Projektowanie i uruchomienie robotyki

Złożoność to nie tylko trend, który skutkuje wymogami stawianymi maszynom, lecz ma także wpływ na możliwość ich wytworzenia oraz na to, w jaki sposób konstruktorzy maszyn są w stanie poradzić sobie ze złożoną automatyzacją na hali produkcyjnej, niezbędną do usprawnienia produkcji owych maszyn, obniżenia liczby błędów oraz ograniczenia problemów z jakością. Nasze rozwiązanie do projektowania i uruchomienia robotyki dla przemysłu ciężkiego i maszynowego pomaga rozwijać kompletne programy oparte na robotach zawierające układy logiczne specyficzne dla robotów, które pozwalają na analizę potencjalnych scenariuszy sprawdzających działanie systemu i całościowo testują poprawność działania stanowisk roboczych w wirtualnym środowisku.

Złożoność to nie tylko trend, który skutkuje wymogami stawianymi maszynom, lecz ma także wpływ na możliwość ich wytworzenia oraz na to, w jaki sposób konstruktorzy maszyn są w stanie poradzić sobie ze złożoną automatyzacją na hali produkcyjnej, niezbędną do usprawnienia produkcji owych maszyn, obniżenia liczby błędów oraz ograniczenia problemów z jakością. Nasze rozwiązanie do projektowania i uruchomienia robotyki dla przemysłu ciężkiego i maszynowego pomaga rozwijać kompletne programy oparte na robotach zawierające układy logiczne specyficzne dla robotów, które pozwalają na analizę potencjalnych scenariuszy sprawdzających działanie systemu i całościowo testują poprawność działania stanowisk roboczych w wirtualnym środowisku.

Learn More

Aby konstruktorzy robotów byli w stanie odpowiednio reagować na nowe możliwości i wyzwania związane ze złożonością, globalizacją i jakością, producenci muszą wykorzystać środowisko projektowe, symulacyjne i produkcyjne do planowania i sprawdzania poprawności różnych aspektów projektowania robotów i automatyzacji w całym przepływie informacji, począwszy od zdefiniowania procesu, a skończywszy na wirtualnym uruchomieniu.

Dzięki umożliwieniu współpracy działu konstrukcji mechanicznych, układów elektrycznych oraz sterowania robotami programy robotów i kod sterowników (PLC i HMI) są sprawdzane pod kątem poprawności w środowisku wirtualnym, przez co na halę produkcyjną są przekazywane w stanie dojrzałym i sprawdzonym. W rezultacie faza odbioru fizycznego jest znacznie krótsza i wydajniejsza, wymaga mniejszych nakładów pracy na usuwanie błędów oraz mniejszej liczby prototypów, co pozwala personelowi odpowiedzialnemu za odbiór wirtualny skoncentrować się na jakości wyprodukowanego złożenia, a nie na usuwaniu błędów w kodzie.

Nasze rozwiązanie w zakresie projektowania i uruchamiania robotów dla przemysłu ciężkiego i maszynowego pozwala na wykorzystanie narzędzi do symulacji 3D, zaawansowanych funkcji analiz, takich jak raporty o kolizjach, kontroli stref możliwych kolizji i sprawdzanie poprawności spawalności, dostarczając narzędzia do automatycznego planowania, które pomagają ograniczyć liczbę powtarzalnych zadań, zmniejszyć nakład pracy inżynierów i skupić się na zarządzaniu danymi w celu wspomagania planowania z udziałem wielu użytkowników i wielu projektów, a także poszerzyć współpracę wewnątrz firmy i między dostawcami przez wykorzystanie szablonów i bibliotek procesów, aby przyczynić się do globalnego stosowania najlepszych praktyk.

Webinar na żądanie | 36 min.

Robotics engineering: Develop robots and robotic systems effectively

Engineering robotics involves several domains — mechatronics, structural, electromagnetics, hardware and software. Simulation and testing solutions have solutions to handle various performance engineering challenges of the robotics industry.

Robotics engineering advancement is crucial to increase the adoption of robots by manufacturing companies.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable Integrated BOM

Zarządzaj setkami zmian inżynieryjnych w złożonych projektach maszyn i procesach w ustrukturyzowanej liście materiałowej BOM. Buduj niestandardowe wersje maszyn przy użyciu procesów, które zapewniają zgodność z wymaganiami klienta i spójną strukturę listy materiałowej BOM.

CAE Simulation

Pozwól sobie na bezkompromisowe podejście do modelowania oddziaływań fizycznych dzięki najlepszemu w swojej klasie narzędziu do tworzenia symulacji

Composite Design and Manufacturing

Automatycznie generuj i udostępniaj dane produkcyjne dla kompozytów, łącznie z płaskimi rozwinięciami oraz danymi do obrabiarek automatycznych, projektorów laserowych, maszyn do rozmieszczania warstw włókien oraz nakładania taśm w całym przedsiębiorstwie.

Design for Additive Manufacture

Rozwiązuj złożone problemy projektowe w celu zmniejszenia masy i ulepszenia właściwości mechanicznych dzięki tworzeniu projektów wykorzystujących technologię wytwarzania addytywnego.

Design Interoperability

Proces projektowania umożliwiający efektywną współpracę między domenami ECAD i MCAD dostępny na ujednoliconej platformie do projektowania elektromechanicznego pozwala na wyeliminowanie kosztownych problemów elektromechanicznych podczas rozwoju nowych produktów dzięki zastosowaniu holistycznego widoku.

Design Validation

Wykorzystaj multidyscyplinarne narzędzia symulacyjne na wczesnym etapie projektowania maszyny, aby szybko odnaleźć optymalne rozwiązanie.  Pozwól mniej doświadczonym inżynierom na ocenę koncepcji w miarę rozwoju projektu, zanim przypadki jego wykorzystania staną się bardziej złożone.

Digital Mockup

Opracowuj skomplikowane projekty złożeń zawierające nawet dziesiątki tysięcy komponentów przy użyciu technik modelowania krawędziowego, powierzchniowego i bryłowego, parametrycznego, bezpośredniego i konwergentnego.

Fastening & Joint Design

Syncrofit ułatwia projektantom zastosowanie intuicyjnego podejścia do tworzenia danych projektowych w ramach całego iteracyjnego procesu definiowania złożeń, weryfikacji zasad projektowania, wizualizacji elementów złącznych/otworów oraz udostępniania dokumentacji. Oprogramowanie przechowuje dane projektowe powiązane z geometrią 3D CAD bezpośrednio w ramach komercyjnego modelu, uzupełniając definicję produktu 3D.

Industrial Design & Styling

Wyróżniające się wzornictwo i stylistyka zapewniają firmom przewagę konkurencyjną. Nasze produkty zapewniają elastyczne, wydajne oprogramowanie CAD do tworzenia wzornictwa przemysłowego i stylizacji, aby przyspieszyć proces inżynierii produktu, co pozwoli na szybkie uzyskanie projektów koncepcyjnych, gotowych do bezpośredniego użycia podczas modelowania.