Operacje obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego

Operacje obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego

Presja cenowa odczuwana przez producentów może obejmować konserwację złożonych maszyn. Nasze rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia skoordynowanie czynności konserwacyjnych z uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub zapotrzebowania, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Presja cenowa odczuwana przez producentów może obejmować konserwację złożonych maszyn. Nasze rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia skoordynowanie czynności konserwacyjnych z uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub zapotrzebowania, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Learn More

Zmniejszające się marże zmuszają producentów maszyn do poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów generowanych przez produkty. Właściciele maszyn muszą z kolei maksymalizować zwrot ze swoich inwestycji, w związku z czym wymagają dłuższego czasu eksploatacji i wyższego poziomu bezawaryjności.  W gospodarce zdominowanej przez presję cenową i kurczące się marże właściciele maszyn i podmioty wykonujące czynności konserwacyjne poszukują sposobów na zoptymalizowanie wykorzystania zasobów i obniżenie kosztów czynności konserwacyjnych przy minimalnym negatywnym wpływie na wydajność urządzeń. Zespoły konserwacyjne, wyróżniające się w zakresie zarządzania złożonością urządzeń i optymalizacji operacji obsługi serwisowej, polegają na precyzyjnych informacjach na temat konfiguracji produktu i historii czynności konserwacyjnych, stanowiących niezbędną podstawę do skutecznego zarządzania zasobami, optymalizowania harmonogramów konserwacji, usprawniania operacji i zapewniania zgodności z wymaganiami regulacyjnymi.

Nasze rozwiązanie w zakresie operacji obsługi serwisowej. Włączenie funkcji serwisowych do środowiska PLM używanego w procesie rozwoju maszyny pozwala na ściślejszą współpracę owocującą lepszymi produktami oraz lepszą obsługą serwisową. Bazując na pojedynczym źródle wiedzy o produkcie i obsłudze serwisowej, zespoły serwisowe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne w relacji do producentów OEM, mogą wykorzystać tę wiedzę do optymalnego planowania, tworzenia harmonogramów i świadczenia usług w odniesieniu do zarządzanych zasobów, a także aktualizować historię obsługi serwisowej tych zasobów, aby efektywniej realizować modele proaktywnej i reaktywnej obsługi serwisowej.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.