Inżynieria obsługi serwisowej i pomoc techniczna dla przemysłu maszynowego

Inżynieria obsługi serwisowej i pomoc techniczna dla przemysłu maszynowego

Rosnąca konkurencja w skali globalnej, wymagania rynku i zadania regulacyjne wymagają od firm produkujących maszyny przemysłowe ciągłego wprowadzania innowacji w swoich produktach i ich optymalizowania przy jednoczesnym zapewnieniu jak najdłuższego czasu pracy bez przestojów. Nasze rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów pochodzącą z procesu projektowania i symulacji w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone pod kątem poprawności i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

Rosnąca konkurencja w skali globalnej, wymagania rynku i zadania regulacyjne wymagają od firm produkujących maszyny przemysłowe ciągłego wprowadzania innowacji w swoich produktach i ich optymalizowania przy jednoczesnym zapewnieniu jak najdłuższego czasu pracy bez przestojów. Nasze rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów pochodzącą z procesu projektowania i symulacji w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone pod kątem poprawności i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

Learn More

Wielu producentów maszyn przemysłowych musi stawić czoła coraz większej liczbie nowych wymagań, takich jak popyt na bardziej elastyczne projekty obrabiarek, które można błyskawicznie dostosować do nowych produktów, oraz na maszyny, które można łatwo zintegrować z już istniejącymi zakładami. Rynek wymaga nie tylko codziennego zapewniania maksymalnego czasu pracy bez przestojów, ale także utrzymania produktywności przez lata.

Produkt jako platforma usługowa to model biznesowy o rosnącym strategicznym znaczeniu dla producentów dostarczających klientom maszyny o wysokim poziomie złożoności i długim czasie eksploatacji. Oferuje on możliwość zwiększenia i ustabilizowania strumienia przychodów i zysków, zapewniając jednocześnie lojalność klientów. To podejście biznesowe oparte na modelu obsługi serwisowej wymaga lepszego zrozumienia wydajności produktu oraz planowania pomocy technicznej już w trakcie jego rozwoju, a także umiejętności wykorzystania wiedzy na temat zasobów i obsługi oraz zarządzania nimi w celu wsparcia efektywnej realizacji serwisu.

Nasze rozwiązanie pozwala na planowanie obsługi serwisowej na podstawie dopuszczalnych konfiguracji produktu, analizy RAM i FMEA oraz symulacji produktu i usług. Dzięki wykorzystaniu wiedzy na temat produktu pochodzącej z procesu projektowania i symulacji do określenia wymagań serwisowych można opracować, sprawdzić pod kątem poprawności i udokumentować plany serwisowe zawierające instrukcje przed dostarczeniem produktu.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Automate & Streamline Assembly Manufacturing

Wykonuj analizy obsługi serwisowej maszyn za pomocą modeli 3D i wirtualnej analizy czasu obsługi z uwzględnieniem cech RAM złożenia i serwisu produktu.

Collaboration for Lifecycle Management

Connect people and processes, beyond functional silos, with a digital thread for product lifecycle management, so everyone can make the best product decisions.

Configure & Repurpose Dynamic Documents

Definiuj części zamienne i twórz katalogi takich części z zastosowaniem raportów wizualnych.

Create More Effective Service Plans

Twórz szczegółowe plany serwisowe obejmujące wymagania, zapotrzebowanie na zasoby i procedury na podstawie konfiguracji i analiz urządzeń.

Digital Mockup

Twórz modele cyfrowe maszyn, aby umożliwić użytkownikom niekorzystającym z systemów CAD analizę dużych modeli oraz wizualizację i badanie danych projektowych produktu.

Document Management & Publishing

Twórz i publikuj ustrukturyzowane (XML) dokumenty obsługi serwisowej oraz dokumentację na podstawie wiedzy źródłowej na temat maszyny na różnych nośnikach, w różnych językach i do różnych zastosowań.

Generate the As-built BOM of Physical Assets

Generuj i udostępniaj wykonawczą listę materiałową (BOM) swoich zasobów fizycznych oraz zarządzaj nią w celu weryfikacji produktu oraz dokumentowania problemów jakościowych, roszczeń gwarancyjnych i kwestii zgodności z przepisami.

Maximize Service Knowledge & Requirements Management

Ustanawiaj potrzeby serwisowe i eksploatacyjne maszyny jako wymagania dotyczące projektowania, testowania i serwisowania.

Provide for Service Operations in Your Process Plans

Zdefiniuj proces obsługi serwisowej maszyn oraz narzędzia serwisowe, łącznie z definicją przestrzeni inspekcji.