Inżynieria oprogramowania

Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego pozwala przekształcić niezależne narzędzia i procesy w zintegrowane rozwiązanie do projektowania, umożliwiające utworzenie kompletnego cyfrowego bliźniaka dzięki połączeniu funkcji oprogramowania z konstrukcją mechaniczną i instalacjami elektrycznymi oraz dostosowanie produktu z pomocą analizy skutków zmian w procesie rozwoju.

Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego pozwala przekształcić niezależne narzędzia i procesy w zintegrowane rozwiązanie do projektowania, umożliwiające utworzenie kompletnego cyfrowego bliźniaka dzięki połączeniu funkcji oprogramowania z konstrukcją mechaniczną i instalacjami elektrycznymi oraz dostosowanie produktu z pomocą analizy skutków zmian w procesie rozwoju.

Learn More

Złożona mechatronika oparta na oprogramowaniu odgrywa główną rolę w wielu najbardziej pożądanych i zaawansowanych funkcjach maszyn dostępnych obecnie na rynku. W celu rozwiązania wynikających z tej złożoności problemów związanych z rozwojem produktu oferujemy zintegrowane rozwiązanie PLM-ALM, które obsługuje środowisko oparte na współpracy różnych dyscyplin inżynierii podczas opracowywania produktów składających się z wielu elementów mechanicznych, elektronicznych, oprogramowania i połączonych komponentów elektrycznych.

Zintegrowana struktura rozwiązania PLM-ALM umożliwia zarządzanie wszystkimi danymi projektowymi wygenerowanymi w tych domenach, pozwalając jednocześnie grupom ds. rozwoju produktu i dostawcom na dzielenie się i wymienianie danymi. Co równie ważne, pakiet obsługuje wszystkie narzędzia i procesy, które można wykorzystać do opracowania tych złożonych produktów w całym cyklu ich życia.

Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania zapewnia wspólny widok produktu, przełamujący geograficzne, organizacyjne i technologiczne bariery pomiędzy poszczególnymi domenami inżynierii, jednocześnie zwiększając potencjalne możliwości w zakresie ponownego wykorzystania projektu. Asocjatywność produktu umożliwia zespołom projektowym definiowanie, wyszukiwanie i wizualizację relacji, interakcji i zależności pomiędzy elementami danych w wielu domenach oraz poruszanie się między nimi.

Webinar na żądanie

Enhance Your IBM DOORS Experience With Polarion ALM

Aspiring for agility, traceability, and regulatory compliance with your product-line engineering demands? Polarion Migration Center for DOORS can enhance your current deployment and allow you to capitalize on opportunities.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Aero - DO-178C

Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.

Auto - Functional Safety - ISO26262

Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.

Bill of Materials Management

Zarządzaj oprogramowaniem w kontekście maszyny i opracowuj zaawansowane warianty maszyn na podstawie oczekiwań klienta i globalnych wymagań produkcyjnych.

Extensions

Wszechstronny ekosystem narzędzi dostosowanych do potrzeb ALM w zakresie zarządzania kodem, wydajności, automatyzacji testów i automatyzacji kompilacji.

ISO14971

Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.

PLM-ALM Integration

Wyposaż organizacje zajmujące się rozwojem produktu w spójny ekosystem, bezpośrednio i wielokierunkowo łączący dane i procesy ALM i PLM.

Product Requirements Engineering

Rejestruj wymagania dotyczące maszyny i zarządzaj nimi, łącznie z ich rozbiorem i przekazywaniem do wymagań i specyfikacji wyższego poziomu.

Software Agile/Hybrid Project Management

Korzystaj z dostępnych gotowych szablonów, które następnie można dostosować do nowoczesnych zwinnych technik lub tradycyjnych metod.

Software Audits, Metrics & Reports

Usprawnij proces podejmowania decyzji i realizacji projektów dzięki szczegółowym analizom i raportom stanu w czasie rzeczywistym.