Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia projektu dla przemysłu ciężkiego i maszynowego stanowi platformę do zarządzania programami, projektami i cyklem życia produktu, która może być połączona z funkcjami zarządzania portfolio projektów i produktów w zintegrowany sposób. To holistyczne podejście polega na połączeniu informacji, które w innych przypadkach znajdują się w oddzielnych systemach, aby zapewnić lepszy wgląd we wszystkie istotne szczegóły, dając konstruktorom maszyn większe możliwości projektowania i konfigurowania maszyn na zamówienie, spełniających wyśrubowane wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb użytkownika i szybszej realizacji dostaw.

Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia projektu dla przemysłu ciężkiego i maszynowego stanowi platformę do zarządzania programami, projektami i cyklem życia produktu, która może być połączona z funkcjami zarządzania portfolio projektów i produktów w zintegrowany sposób. To holistyczne podejście polega na połączeniu informacji, które w innych przypadkach znajdują się w oddzielnych systemach, aby zapewnić lepszy wgląd we wszystkie istotne szczegóły, dając konstruktorom maszyn większe możliwości projektowania i konfigurowania maszyn na zamówienie, spełniających wyśrubowane wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb użytkownika i szybszej realizacji dostaw.

Learn More

W obliczu coraz bardziej nieprzewidywalnych trendów rynkowych producenci znajdują się pod ogromną presją, aby nie tylko identyfikować wymagania dotyczące produktów, ale także być w stanie szybko zaspokoić te zmieniające się potrzeby przy użyciu maszyn, które są łatwe do zaprojektowania i skonfigurowania na zamówienie, aby dostosować je do zwyżkujących trendów. Wiele firm jest zmuszonych do skrócenia całkowitego cyklu życia swoich produktów, aby móc szybciej wprowadzać je na rynek. Zarówno oczekiwania klientów, jak i presja ze strony konkurencji wymagają maszyn lepiej dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, konstruowanych z zastosowaniem procesów projektowania na zamówienie (ETO), przy jednoczesnych rosnących wymaganiach odnośnie do jakości produktów.

Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia projektu dla przemysłu ciężkiego i maszynowego pomaga w jednoczesnej realizacji projektów dzięki zapewnieniu metodologii umożliwiających osiągnięcie wszystkich uprzednio zdefiniowanych celów projektowych w ramach danych relacji produkcyjnych. Dotyczy to zwłaszcza powiązanych ze sobą projektów lub ich utrudnionej synchronizacji.

Nasze rozwiązanie wprowadza elementy reprezentujące projekt lub program. Ponieważ firmy produkujące maszyny przemysłowe rzadko prowadzą swoje procesy biznesowe na poziomie produktu, ten dodatkowy element lepiej nadaje się do wykorzystania w celu rejestrowania i konsolidowania informacji oraz kontrolowania procesów niż samo zestawienie komponentów na liście materiałowej BOM.

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Zapewniając wspólne źródło informacji dotyczących list materiałowych (BOM) w całej organizacji, przedsiębiorstwa produkujące maszyny przemysłowe mogą koordynować definiowanie i konfigurowanie architektur produktów, platform i struktur pod kątem obsługi celów programu i jego rezultatów.

Change Management

Zoptymalizuj zarządzanie zmianami w swoich produktach przez powiązanie ich bezpośrednio z programem lub planem projektu oraz dostarczanie dokładnych szacunków dotyczących wpływu tych zmian na zasoby i harmonogram programu.

Digital Workflow Management

Zarządzaj realizacją elementów zmian lub zadaniami w projektach przez tworzenie przepływów informacji uwzględniających logikę biznesową oraz definiuj szablony standardowych procesów, aby wdrażać najlepsze praktyki i eliminować błędy.

Document Management & Publishing

Zarządzaj cyklem życia dokumentów programu w ramach jednego systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), aby zapewnić synchronizację projektu i dokumentacji produktu ze zmianami w programie i produkcie.

Program Planning

Łatwe w użyciu narzędzia do planowania programów mogą pomóc firmom produkującym maszyny przemysłowe w planowaniu i realizacji ich programów produktowych oraz zarządzaniu nimi w ramach jednej, połączonej platformy, zapewniającej jednakowy wgląd dla wszystkich zespołów w całym przedsiębiorstwie.

Project Management

Zapewnij jedno źródło strategicznego kierunku, informacji o projekcie i narzędzi oceny, które można wykorzystać, aby lepiej zaplanować portfolio produktów i skuteczniej realizować projekty.

Verification & Validation

Można łatwo zarejestrować wszystkie istotne wymagania dotyczące produktu, projektu i programu. Możesz powiązać specyfikacje maszyny z wymaganiami klienta, aby monitorować i zapewnić ich uwzględnienie w całym programie.

Zarządzanie produktem i portfolio

Rozwiązanie w zakresie zarządzania produktami i portfolio dla przemysłu maszynowego oferuje kompleksowe funkcje i stanowi pojedyncze źródło narzędzi do opracowywania kierunku strategicznego, informacji na temat projektu oraz oceny, umożliwiające skuteczniejsze planowanie portfolio produktów i efektywniejszą realizację projektów.