Wytrzymałość konstrukcji i trwałość

Twoi klienci potrzebują maszyn, które będą trwałe i pozwolą zminimalizować czas przestojów. Oznacza to konieczność projektowania maszyn pod kątem zapewnienia ich wytrzymałości na wiele różnych rodzajów obciążeń w milionach cykli roboczych, aby spełnić wymagania klientów w zakresie ich trwałości. Nasze rozwiązanie do symulacji i testowania zapewnia kompletny i efektywny proces inżynierii wytrzymałości konstrukcji, począwszy od zautomatyzowanego rozwiązania wysokiej jakości do zbierania danych dotyczących obciążeń i wyznaczania celów, a skończywszy na przewidywaniu obciążeń na poziomie gotowego produktu oraz analizach naprężeń i funkcjonowania komponentów w całym cyklu eksploatacji.

Twoi klienci potrzebują maszyn, które będą trwałe i pozwolą zminimalizować czas przestojów. Oznacza to konieczność projektowania maszyn pod kątem zapewnienia ich wytrzymałości na wiele różnych rodzajów obciążeń w milionach cykli roboczych, aby spełnić wymagania klientów w zakresie ich trwałości. Nasze rozwiązanie do symulacji i testowania zapewnia kompletny i efektywny proces inżynierii wytrzymałości konstrukcji, począwszy od zautomatyzowanego rozwiązania wysokiej jakości do zbierania danych dotyczących obciążeń i wyznaczania celów, a skończywszy na przewidywaniu obciążeń na poziomie gotowego produktu oraz analizach naprężeń i funkcjonowania komponentów w całym cyklu eksploatacji.

Learn More

Producenci stale dążą do zwiększenia produktywności i wydajności.  Wymaga to projektowania nowych maszyn produkcyjnych, które będą w stanie sprostać rosnącym obciążeniom wynikającym ze zwiększenia momentu obrotowego i mocy przy jednoczesnym wyeliminowaniu przestojów i usterek. Większość maszyn pracuje z maksymalną przepustowością przez całą dobę, co sprawia, że wytrzymałość ich konstrukcji i trwałość mają krytyczne znaczenie dla wydajności funkcjonalnej podczas projektowania maszyny.

Aby poradzić sobie z coraz większą złożonością maszyn występujących ponadto w wielu różnych konfiguracjach, inżynierowie ds. wytrzymałości konstrukcji potrzebują skutecznego procesu uwzględniającego pełną historię obciążeń, precyzyjne modele i metodyki przewidywania zmęczenia materiału.

Nasze rozwiązania do testowania i symulacji zapewniają sprawdzony w branży proces inżynierii wytrzymałości konstrukcyjnej. Oferowane rozwiązania do testów umożliwiają szybkie uzyskanie wysokiej jakości danych w niezawodny i zautomatyzowany sposób, a także wyznaczanie realistycznych i precyzyjnych celów projektowych dla scenariuszy eksploatacji i uszkodzeń. Nasze rozwiązania do symulacji pomagają przewidywać obciążenia na poziomie pełnego produktu oraz kaskadować je do poziomu podsystemów i komponentów w celu przeprowadzania oceny krytycznych naprężeń i zachowania w całym okresie eksploatacji.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Mitsubishi Materials

Machine cutting tools manufacturer uses Simcenter FLOEFD to design enhanced cooling technology

Siemens Digital Industries Software solution enables Mitsubishi Materials to extend product life of tool holder

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 36 min.

Robotics engineering: Develop robots and robotic systems effectively

Engineering robotics involves several domains — mechatronics, structural, electromagnetics, hardware and software. Simulation and testing solutions have solutions to handle various performance engineering challenges of the robotics industry.

Robotics engineering advancement is crucial to increase the adoption of robots by manufacturing companies.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Durability Testing!

Polegaj na naszym kompleksowym rozwiązaniu do badania trwałości, aby usprawnić cały proces testowania produktu. Rozwiązania firmy Siemens w zakresie symulacji i testowania w wyjątkowy sposób integrują solidny i niezawodny sprzęt do pozyskiwania danych z kompleksowymi funkcjami oprogramowania do przetwarzania i analizy. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie etapy typowej kampanii testowej, od konfiguracji kanału i pomiarów po sprawdzenie poprawności, konsolidację, analizę i raporty.

Engineering & Consulting

Przyspiesz proces rozwoju produktu i rozwiąż najtrudniejsze problemy, korzystając z dopasowanej do Twoich potrzeb pomocy świadczonej przez naszych inżynierów i konsultantów.

Hardware & Data Acquisition

Usprawnij procesy zakupów, testowania i konserwacji, wybierając sprzęt od partnera, który oferuje kompleksowe rozwiązania na potrzeby testów multidyscyplinarnych, od czujników i wzbudników po wszechstronne rozwiązania w zakresie gromadzenia, analizowania i raportowania danych.

Multi-physics Simulation

Złożone problemy przemysłowe wymagają rozwiązań obejmujących różne dziedziny fizyki. Często jedynym sposobem jest wykorzystanie symulacji uwzględniającej różne dziedziny inżynierii.

Optimization

W jaki sposób można zredukować ilość materiału w komponencie lub zmienić jego właściwości przy jednoczesnym zapewnieniu, że nadal będzie on spełniał wyznaczone cele wydajnościowe? Firma Siemens oferuje techniki optymalizacji procesu inżynieryjnego, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie dzięki systematycznemu poszukiwaniu najlepszego projektu spełniającego określone kryteria. Zmniejszaj masę komponentów lub znajduj prawidłowe kombinacje parametrów w celu zwiększenia wydajności produktu za pomocą wszechstronnych funkcji optymalizacji topologii, geometrii i parametrów.

Structural Dynamics Testing

Skorzystaj z zasobów firmy tradycyjnie oferującej najnowocześniejsze zdobycze wiedzy inżynieryjnej i zmaksymalizuj wydajność testowania podczas wykonywania prób zderzeniowych w odniesieniu do małych konstrukcji, prowadzenia szeroko zakrojonych kampanii z udziałem setek kanałów pomiarowych lub sprawdzania poprawności modeli 3D elementów skończonych z wykorzystaniem danych eksperymentalnych.

Structural Simulation

Zrozumienie reakcji komponentu lub złożenia produktu pod działaniem siły lub drgań jest niezwykle ważne w każdej branży, jednak stale zwiększający się poziom skomplikowania produktów i materiałów wymaga od inżynierów korzystania z narzędzi o możliwościach wykraczających poza statyczne analizy liniowe. Firma Siemens zapewnia rozwiązania strukturalne, które pomogą Ci rozwiązać wiele problemów dotyczących analizy konstrukcji w ramach jednego środowiska użytkownika.