aby sprostać wymaganiom dotyczącym zróżnicowanej oferty produktowej.

Design Validation

Upewnij się, że części, narzędzia i procesy produkcji są prawidłowo zdefiniowane i sprawdzone pod kątem poprawności, przeprowadzając analizę możliwości wytworzenia projektów, aby sprawdzić grubość ścianek, zidentyfikować obszary podcięć i ocenić promienie w narożach.

Drive All CNC Operations with One CAM System

Wykorzystaj wszechstronne możliwości programowania, w tym zintegrowane postprocesory i symulacje obrabiarek oparte na kodzie G, aby zwiększyć efektywność eksploatacji szerokiej gamy obrabiarek CNC i robotów.

Ensure Dimensional & Build Quality During Planning

Uwzględnij parametry jakości podczas projektowania produktu i planowania produkcji, by wyeliminować kosztowne problemy związane z jakością.

Industrialize Additive Manufacturing

Najnowsze technologie wytwarzania addytywnego obejmują stapianie proszkowe, stapianie wielostrumieniowe, wieloosiowe osadzanie stopionego materiału i hybrydowe wytwarzanie przyrostowe w połączeniu ze sprawnie działającym przepływem informacji z etapu projektowania do drukowania 3D z zastosowaniem tworzyw sztucznych i metali.

Manage Manufacturing Data & Process Knowledge

Połącz cały proces produkcji, od działu inżynieryjnego po halę produkcyjną, i wykorzystuj ponownie sprawdzone, ustandaryzowane procesy, zarządzając wszystkimi danymi produkcji narzędzi i oprzyrządowania na platformie opartej na współpracy.

Manufacture Composites

Inteligentne rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych z możliwością pełnej integracji z systemami CAD 3D pozwala na realizację złożonych i wysoce specjalistycznych procesów wytwarzania konstrukcji kompozytowych.

Streamline Tooling & Fixture Design

Możesz usprawnić cały proces rozwoju narzędzia, łącznie z projektowaniem części, sporządzaniem rysunków koncepcyjnych złożenia oraz szczegółowym projektem oprzyrządowania i sprawdzaniem poprawności, dzięki zautomatyzowaniu projektowania form wtryskowych, matryc wykrawających i wytłaczających oraz osprzętu.

Tool Costing

Wykorzystuj wiele różnych technologii narzędziowych, w tym narzędzia do formowania wtryskowego, odlewania i tłoczenia, do tworzenia terminowych i wiarygodnych kosztorysów na potrzeby wycen i analiz kosztów narzędzi.