Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Digitalizacja to kluczowa koncepcja, która pomaga we wdrożeniu procesów produkcji odchudzonej (lean) i zwinnej (agile), a także ma krytyczne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w długoterminowej perspektywie. Nasze rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia zestaw narzędzi, które ułatwiają współpracę planistów, od właścicieli-operatorów po producentów OEM, w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa cyfrowego z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności oraz skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.

Digitalizacja to kluczowa koncepcja, która pomaga we wdrożeniu procesów produkcji odchudzonej (lean) i zwinnej (agile), a także ma krytyczne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w długoterminowej perspektywie. Nasze rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia zestaw narzędzi, które ułatwiają współpracę planistów, od właścicieli-operatorów po producentów OEM, w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa cyfrowego z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności oraz skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Learn More

Planowanie i harmonogramowanie to dwie różne koncepcje. Planowanie produkcji obejmuje okresy długo- i średnioterminowe, natomiast harmonogramowanie dotyczy okresów krótkoterminowych. W niektórych przypadkach są to minuty, a kiedy indziej kilka tygodni czy miesięcy. Opanowanie obu tych aspektów może umożliwić firmie zwiększenie zysków i poprawienie poziomu obsługi klienta.

Nasze rozwiązanie to pakiet produktów do planowania i harmonogramowania produkcji dla małych, średnich i dużych firm: od producentów OEM po właścicieli-operatorów. Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane działania matematyczne do analizy i wyliczania możliwych harmonogramów produkcji, biorąc pod uwagę szereg ograniczeń i indywidualnych zasad biznesowych. Umożliwia również planistom generowanie i ocenę wielu możliwych scenariuszy, dzięki czemu mogą szybko i inteligentnie reagować na zmiany.

Za sprawą cyfrowego połączenia planowania i harmonogramowania produkcji z całością operacji produkcyjnych można poprawić komunikację między działami, zmniejszyć stany magazynowe, skrócić cykle produkcyjne i ulepszyć obsługę klienta.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Advanced Constraint Modeling

W zaawansowany sposób modeluj ograniczenia w zakresie zasobów i współpracy, w tym limity czasu między operacjami i możliwości ich wydłużenia.

Advanced Material Handling

Wdrażaj dostosowane do potrzeb klienta zasady rozliczania się ze sposobu zużycia materiałów oraz zarządzania nimi.

Advanced Schedule Optimization

Definiuj dodatkowe zasady optymalizacji harmonogramu produkcji, aby zminimalizować czas przezbrajania oraz uwzględnić preferowane sekwencjonowanie i kampanie.

Assembly Process Visualization

Wizualizuj procesy produkcji: od surowców po wyroby gotowe i zamówienia sprzedaży, z uwzględnieniem zależności materiałowych, aby ułatwić lokalizację punktów, w których wystąpią braki.

BOM Level Planning

Obliczaj wpływ proponowanych wymagań zakupowych pochodzących z list materiałowych BOM do planowania zasobów i eksportuj je do systemu ERP, formatu Excel itp. w celu podejmowania niezbędnych działań.

Development Environment (Ultimate)

Uzyskuj dostęp do schematu bazy danych i zmieniaj go w zależności od potrzeb, aby rozwiązywać określone problemy dotyczące harmonogramowania i tworzyć własne narzędzia do obróbki danych w celu ich wykorzystania wraz z przepływem informacji.

Interactive Schedule Viewing

Przeglądaj i wyszukuj harmonogramy oraz wykonuj na nich operacje, aby śledzić postępy w realizacji zamówień, oceniać wydajność produkcji i dostarczać najświeższe wykazy prac do wykonania.

Interactive Schedule Visualization

Wyświetlaj główny harmonogram produkcji maszyn w postaci wykresów zapasów i wydajności. Możesz z łatwością go edytować i wizualizować zmiany odzwierciedlane na powiązanych wykresach i diagramach.

Make-To-Order Planning

Szacuj skutki przyszłych zmian popytu i szybko oceniaj, czy można sprostać nowym wymaganiom operacji produkcyjnych.

make-to-stock environment, you can generate accurate and achievable master production schedules (MPS) considering rough cut capacity, pack forward figures, target days of stock cover, manufacturing preferences, minimum and maximum re-order quantities, re-order multiples and product shelf life. Production capacity can be specified as a quantity, duration or weight. By using the Preactor calendar system capacity, production capacity can be varied over time. The capacity available then limits the production volume created in each period.