Optymalizacja produkcji i zakładu

Nasze rozwiązanie do optymalizacji produkcji i zakładu wspomaga unifikację globalnych zespołów produkcyjnych, aby były w stanie pracować w oparciu o takie same wymagania, modele i plany procesów produkcji maszyn, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie do lokalnych wymagań konfiguracyjnych. W tym środowisku opartym na współpracy producenci, którzy zaopatrują producentów OEM albo dostarczają i instalują maszyny dla klientów końcowych, odnoszą korzyści z lepszych funkcji symulacji i planowania produkcji, zoptymalizowanego projektowania i procesów produkcji oraz analizy produkcji w połączeniu z rozwojem produktu.

Nasze rozwiązanie do optymalizacji produkcji i zakładu wspomaga unifikację globalnych zespołów produkcyjnych, aby były w stanie pracować w oparciu o takie same wymagania, modele i plany procesów produkcji maszyn, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie do lokalnych wymagań konfiguracyjnych. W tym środowisku opartym na współpracy producenci, którzy zaopatrują producentów OEM albo dostarczają i instalują maszyny dla klientów końcowych, odnoszą korzyści z lepszych funkcji symulacji i planowania produkcji, zoptymalizowanego projektowania i procesów produkcji oraz analizy produkcji w połączeniu z rozwojem produktu.

Learn More

Przed producentami maszyn przemysłowych stają coraz nowsze wyzwania, takie jak wzrost globalnej konkurencji, rosnąca złożoność produktu i procesów oraz rozbudowane przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Próby optymalizacji celów produkcyjnych w wielu zintegrowanych pionowo globalnych zakładach produkcyjnych stanowią ogromne wyzwanie produkcyjne, co skutkuje koniecznością ujednolicenia zarządzania wiedzą i jej ponownego wykorzystywania przez wszystkich uczestników procesu rozwoju produktu korzystających z jednolitego, globalnego systemu obsługi produkcji.

Producenci maszyn przemysłowych muszą również rozwijać zintegrowane cyfrowe procesy inżynierii i produkcji. Planowanie produkcji jest przesuwane na początek procesu rozwoju produktu tak, aby było równoległe z projektowaniem i pracami inżynieryjnymi. Zapewnia to większą elastyczność procesu, wyższą wydajność produkcji i niższe koszty produktu. Procesy rozwiązywania problemów w systemie zamkniętej pętli, umożliwiające identyfikację, analizę i udostępnianie krytycznych danych dotyczących jakości produktów, zapewniają pełną integrację wymogów prawnych i jakościowych, ograniczają ilość odpadów i liczbę poprawek oraz pozwalają na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących kosztów produktu.

Kiedy dział inżynierii i produkcji przedsiębiorstwa wspólnie tworzą plany procesów włączane w fazie projektowania i rozwoju produktu, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo zaopatruje producentów OEM czy też dostarcza i instaluje maszyny dla klientów końcowych, takie rozwiązanie umożliwia efektywne kosztowo i powtarzalne produkowanie wysokiej klasy maszyn przemysłowych, ułatwiając tym samym osiągnięcie celów w zakresie rentowności.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Integrated Quality Management

Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością umożliwia producentom poprawienie jakości i obniżenie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki zapewnieniu zamkniętego środowiska, które optymalizuje wydajność operacyjną i pomaga ograniczyć ilość odpadów oraz złomu, co pozwala opracować najlepsze w swojej klasie operacje produkcyjne.

Manufacturing Data Management

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi produkcyjnymi dla branży maszynowej pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat wytwarzania.

Manufacturing Execution Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Process Planning & Simulation

Rozwiązanie do planowania i symulacji procesów produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego ma na celu umożliwienie zakładom produkcyjnym zarządzanie ich wysoce złożonymi, konfigurowanymi na zamówienie wariantami produktów i produkowanie ich zgodnie z wymogami przepisów regionalnych i lokalnych, jak również specyficznymi wymaganiami klientów.

Production Planning & Scheduling

Rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia zestaw narzędzi, które ułatwiają współpracę planistów, od właścicieli-operatorów po producentów OEM, w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa cyfrowego z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności oraz skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.