Publikacje techniczne

Dokumentacja techniczna w przemyśle maszynowym

Złożoność w branży maszynowej rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na rozwój Przemysłu 4.0, personalizację i globalizację. Przeniesienie procesu tworzenia dokumentów oraz zarządzania nimi do środowiska PLM pozwala bardziej wydajnie i dokładnie zareagować na tę złożoność, dzięki czemu można uniknąć powielania błędów i nieaktualnych informacji wynikających z zadań realizowanych ręcznie na podstawie drukowanych materiałów. Nasze rozwiązanie pozwala też generować bardziej rozbudowane materiały 2D i 3D, dzięki czemu użytkownik końcowy może otrzymać informacje w wybranym formacie.

Złożoność w branży maszynowej rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na rozwój Przemysłu 4.0, personalizację i globalizację. Przeniesienie procesu tworzenia dokumentów oraz zarządzania nimi do środowiska PLM pozwala bardziej wydajnie i dokładnie zareagować na tę złożoność, dzięki czemu można uniknąć powielania błędów i nieaktualnych informacji wynikających z zadań realizowanych ręcznie na podstawie drukowanych materiałów. Nasze rozwiązanie pozwala też generować bardziej rozbudowane materiały 2D i 3D, dzięki czemu użytkownik końcowy może otrzymać informacje w wybranym formacie.

Dokumentacja techniczna w przemyśle maszynowym

Learn More

Złożoność w przemyśle maszynowym to nowy standard. Wynika to z trendów, takich jak personalizacja maszyn, globalizacja produkcji sprzętu ciężkiego oraz regulacje rządowe. Łatwo dostępna dokumentacja techniczna, która dokładnie opisuje konkretne konfiguracje produktu, ma kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na te zmiany. Zapewnienie globalnej dystrybucji treści w lokalnych językach, dostęp do instrukcji serwisowych w ramach całego przedsiębiorstwa oraz tworzenie połączeń z danymi inżynierskimi wymaga informacji zawartych na cyfrowej platformie innowacji. Możliwość rozpoczęcia dokumentacji na wcześniejszym etapie procesu rozwoju produktu oraz natychmiastowy dostęp do złożonych i szybko zmieniających się danych źródłowych pozwala tworzyć dokumentację, która przyspiesza prace i pozwala producentom dostarczać tworzone maszyny na czas.

Firma Siemens PLM Software oferuje zintegrowane rozwiązania do zarządzania dokumentami i tworzenia publikacji technicznych, które w jednym systemie łączą możliwości wiodącej, globalnej platformy PLM z zaawansowanymi i łatwymi w użyciu narzędziami do realizacji dokumentów.

Dokumentacja techniczna w przemyśle maszynowym

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Zarządzaj dokumentacją techniczną sprzętu w kontekście produktu i konfiguracji procesu oraz kontroli zmian, aby zadbać o lepszy wpływ zmian i analizę modyfikacji.

Document Authoring Tool Integrations

Korzystaj z funkcji pakietu Microsoft Office do tworzenia i edycji wymagań oraz instrukcji sprzętu, używając szablonów umieszczanych bezpośrednio w przepływach informacji lub rewizjach.

Parts Catalogs

Ponowne wykorzystanie informacji z systemu CAD lub PLM, na przykład list BOM, plików CAD i JT, umożliwia tworzenie i publikowanie katalogów części w postaci drukowanej, elektronicznej lub online.

PLM Platform

Zarządzaj cyfrową dokumentacją, na przykład instrukcjami produkcji i montażu oraz publikacjami serwisowymi w kontekście cyklu życia produktu i fabryki, aby lepiej współpracować i zyskać dostęp do informacji o produkcie i instalacji w czasie rzeczywistym.

RapidAuthor Interactive Visual Content

Highly descriptive technical publications can be very profitable, especially when they help manufacturing and service teams be more productive. RapidAuthor for Teamcenter extends your investment in engineering design data by reusing that content directly in technical documentation. CAD and PLM XML content is converted directly to text and 2D/3D graphics and animations, to give people a better sense of how products work and what decisions need to be made to manufacture and service them.

Structured Content Management

Zarządzaj ważnym tekstem i ilustracjami, na przykład biuletynami serwisowymi, instrukcjami i katalogami, aby ponownie wykorzystywać różne rodzaje treści oraz automatycznie tworzyć i publikować niektóre typy dokumentów.