Cykl życia usług oraz analityka

Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia usług i analityki pozwala producentom maszyn przemysłowych wykorzystać modułowe podejście do projektowania, czego wynikiem jest proces rozwoju produktu umożliwiający opracowanie zdecentralizowanych i autonomicznych sprzętów, które komunikują się ze sobą. Inżynierowie ds. obsługi serwisowej mogą następnie wykorzystać Internet Rzeczy (IoT) do pozyskiwania informacji z maszyn wdrożonych u klienta (fizycznych bliźniaków) i łączyć te dane z analizami inżynieryjnymi zawartymi w systemie PLM (cyfrowym bliźniaku), aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną.

Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia usług i analityki pozwala producentom maszyn przemysłowych wykorzystać modułowe podejście do projektowania, czego wynikiem jest proces rozwoju produktu umożliwiający opracowanie zdecentralizowanych i autonomicznych sprzętów, które komunikują się ze sobą. Inżynierowie ds. obsługi serwisowej mogą następnie wykorzystać Internet Rzeczy (IoT) do pozyskiwania informacji z maszyn wdrożonych u klienta (fizycznych bliźniaków) i łączyć te dane z analizami inżynieryjnymi zawartymi w systemie PLM (cyfrowym bliźniaku), aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną.

Learn More

Digitalizacja zmieniła wszystkie aspekty naszego życia, w tym modele biznesowe oraz metody opracowywania innowacji, wytwarzania produktów i świadczenia usług. Te transformacje lub wręcz przełomy zwiększyły również presję na inżynierów ds. obsługi maszyn przemysłowych ze względu na złożoność skutkującą opracowywaniem inteligentniejszych maszyn, co pociąga za sobą konieczność zmiany metod ich serwisowania u klientów.  Nasze rozwiązanie w zakresie cyklu życia usług i analityki zostało opracowane specjalnie z myślą o przyspieszeniu procesu rozwoju maszyn przemysłowych: od etapu projektowania koncepcyjnego aż po etap produkcji. Możliwość śledzenia wymagań dotyczących obsługi serwisowej u klienta, rozwiązywania problemów oraz wprowadzania informacji uzyskanych z eksploatowanych maszyn do procesu projektowania, testowania i wytwarzania jest wyjątkowym sposobem na ciągłe doskonalenie cyklu życia produktu.

Od projektowania i rozwoju maszyn, przez produkcję i realizację dostaw, po obsługę klienta końcowego — zaawansowane analizy są niezbędne na każdym kroku, by umożliwić podejmowanie świadomych decyzji. Złożoność wzrasta również w związku z ogromną ilością danych, które trzeba gromadzić, przetwarzać i analizować. Internet Rzeczy (IoT) odgrywa coraz ważniejszą rolę, jeśli chodzi o dane dotyczące połączonych produktów, instalacji, systemów i maszyn.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

In-Service Data Management

Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania fizycznymi produktami i powiązanymi z nimi informacjami oraz procesami, a w szczególności zarządzania danymi testowymi, danymi wykonawczymi i konserwacyjnymi (serwisowymi) oraz wykonywania funkcji związanych z serwisowaniem tych fizycznych produktów.

IoT & Lifecycle Analytics (shop floor)

Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego może łączyć różne źródła danych i fragmentaryczne informacje, by pomóc klientowi wpłynąć na projekt, innowacyjność produktów i poprawę wydajności. Od projektowania i rozwoju maszyn, przez produkcję i dostawę, po obsługę klienta końcowego — zaawansowana analityka jest niezbędna na każdym kroku.

Maintenance, Repair & Overhaul

Rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia skoordynowanie czynności konserwacyjnych z uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub zapotrzebowania, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Service Engineering

Rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów pochodzącą z procesu projektowania i symulacji w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone pod kątem poprawności i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

Technical Publishing for Industrial Machinery & Heavy Equipment

Złożoność w branży maszynowej rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na rozwój Przemysłu 4.0, personalizację i globalizację. Przeniesienie procesu tworzenia dokumentów oraz zarządzania nimi do środowiska PLM pozwala bardziej wydajnie i dokładnie zareagować na tę złożoność, dzięki czemu można uniknąć powielania błędów i nieaktualnych informacji wynikających z zadań realizowanych ręcznie na podstawie drukowanych materiałów. Nasze rozwiązanie pozwala też generować bardziej rozbudowane materiały 2D i 3D, dzięki czemu użytkownik końcowy może otrzymać informacje w wybranym formacie.